Logo školy

Waldorfská škola Příbram - mateřská škola, základní škola a střední škola

Škola / charakteristika školy
Název školy:Waldorfská škola Příbram - mateřská škola, základní škola a střední škola
Adresa školy: Ulice: Hornická 327
Obec: Příbram II
Kraj: Středočeský
PSČ: 261 01
Ředitel:Mgr. Robert Žák
Kontakt na školu Telefon: 318 623 306
Email: waldorf@waldorf.pb.cz
Web: http://www.waldorf.pb.cz
IČ:42731259
RED-IZO:610451251
Zřizovatel:Město Příbram
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice: Nám. Dr. Josefa Theurera 261
Obec: Příbram II
Kraj: Středočeský
PSČ: 261 01
Kontakt na školu:
IZO:181064278
Základní informace
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet dětí: 36
Aktuální počet dětí: 37
Dny otevřených dveří (termín/y): po individuální domluvě s vedoucí učitelkou
Přijímání dětí mladších 3 let: ne
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: domácí telefon - heslo
Umístění školy v obci: centrum, klidná ulice
Dopravní dostupnost: MHD, integrovaná doprava, autobus, vlak
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 320
Škola je otevřena od: 7.00
Měsíční poplatek/školné v Kč: 215
Školní vzdělávací program: 170901 Waldorfská škola Příbram ŠVP MŠ.pdf (389,2 KB)
Školní řád: 200901 školní řád MŠ.pdf (899,9 KB)
Hodnocení činnosti školy: 200924 Výroční zpráva 2019_2020.pdf (2709,6 KB)
Charakteristika školy
Zaměření MŠ: waldorfská pedagogika
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: v areálu školy, mimo areál školy
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, jarmarky a dílny, zahradní slavnosti, tématické/projektové dny
Domácí spolupráce: Jihočeská univerzita v ČB
Zapojení do evropských projektů: ne
Vzdělávání
Přítomnost specialistů: speciální pedagog
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli
Základní škola
Adresa: Ulice: Hornická 327
Obec: Příbram II
Kraj: Středočeský
PSČ: 261 01
Kontakt na školu: Telefon: 318 695 339
Fax: 318 629 253
IZO:110451261
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet žáků: 225
Aktuální počet žáků: 208
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 1.4.2021
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 30.4.2021
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: MHD, integrovaná doprava, autobus, vlak
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 300
Vstup do školy umožněn od: 7.00
Začátek první vyučovací hodiny: 8.00
Roční školné v Kč: 0
Možnost získat stipendium: ne
Školní vzdělávací program: 200901 švp ZŠ - komplet-bez-priloh 2020_finální.pdf (2811,3 KB)
Školní řád: 200901 Waldorf Příbram Školní řád 2020.pdf (873,7 KB)
Poslední výroční zpráva: 200924 Výroční zpráva 2019_2020.pdf (2709,6 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: chemie, ICT, knihovna, hudební výchova, výtvarná výchova, praktické vyučování
Prostory pro výuku tělesné výchovy: mimo areál školy, v areálu školy, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, tématické/projektové dny, exkurze, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, výlety, jarmarky a dílny, zahradní slavnosti, besedy a přednášky pro veřejnost
Domácí spolupráce : praxe studentů VOŠ, VŠ
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, ruský
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, plavání
Metody čtení: globální čtení, analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: výuka založená na činnostním učení
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Příběhy našich sousedů (Post Bellum), Vzdělávací workshopy z Paměti národa (Post Bellum), Jeden svět na školách (Člověk v tísni)
Specifické formy podpory žákům: projekt Inkluze - speciální pedagog, školní asistent
Přítomnost specialistů: školní psycholog, speciální pedagog, školní metodik prevence, asistent pedagoga, výchovný poradce
Školní družina: ano
Školní klub: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, WiFi v části školy
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny, Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: sportovní, výtvarné (např. malování, keramika), hudební, rukodělné, loutkoherectví
Místo pro trávení volného času: zahrada, školní dvůr, hřiště, herna, studovna/knihovna, relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: sport, kultura, ZUŠ, veřejná knihovna, DDM/středisko volného času, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), žákovská knížka (papírová), školní informační systém, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, konzultační hodiny, besedy o vzdělávání
Funkce školního informačního systému: výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, přehled klasifikace
