Logo školy

Základní škola a Mateřská škola Tetín, okres Beroun

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a Mateřská škola Tetín, okres Beroun
Adresa školy: Ulice: Hradní 66
Obec: Tetín
Kraj: Středočeský
PSČ: 266 01
Ředitel:Mgr. Ladislava Malířová
Kontakt na školu Telefon: 311 622 295
Mobil: 606581616
Email: zs.tetin@seznam.cz
Web: http://skolytetin.cz
IČ:75033551
RED-IZO:650014383
Zřizovatel:Obec Tetín
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice: Župní 13
Obec: Tetín
Kraj: Středočeský
PSČ: 266 01
Kontakt na školu: Telefon: 311 622 354
IZO:150014406
Základní informace
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet dětí: 35
Aktuální počet dětí: 35
Dny otevřených dveří (termín/y): MŠ 1: květen (zápis do MŠ), prosinec
Kritéria příjímacího řízení: Směrnice kritéria 2015_2016.docx (17,4 KB)
Přijímání dětí mladších 3 let: ano
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: kamerový systém, vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: rušná ulice, klidová zóna, klidná ulice
Dopravní dostupnost: autobus
Linka MHD nebo integrované dopravy: Tetín - Beroun - Liteň
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Škola je otevřena od: 6,30 MŠ 1, 6.45 MŠ 2
Měsíční poplatek/školné v Kč: 500
Školní vzdělávací program: ŠVP PV Hrajeme si pro život - aktualizace k 31.8.2015.docx (310,3 KB)
Školní řád: Školní řád MŠ 2015_2016.doc (102,4 KB)
Charakteristika školy
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: v areálu školy, mimo areál školy, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, exkurze, návštěvy kulturních akcí, besídky/akademie, tématické/projektové dny, zahradní slavnosti, jarmarky a dílny, výlety
Zapojení ve specifických programech: ne
Mezinárodní spolupráce: e-Twinning začínáme
Zapojení do evropských projektů: ano
Vzdělávání
Specifické formy pohybových aktivit: lyžování, V rámci školy zimní školy v přírodě - bobování, apod.
Specifické formy podpory dětem: asistent pedagoga v MŠ
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga, logoped
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, třídní schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, lístky do šatny pro každého rodiče, webové stránky, profil školy na sociálních sítích
Základní škola
Adresa: Ulice: Tetín, Hradní 66
Obec: Beroun
Kraj: Středočeský
PSČ: 266 01
Kontakt na školu: Telefon: 311 622 295
IZO:150014392
Základní informace
Velikost školy: jen 1. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 80
Aktuální počet žáků: 79
Dny otevřených dveří (termín/y): březen-duben.2021
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 21.4.2021
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 30.4.2021
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: klidová zóna
Dopravní dostupnost: autobus, integrovaná doprava
Linka MHD nebo integrované dopravy: Beroun - Tetín- Liteň
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 150
Vstup do školy umožněn od: 6.45
Začátek první vyučovací hodiny: 8.00
Roční školné v Kč: 0
Možnost získat stipendium: ne
Koncepce školy: plán dlouhodobý - koncepce rozvoje 2016-20.doc (78,8 KB)
Školní vzdělávací program: ŠVP Naše škola 1 (2).docx (964,6 KB)
Školní vzdělávací program - družina: svp sd Tetin změna k 1.9.2016.doc (4392,4 KB)
Školní řád: Řád_školy_2019-2020.doc (1).pdf (366,7 KB)
Poslední výroční zpráva: Výročná zpráva.pdf (384,7 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: jazykové, matematické, přírodovědné, informatika, hudební
Speciálně vybavené odborné učebny: knihovna, biologie, ICT, chemie
Prostory pro výuku tělesné výchovy: venkovní hřiště, tělocvična/sportovní hala, mimo areál školy, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): výlety, návštěvy kulturních akcí, tématické/projektové dny, besídky/akademie, škola v přírodě/ozdravné pobyty, sportovní dny, exkurze, zahradní slavnosti, besedy a přednášky pro veřejnost, jarmarky a dílny
Zapojení ve specifických programech: ovoce a mléko do škol, zelená škola, fond SIDUS, sběr druhotných surovin
Certifikáty škol: Ekoškola, Škola podporující zdraví, Profiskola, Proskoly
Domácí spolupráce : individuální vzdělávání § 41, s radou školy, se spolkem Tetínské maminky, s Českou tábornickou Unií, Policie Beroun
Mezinárodní spolupráce: ne, rozvíjíme v rámci eTwinningu
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání, lyžování, bruslení
Metody čtení: čtenářská dílna, analyticko-syntetická (slabikovací) metoda, genetická (hlásková) metoda
Metody výuky matematiky: konstruktivisticky orientovaná výuka - výuka dle metody prof. Hejného
Specifické formy podpory žákům: žáci s SVP, s SPCH, nadaní žáci, slabší žáci - asistenti
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, logoped, speciální pedagog, výchovný poradce, asistent pedagoga
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Školní družina - rozvrh: Kopie souboru rozvrh 2020-2021 (1).xlsx (104,4 KB)
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Rozvrhy hodin: Kopie souboru rozvrh 2020-2021 (1).xlsx (104,4 KB)
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, počítače ve společných prostorách, počítače ve třídách
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna, ve všech třídách wifi
Zájmové činnosti: společenské hry, rukodělné, přírodovědné, jazykové, taneční, sportovní, dopravní, zdravotnické, fotografické, ICT, zdravotnické, literárně-dramatické, turistické, technické, hudební, programování/robotika
Místo pro trávení volného času: studovna/knihovna, hřiště, herna, vyhrazená učebna, zahrada, školní dvůr, relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: park/přírodní zázemí, veřejná knihovna, ZUŠ, kultura, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), konzultační hodiny, besedy o vzdělávání, profil školy na sociálních sítích, školní informační systém, třídní schůzky, žákovská knížka (papírová), žákovská knížka (elektronická), e-mailová komunikace s učiteli, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli
Funkce školního informačního systému: možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, přehled klasifikace, přehled absence, e-třídní kniha - přehled učiva
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Počet přípravných tříd: 0
Nejvyšší povolený počet dětí v přípravné třídě/přípravných třídách: 0
Školní družina
Adresa: Ulice: Hradní 66
Obec: Tetín
Kraj: Středočeský
PSČ: 266 01
Kontakt na školu: Telefon: 311 622 295
IZO:150014422
Základní informace
Jsou přijímáni všichni zájemci: ano
Výše měsíční úplaty za pobyt ve školní družině: 200
Umístění školní družiny: v budově ZŠ
Bezbariérový přístup: ano
Nabídka zájmových kroužků: ano
Další důležité informace: ranní, polední, odpolední družina, kroužky dle rozvrhu
Provozní doba
Ranní provoz: ano
Ranní provoz (od - do) : 6,45 - 7,45
Odpolední provoz: ano
Odpolední provoz (od - do): 12,00 - 16,30
Způsob informování zákonných zástupců: webové stránky, e-mailová komunikace, notýsky
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice: Hradní 66
Obec: Tetín
Kraj: Středočeský
PSČ: 266 01
Kontakt na školu: Telefon: 311 622 354
IZO:150014431
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: 3 a více jídel
Dietní stravování: ano
Cena oběda v Kč: 25-35
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: školní mléko, ovoce do škol
Nápojové/potravinové automaty: ne