Zde může být obrázek školy.

Základní škola a Mateřská škola Rožná, okres Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a Mateřská škola Rožná, okres Žďár nad Sázavou, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice:
Obec: Rožná 151
Kraj: Vysočina
PSČ: 592 52
Ředitel:Mgr. Jana Romanová
Kontakt na školu Telefon: 739 626 027
Email: zsrozna@tiscali.cz
IČ:70981761
RED-IZO:650012097
Zřizovatel:Obec Rožná
Typ zřizovatele:Obec
Adresa: Ulice:
Obec: Rožná 151
Kraj: Vysočina
PSČ: 592 52
Kontakt na školu: Telefon: 739 626 027
IZO:150012101
Základní informace
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet dětí: 49
Aktuální počet dětí: 48
Dny otevřených dveří (termín/y): Není stanovený pevný termín.
Přijímání dětí mladších 3 let: ano
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: kamerový systém
Umístění školy v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: autobus, vlak
Linka MHD nebo integrované dopravy: Jsme na vesnici.
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 250
Škola je otevřena od: 6.30
Měsíční poplatek/školné v Kč: 0
Charakteristika školy
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: v areálu školy, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): exkurze, Čtení dětem, maškarní karneval., tématické/projektové dny, besídky/akademie, výlety, návštěvy kulturních akcí
Zapojení do evropských projektů: ano
Vzdělávání
Přítomnost specialistů: školní asistent - Šablony III do 31.12.2022
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, individuální schůzky, třídní schůzky, profil školy na sociálních sítích
Základní škola
Adresa: Ulice:
Obec: Rožná 151
Kraj: Vysočina
PSČ: 592 52
Kontakt na školu: Telefon: 739 626 027
IZO:150012128
Základní informace
Velikost školy: jen 1. stupeň
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet žáků: 60
Aktuální počet žáků: 43
Dny otevřených dveří (termín/y): Není stanovený pevný termín.
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 19.4.2019
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 11.4.2019
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: kamerový systém
Umístění školy v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: autobus, vlak
Linka MHD nebo integrované dopravy: Jsme na vesnici.
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 250
Vstup do školy umožněn od: 6.30
Začátek první vyučovací hodiny: 7.45
Možnost získat stipendium: ne
Školní vzdělávací program - družina: SVP_druzina_2021.doc (175,1 KB)
Školní řád: Školní řád ZŠ Rožná 2021_s klasifikací.docx (66 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Prostory pro výuku tělesné výchovy: venkovní hřiště, mimo areál školy
Specifické akce školy (pravidelné): Čtení dětem, maškarní karneval, besídky/akademie, návštěvy kulturních akcí, tématické/projektové dny, výlety, exkurze, besedy a přednášky pro veřejnost
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda, čtenářská dílna
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Alternativní písmo: comenia script
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Celé Česko čte dětem (CČČD)
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, školní metodik prevence, školní asistent - Šablony III - do 31.12.2022
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve třídách, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: sportovní, jazykové, taneční
Místo pro trávení volného času: hřiště, zahrada
V blízkosti školy: sport, ZUŠ přímo ve škole - detašované pracoviště.
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, žákovská knížka (papírová), telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, profil školy na sociálních sítích
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Počet přípravných tříd: 0
Školní družina
Adresa: Ulice:
Obec: Rožná 151
Kraj: Vysočina
PSČ: 592 52
Kontakt na školu: Telefon: 739 626 027
IZO:150012136
Základní informace
Jsou přijímáni všichni zájemci: ano
Výše měsíční úplaty za pobyt ve školní družině: 50Kč
Umístění školní družiny: v budově ZŠ
Bezbariérový přístup: ano
Nabídka zájmových kroužků: ano
Provozní doba
Ranní provoz: ano
Ranní provoz (od - do) : 6:30 - 7:45
Odpolední provoz: ano
Odpolední provoz (od - do): 11:20 - 15:00
Způsob informování zákonných zástupců: e-mailová komunikace, vnitřní informační systém, webové stránky
ŠJ
Adresa: Ulice:
Obec: Rožná 151
Kraj: Vysočina
PSČ: 592 52
Kontakt na školu: Telefon: 739 626 027
IZO:150012110
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: 19-25
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: ovoce do škol, školní mléko
Nápojové/potravinové automaty: ne