Základní škola Waldorfská Pardubice, Gorkého 867

Základní škola Waldorfská Pardubice, Gorkého 867

Škola / charakteristika školy

Název školy:Základní škola Waldorfská Pardubice, Gorkého 867
Adresa školy: Ulice: Gorkého 867
Obec: Pardubice
Kraj: Pardubický
PSČ: 530 02
Ředitel:Mgr. Bc. Milan Barták
Kontakt na školu Telefon: 466 412 080
Email: reditelna@waldorfpardubice.cz
Fax: není
Web: www.waldorfpardubice.cz
IČ:70837236
RED-IZO:617500720
Zřizovatel:Statutární město Pardubice
Typ zřizovatele:Obec

Základní škola

Adresa: Ulice: Gorkého 867
Obec: Pardubice
Kraj: Pardubický
PSČ: 530 02
Kontakt na školu: Telefon: 466 412 080
Fax: 466 400 565
IZO:117500739
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Nejvyšší povolený počet žáků: 225
Aktuální počet žáků: 180
Dny otevřených dveří (termín/y): Průběžně od září do ledna. Spojeno s přednáškami, besedou s rodiči, ukázkové hodiny, "škola na zkoušku"- budoucí prvňáčci si mohou zažít svoji "první" hodinu. Aktuální termíny na webových stránkách školy.
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 4.2.2015
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 5.2.2015
Bezbariérový přístup: ne
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: integrovaná doprava, MHD, vlak, autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 10
Vstup do školy umožněn od: 7:40
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Školní vzdělávací program: Školní vzdělávací program 05.pdf (6324,5 KB)
Školní řád: Školní řád 2014-2015.pdf (178,1 KB)
Poslední výroční zpráva: Výroční zpráva 2013-2014.pdf (226,1 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: humanitní, jazykové, přírodovědné, hudební, výtvarné
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, výlety, exkurze, škola v přírodě/ozdravné pobyty, Týden řemesel žáků 9.třídy- kovářství, měditepectví, keramika, truhlařina Ročníkové práce žáků 8.třídy spojené s prezentací na veřejnosti. Rytířské hry žáků 6.třídy. Účast žáků 5.třídy na olympijských hrách všech českých waldorfských škol. Projekt 3.a 4.třídy- Od zrna ke chlebu Pravidelné školní slavnosti- Michaelská, Martinská, Jánská, jarmarky, divadla, ...
Zapojení ve specifických programech: Rodiče vítáni (www.rodicevitani.cz)
Domácí spolupráce : PPP Pardubice, Městská Policie, Český červený kříž, Tyflocentrum, Plavecká škola, HZS, Paleta, Zdraví na talíři a další
Mezinárodní spolupráce: Waldorfské školy: Schopfheim (Německo), Novalis Collage (Holandsko)
Zapojení do evropských projektů: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: slovně
Výuka cizích jazyků: anglický, německý
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, plavání, turistika, vodácký kurz, bruslení, Kinball
Alternativní písmo:
Specifické formy podpory žákům: pravidelné individuální konzultace, činnost proškolených asistentek, úzká spolupráce žák- rodič- učitel- školní psycholog- výchovný poradce
Přítomnost specialistů: školní psycholog, školní metodik prevence, výchovný poradce, asistent pedagoga
Školní družina: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Zájmové činnosti: sportovní, taneční, jazykové, rukodělné, přírodovědné, výtvarné (např. malování, keramika), hudební, literárně-dramatické, technické
Místo pro trávení volného času: zahrada, školní dvůr, hřiště, studovna/knihovna
V blízkosti školy: sport, kultura, ZUŠ, DDM/středisko volného času
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: žákovská knížka (papírová), školní informační systém, třídní schůzky, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, Webový portál pro zaregistrované rodiče. Týdenní zasílání informací ze školy formou newsletteru- "W-čtení".

Školní družina

Adresa: Ulice: Gorkého
Obec: Pardubice
Kraj: Pardubický
PSČ: 530 02
Kontakt na školu: Telefon: 466 415 685
Fax: 466 400 565
IZO:117500747

ŠJ

Adresa: Ulice: Gorkého 867
Obec: Pardubice
Kraj: Pardubický
PSČ: 530 02
Kontakt na školu: Telefon: 466 415 685
Fax: 466 400 565
IZO:169101126
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Dietní stravování: ano
Cena oběda v Kč: 24-30Kč
Specifické stravovací projekty: ovoce do škol