Zde může být obrázek školy.

Mateřská škola, základní škola a střední škola Slezské diakonie Krnov

Škola / charakteristika školy
Název školy:Mateřská škola, základní škola a střední škola Slezské diakonie Krnov
Adresa školy: Ulice: SPC N 454/54
Obec: Krnov
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 794 01
Ředitel:Mgr. Ing. Petr Chromčák
Kontakt na školu Telefon: 775 708 337
Email: krnov@specialniskoly.cz
Web: www.specialniskoly.cz
IČ:69594091
RED-IZO:610550900
Zřizovatel:Slezská církev evangelická augsburského vyznání
Typ zřizovatele:Církev
Mateřská škola
Adresa: Ulice: SPC N 454/54
Obec: Krnov
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 794 01
Kontakt na školu: Telefon: 775 708 337
IZO:174101457
Základní informace
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet dětí: 10
Aktuální počet dětí: 4
Dny otevřených dveří (termín/y): po dohodě možné kdykoli
Přijímání dětí mladších 3 let: ano
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Dopravní dostupnost: vlak, MHD, autobus, integrovaná doprava
Linka MHD nebo integrované dopravy: 801
Škola je otevřena od: 7:30-15
Měsíční poplatek/školné v Kč: 400
Školní vzdělávací program: SVP__MŠ_.pdf (2346,1 KB)
Školní řád: ŠŘ MŠ.pdf (603,3 KB)
Hodnocení činnosti školy: VZ_2019-2020.pdf (1575,9 KB)
Charakteristika školy
Zaměření MŠ: pro děti se středně těžkým a těžkým mentálním postižením
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: venkovní hřiště, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, výlety
Zapojení do evropských projektů: ne
Vzdělávání
Specifické formy pohybových aktivit: plavání
Specifické formy podpory dětem: asistent ve třídě, individuální přístup
Přítomnost specialistů: logoped, speciální pedagog, asistent pedagoga
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: e-mailová komunikace s učiteli, třídní schůzky, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, profil školy na sociálních sítích
Základní škola
Adresa: Ulice: SPC N 454/54
Obec: Krnov
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 794 01
Kontakt na školu: Telefon: 775 708 337
IZO:110550919
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet žáků: 128
Aktuální počet žáků: 60
Dny otevřených dveří (termín/y): březen
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: širší centrum, klidná ulice
Dopravní dostupnost: integrovaná doprava, MHD, vlak, autobus
Linka MHD nebo integrované dopravy: 805, 801
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 50
Vstup do školy umožněn od: 7:30
Začátek první vyučovací hodiny: 8
Možnost získat stipendium: ne
Školní vzdělávací program: ŠVP ZŠ.pdf (1033,3 KB)
Školní vzdělávací program - družina: SVP_Družiny SPC.pdf (838,2 KB)
SD_ svp- Hl..pdf (995,7 KB)
Školní řád: ŠR ZŠ Speciální.pdf (1010,3 KB)
ŠŘ Hl..pdf (1129,3 KB)
Poslední výroční zpráva: VZ_2019-2020.pdf (1575,9 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, hudební výchova, výtvarná výchova, praktické vyučování, knihovna
Prostory pro výuku tělesné výchovy: venkovní hřiště, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): jarmarky a dílny, besedy a přednášky pro veřejnost, besídky/akademie, tématické/projektové dny, exkurze, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, výlety
Zapojení ve specifických programech: Mléko do škol, Ovoce do škol, Rozvoj inkluze, Záložky do škol,
Certifikáty škol:
Zapojení do evropských projektů: ne
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: německý, anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání
Metody čtení: genetická (hlásková) metoda, splývavé čtení (Sfumato), analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: 72 hodin (ČRDM), Celé Česko čte dětem (CČČD)
Specifické formy podpory žákům: asistent pedagoga ve třídě, nižší počet žáků ve třídě,
Přítomnost specialistů: speciální pedagog, školní metodik prevence, asistent pedagoga, výchovný poradce
Školní družina: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna, Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti:
Místo pro trávení volného času: zahrada, školní dvůr, hřiště, studovna/knihovna, vyhrazená učebna, herna, relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: kultura, ZUŠ, veřejná knihovna, sport, DDM/středisko volného času, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: žákovská knížka (papírová), třídní schůzky, profil školy na sociálních sítích, besedy o vzdělávání, konzultační hodiny, e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák)
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Střední škola
Adresa: Ulice: Hlubčická 249/9
Obec: Krnov
Kraj: Moravskoslezský
PSČ:
Kontakt na školu:
IZO:181055058
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání (bez výučního listu, maturitní zkoušky)
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: učebny ve více budovách v rámci jednoho areálu školy
Nejvyšší povolený počet žáků: 18
Aktuální počet žáků: 10
Dny otevřených dveří (termín/y): únor
Forma přijímacího řízení: bez přijímací zkoušky, pohovor
Přijímací zkoušky: ne
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: centrum, klidná ulice
Dopravní dostupnost: MHD, integrovaná doprava, autobus, vlak
Linka MHD nebo integrované dopravy: 805,801
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 50
Vstup do školy umožněn od: 7:30
Začátek první vyučovací hodiny: 8
Školní vzdělávací program: ŠVP Prakticka_skola_.pdf (1896,7 KB)
Školní řád: ŠŘ SŠ_PRAKTICKA.pdf (1099,6 KB)
Poslední výroční zpráva: VZ_2019-2020.pdf (1575,9 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, praktické vyučování, výtvarná výchova
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): výlety, tématické/projektové dny, exkurze, návštěvy kulturních akcí, besídky/akademie, jarmarky a dílny
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách
Zapojení do evropských projektů: ne
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: 72 hodin (ČRDM)
Specifické formy podpory žákům: asistenr ve třídě, snížený počet žáků
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga, výchovný poradce, školní metodik prevence
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Místo pro trávení volného času: relaxační zóny ve vnitřních prostorách, vyhrazená učebna, školní dvůr, hřiště, zahrada
V blízkosti školy: kultura, ZUŠ, veřejná knihovna, DDM/středisko volného času, sport, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), žákovská knížka (papírová), třídní schůzky, individuální schůzky, profil školy na sociální síti, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, konzultační hodiny
Školní družina
Adresa: Ulice: SPC N 454/54
Obec: Krnov
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 794 01
Kontakt na školu: Telefon: 775 708 337
IZO:110550927
Základní informace
Jsou přijímáni všichni zájemci: ano
Výše měsíční úplaty za pobyt ve školní družině: 50-100
Umístění školní družiny: v areálu ZŠ
Bezbariérový přístup: ne
Nabídka zájmových kroužků: ano
Provozní doba
Ranní provoz: ano
Ranní provoz (od - do) : 6-7:40
Odpolední provoz: ano
Odpolední provoz (od - do): 11:35-16
Způsob informování zákonných zástupců: schůzky, webové stránky, deníčky, ústní denní kontakt, telefonicky
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice: SPC N 454/54, Pod Cvilínem
Obec: Krnov
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 794 01
Kontakt na školu:
IZO:181081202