Zde může být obrázek školy.

Základní škola a Mateřská škola, Frýdlant nad Ostravicí, Náměstí 7, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a Mateřská škola, Frýdlant nad Ostravicí, Náměstí 7, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Náměstí 7
Obec: Frýdlant nad Ostravicí
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 739 11
Ředitel:Mgr. Yvetta Romsyová
Kontakt na školu Telefon: 558 677 344
Email: reditel@skolananamesti.cz
Web: www.skolananamesti.cz
IČ:70632090
RED-IZO:600171574
Zřizovatel:Moravskoslezský kraj
Typ zřizovatele:Kraj
MŠ při zdravotnickém zařízení
Adresa: Ulice:
Obec: Metylovice 1
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 739 49
Kontakt na školu: Telefon: 558 677 344
IZO:110500431
Základní škola
Adresa: Ulice: Náměstí 7
Obec: Frýdlant nad Ostravicí
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 739 11
Kontakt na školu: Telefon: 558 677 344
IZO:102832412
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Nejvyšší povolený počet žáků: 108
Bezbariérový přístup: ano částečně
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: vlak, autobus
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Charakteristika školy
Zaměření:
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: mimo areál školy
Specifické akce školy (pravidelné):
Mezinárodní spolupráce: Speciální základní škola M. R. Štefánika, Trebišov
Zapojení do evropských projektů: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický, německý
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: 72 hodin (ČRDM)
Přítomnost specialistů: speciální pedagog, asistent pedagoga, výchovný poradce, školní metodik prevence
Školní družina: ano
Školní klub: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače ve třídách, WiFi v části školy
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: rukodělné, výtvarné (např. malování, keramika), ICT
Místo pro trávení volného času: herna, zahrada, hřiště, relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: sport, ZUŠ, kultura, veřejná knihovna, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, žákovská knížka (papírová), třídní schůzky, konzultační hodiny
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: Náměstí 7
Obec: Frýdlant nad Ostravicí
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 739 11
Kontakt na školu: Telefon: 558 677 344
IZO:110007913
Školní klub
Adresa: Ulice:
Obec: Metylovice 1
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 739 49
Kontakt na školu: Telefon: 558 677 344
IZO:174106149
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice: Náměstí 7
Obec: Frýdlant nad Ostravicí
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 739 11
Kontakt na školu: Telefon: 558 677 344
IZO:110007948