Logo školy

Střední odborná škola průmyslová a Střední odborné učiliště strojírenské, Prostějov, Lidická 4

Škola / charakteristika školy
Název školy:Střední odborná škola průmyslová a Střední odborné učiliště strojírenské, Prostějov, Lidická 4
Adresa školy: Ulice: Lidická 4
Obec: Prostějov
Kraj: Olomoucký
PSČ: 796 01
Ředitel:Ing. Petr Čížek
Kontakt na školu Telefon: 582 342 311
Email: sps_pv.lid@infos.cz
Web: spsasou.prostejov.cz
IČ:69650721
RED-IZO:610300580
Zřizovatel:Olomoucký kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Lidická 4
Obec: Prostějov
Kraj: Olomoucký
PSČ: 796 01
Kontakt na školu: Telefon: 582 342 311
IZO:110300602
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s výučním listem, střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet žáků: 680
Aktuální počet žáků: 364
Dny otevřených dveří (termín/y): 9.11.2022, 11.1.2023
Forma přijímacího řízení: bez přijímací zkoušky, test (výběr z možností)
Přijímací zkoušky: ano v některých oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: matematika, český jazyk
Termín přijímacích zkoušek: duben 2023
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: kamerový systém, vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: integrovaná doprava, MHD, autobus
Linka MHD nebo integrované dopravy: ano
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 50
Vstup do školy umožněn od: 7.30
Začátek první vyučovací hodiny: 8.00
Roční školné v Kč: 0
Stipendium: podporující žáky v závislosti na docházce, od budoucího zaměstnance, motivační, prospěchové
Školní vzdělávací program: ŠVP - Stavebnictví- upraveno od 1.9.2022 upraveno.doc (3814,9 KB)
ŠVP-Elektrotechnika-počítačové_systémy_-upraveno_od_1.9.2022 upraveno.docx (517,3 KB)
ŠVP-Elektrotechnika-mechatronika_-_upraveno_od_1.9.2022 upraveno.docx (515 KB)
ŠVP Strojírenství-upraveno od 1.9. 2022 upraveno (opraveno).doc (3514,4 KB)
ŠVP - Mechanik seřizovač - upraveno od 1.9.2022 upraveno.doc (3480,6 KB)
Školní řád: Výroční zpráva - 2021-2022.docx (918,5 KB)
Poslední výroční zpráva: Výroční zpráva - 2021-2022.docx (918,5 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: praktické vyučování, knihovna, cizí jazyky, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, posilovna
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, plesy, tématické/projektové dny, exkurze
Domácí spolupráce : Spolupráce s firmami regionu, spolupráce s úřadem práce, hospodářskou komorou
Spolupráce s firmami: část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách, stáže ve firmě/firmách, exkurze ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: pobyt zaměřený na odborné aktivity v zahraničí, spolupráce se zaměstnavateli v zahraničí, partnerské školy
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: cyklistický kurz, bruslení, vodácký kurz, plavání, lyžování, turistika
Specifické formy podpory žákům: Podpora žáku se SVP, žáků z odlišného kulturního prostědí, žáků sociálně znevýhodněných
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, školní metodik prevence
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, počítače ve třídách, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny, Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: jazykové, technické, programování/robotika, ICT, sportovní
Místo pro trávení volného času: relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: sport, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, konzultační hodiny, školní informační systém, žákovská knížka (elektronická), profil školy na sociální síti, besedy o vzdělávání, žákovská knížka (papírová), e-mailová komunikace s učiteli, třídní schůzky
Funkce školního informačního systému: přehled absence, přehled klasifikace, e-třídní kniha - přehled učiva, e-omluvenka, e-nástěnka, možnost editace osobních údajů žáka