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Počet přípravných tříd: 0
Nejvyšší povolený počet dětí v přípravné třídě/přípravných třídách: 0
Střední škola
Adresa: Ulice: Hornická 327
Obec: Příbram II
Kraj: Středočeský
PSČ: 261 01
Kontakt na školu: Telefon: 318 695 339
Fax: 318 629 253
IZO:110451279
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s výučním listem, střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet žáků: 199
Aktuální počet žáků: 123
Dny otevřených dveří (termín/y): 27.1.2021, 1.3.2021
Forma přijímacího řízení: pohovor, talentová , portfolio
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: všeobecné studijní předpoklady
Termín přijímacích zkoušek: 11. a 18. 1. 2021 - talentové zkoušky umělečtí kováři a truhláři, 12.-15. 4. 2021 a 2021/5 - reprodukční grafik a kombinované lyceum
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip, recepce s přítomností dospělé osoby
Umístění školy v obci: centrum, širší centrum, rušná ulice
Dopravní dostupnost: MHD, autobus, integrovaná doprava, vlak
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Vstup do školy umožněn od: 7.40
Začátek první vyučovací hodiny: 8.00
Roční školné v Kč: 0
Školní řád: 200901 Waldorf Příbram Školní řád 2020.pdf (873,7 KB)
Poslední výroční zpráva: 200924 Výroční zpráva 2019_2020.pdf (2709,6 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné, všeobecné - humanitní, všeobecné - přírodovědné, odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: chemie, ICT, knihovna, hudební výchova, výtvarná výchova, praktické vyučování
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, mimo areál školy, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, plesy, tématické/projektové dny, exkurze, návštěvy kulturních akcí, škola v přírodě/ozdravné pobyty, výlety, adaptační kurzy, jarmarky a dílny, besedy a přednášky pro veřejnost
Domácí spolupráce : Hospitace studentů VOŠ a VŠ
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách, stáže ve firmě/firmách, část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, ruský
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Příběhy našich sousedů (Post Bellum), Vzdělávací workshopy z Paměti národa (Post Bellum)
Přítomnost specialistů: školní psycholog, speciální pedagog, školní metodik prevence, asistent pedagoga, výchovný poradce
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, WiFi v části školy
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny, Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: výtvarné (např. malování, keramika), hudební
Místo pro trávení volného času: zahrada, školní dvůr, hřiště, studovna/knihovna, relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: sport, kultura, ZUŠ, DDM/středisko volného času, veřejná knihovna, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), žákovská knížka (elektronická), telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, konzultační hodiny, školmí časopis/newsletter, besedy o vzdělávání
Školní družina
Adresa: Ulice: Hornická 327
Obec: Příbram II
Kraj: Středočeský
PSČ: 261 01
Kontakt na školu: Telefon: 318 623 306
Fax: 318 629 253
IZO:110451309
Základní informace
Jsou přijímáni všichni zájemci: ne
Kritéria přijímání: 1.-5. třída, upřednostňujeme žáky ze vzdálených obcí
Výše měsíční úplaty za pobyt ve školní družině: 100
Umístění školní družiny: v budově ZŠ, v areálu ZŠ
Bezbariérový přístup: ano
Nabídka zájmových kroužků: ano
Provozní doba
Ranní provoz: ano
Ranní provoz (od - do) : 7.00-7.40
Odpolední provoz: ano
Odpolední provoz (od - do): 11.05-16.30
Způsob informování zákonných zástupců: webové stránky, schůzky, e-mailová komunikace
Školní klub
Adresa: Ulice: Hornická 327
Obec: Příbram II
Kraj: Středočeský
PSČ: 261 01
Kontakt na školu: Telefon: 318 623 306
Fax: 318 629 253
IZO:150019769
Základní informace
Jsou přijímáni všichni zájemci: ano
Výše měsíční úplaty za pobyt ve školním klubu: 100
Umístění školního klubu: v budově ZŠ
Bezbariérový přístup: ano
Nabídka zájmových kroužků: ano
Provozní doba
Ranní provoz: ne
Odpolední provoz: ano
Odpolední provoz (od - do): 12.55-16.30
Způsob informování zákonných zástupců: schůzky, webové stránky, e-mailová komunikace
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Hornická 327
Obec: Příbram II
Kraj: Středočeský
PSČ: 261 01
Kontakt na školu: Telefon: 318 623 306
Fax: 318 629 253
IZO:110451295
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice: Nám. Dr. Josefa Theurera 261
Obec: Příbram II
Kraj: Středočeský
PSČ: 261 01
Kontakt na školu:
IZO:181064286