Logo školy

Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Lískovecká 2089
Obec: Frýdek-Místek
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 738 01
Ředitel:Ing. Jan Durčák
Kontakt na školu Telefon: 558 621 792
Email: sosfm@sosfm.cz
Web: www.sosfm.cz
IČ:00844691
RED-IZO:600171191
Zřizovatel:Moravskoslezský kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Lískovecká 2089
Obec: Frýdek-Místek
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 738 01
Kontakt na školu: Telefon: 558 621 792
IZO:007880103
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou, střední vzdělání s výučním listem
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet žáků: 1200
Aktuální počet žáků: 653
Dny otevřených dveří (termín/y): každoročně v listopadu, prosinci a lednu školního roku - blíže na: http://www.sosfm.cz/verejnost/zakladni-informace/akce-skoly/den-otevrenych-dveri.php
Forma přijímacího řízení: písemná, bez přijímací zkoušky
Přijímací zkoušky: ano v některých oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby
Umístění školy v obci: periferie, širší centrum
Dopravní dostupnost: autobus, vlak, integrovaná doprava, MHD
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 50
Vstup do školy umožněn od: 6:15
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Školní vzdělávací program: MTUM3_3 Optimalizované ŠVP v rámci projektu MOV - Mechanik opravář motorových vozidel_Automechanik.pdf (2245,1 KB)
MTUM2_3 Optimalizované ŠVP v rámci projektu MOV - Mechanik seřizovač.pdf (2718,1 KB)
MTUM1_3 Optimalizované ŠVP v rámci projektu MOV - Obráběč kovů.pdf (2318,3 KB)
Školní řád: skolni_rad_1_9_2019.pdf (761,6 KB)
Poslední výroční zpráva: vyrocni_zprava_2018_19.pdf (2155,8 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, cizí jazyky, knihovna, praktické vyučování
Prostory pro výuku tělesné výchovy: venkovní hřiště, posilovna, tělocvična/sportovní hala, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): adaptační kurzy, plesy, sportovní dny, výlety, návštěvy kulturních akcí, exkurze, Zimní výcvikový kurz Letní výcvikový kurz
Domácí spolupráce : školy, praxe - ZŠ a firmy pro praktické vyučování
Spolupráce s firmami: stáže ve firmě/firmách, exkurze ve firmě/firmách, část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: společné projekty se zahraničním subjektem, partnerské školy, jazykový pobyt v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: ruský, anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, vodácký kurz, turistika
Přítomnost specialistů: speciální pedagog, školní metodik prevence, výchovný poradce
Nabídka dalšího vzdělávání: kurz autoškoly, svařovací kurzy
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: možnost využití internetu ve výuce v každé učebně
Zájmové činnosti: přírodovědné, technické, turistické, programování/robotika, rukodělné, jazykové, literárně-dramatické, sportovní, ICT
Místo pro trávení volného času: studovna/knihovna, školní dvůr, relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: park/přírodní zázemí, veřejná knihovna, DDM/středisko volného času, kultura, ZUŠ, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, konzultační hodiny, žákovská knížka (elektronická), školní informační systém, e-mailová komunikace s učiteli
Funkce školního informačního systému: e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, přehled klasifikace, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, e-nástěnka, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Lískovecká 2089
Obec: Frýdek-Místek
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 738 01
Kontakt na školu: Telefon: 558 621 792
IZO:110029721
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: 2 jídla
Cena oběda v Kč: 30
Bufet: ano
Nápojové/potravinové automaty: ano
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice: Křižíkova
Obec: Frýdek-Místek
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 738 01
Kontakt na školu: Telefon: 558 621 792
IZO:181022672
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: 2 jídla
Cena oběda v Kč: 30
Bufet: ano
Nápojové/potravinové automaty: ano