Logo školy

Základní škola Waldorfská Pardubice, Gorkého 867

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola Waldorfská Pardubice, Gorkého 867
Adresa školy: Ulice: Gorkého 867, Zelené Předměstí
Obec: Pardubice
Kraj: Pardubický
PSČ: 530 02
Ředitel:Mgr. Bc. Milan Barták
Kontakt na školu Telefon: 466 412 080
Email: reditelna@waldorfpardubice.cz
Web: www.waldorfpardubice.cz
IČ:70837236
RED-IZO:617500720
Zřizovatel:Statutární město Pardubice
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice: Gorkého 867, Zelené Předměstí
Obec: Pardubice
Kraj: Pardubický
PSČ: 530 02
Kontakt na školu: Telefon: 466 412 080
Fax: 466 400 565
IZO:117500739
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Nejvyšší povolený počet žáků: 225
Aktuální počet žáků: 180
Dny otevřených dveří (termín/y): Průběžně od září do ledna. Spojeno s přednáškami, besedou s rodiči, ukázkové hodiny, "škola na zkoušku"- budoucí prvňáčci si mohou zažít svoji "první" hodinu. Aktuální termíny na webových stránkách školy.
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 4.2.2015
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 5.2.2015
Bezbariérový přístup: ne
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: integrovaná doprava, MHD, vlak, autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 10
Vstup do školy umožněn od: 7:40
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Školní vzdělávací program: Školní vzdělávací program 05.pdf (6324,5 KB)
Školní řád: Školní řád 2014-2015.pdf (178,1 KB)
Poslední výroční zpráva: Výroční zpráva 2013-2014.pdf (226,1 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: jazykové, humanitní, výtvarné, přírodovědné, hudební
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): výlety, návštěvy kulturních akcí, tématické/projektové dny, besídky/akademie, škola v přírodě/ozdravné pobyty, Týden řemesel žáků 9.třídy- kovářství, měditepectví, keramika, truhlařina Ročníkové práce žáků 8.třídy spojené s prezentací na veřejnosti. Rytířské hry žáků 6.třídy. Účast žáků 5.třídy na olympijských hrách všech českých waldorfských škol. Projekt 3.a 4.třídy- Od zrna ke chlebu Pravidelné školní slavnosti- Michaelská, Martinská, Jánská, jarmarky, divadla, ..., exkurze
Zapojení ve specifických programech: Rodiče vítáni (www.rodicevitani.cz)
Domácí spolupráce : PPP Pardubice, Městská Policie, Český červený kříž, Tyflocentrum, Plavecká škola, HZS, Paleta, Zdraví na talíři a další
Mezinárodní spolupráce: Waldorfské školy: Schopfheim (Německo), Novalis Collage (Holandsko)
Zapojení do evropských projektů: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: slovně
Výuka cizích jazyků: anglický, německý
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: Kinball, bruslení, turistika, vodácký kurz, lyžování, plavání
Alternativní písmo:
Specifické formy podpory žákům: pravidelné individuální konzultace, činnost proškolených asistentek, úzká spolupráce žák- rodič- učitel- školní psycholog- výchovný poradce
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga, výchovný poradce, školní psycholog, školní metodik prevence
Školní družina: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Zájmové činnosti: hudební, literárně-dramatické, technické, přírodovědné, výtvarné (např. malování, keramika), rukodělné, sportovní, jazykové, taneční
Místo pro trávení volného času: hřiště, studovna/knihovna, zahrada, školní dvůr
V blízkosti školy: sport, DDM/středisko volného času, kultura, ZUŠ
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: e-mailová komunikace s učiteli, Webový portál pro zaregistrované rodiče. Týdenní zasílání informací ze školy formou newsletteru- "W-čtení". , individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, žákovská knížka (papírová), třídní schůzky, školní informační systém
Školní družina
Adresa: Ulice: Gorkého 1981, Zelené Předměstí
Obec: Pardubice
Kraj: Pardubický
PSČ: 530 02
Kontakt na školu: Telefon: 466 415 685
Fax: 466 400 565
IZO:117500747
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Gorkého 867, Zelené Předměstí
Obec: Pardubice
Kraj: Pardubický
PSČ: 530 02
Kontakt na školu: Telefon: 466 415 685
Fax: 466 400 565
IZO:169101126
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Dietní stravování: ano
Cena oběda v Kč: 24-30Kč
Specifické stravovací projekty: ovoce do škol