Zde může být obrázek školy.

Základní škola a Mateřská škola Lutín příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a Mateřská škola Lutín příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Školní 80
Obec: Lutín
Kraj: Olomoucký
PSČ: 783 49
Ředitel:Mgr. Lenka Soušková
Kontakt na školu Telefon: 585 751 378-9
Email: zslutin.info@zsms.lutin.cz
Web: http://zs.lutin.cz
IČ:70986207
RED-IZO:650023218
Zřizovatel:Obec Lutín
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice: K Sídlišti 194
Obec: Lutín
Kraj: Olomoucký
PSČ: 783 49
Kontakt na školu: Telefon: 585 944 322
Fax: není
IZO:107627761
Základní informace
Nejvyšší povolený počet dětí: 112
Aktuální počet dětí: 110
Základní škola
Adresa: Ulice: Školní 80
Obec: Lutín
Kraj: Olomoucký
PSČ: 783 49
Kontakt na školu: Telefon: 585 751 378-9
Fax: 585 944 231
IZO:102308659
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: učebny ve více budovách v rámci jednoho areálu školy
Nejvyšší povolený počet žáků: 470
Aktuální počet žáků: 364
Dny otevřených dveří (termín/y): 18.12.2018 - 8,00 - 13,30; 25.3.2019 - 14,00 - 18,00
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 8.4.2019
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 23.4.2019
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: kamerový systém
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 50
Vstup do školy umožněn od: 7,40
Začátek první vyučovací hodiny: 8,00
Roční školné v Kč: 0
Možnost získat stipendium: ne
Koncepce školy: Koncepce rozvoje školy 2017-2020.pdf (494,6 KB)
Školní vzdělávací program: Školní vzdělávací program ZŠ Lutín 2.pdf (1689,2 KB)
Školní řád: Pravidla hodnocení 2018.pdf (392,9 KB)
Školní řád 2018.pdf (344,7 KB)
Poslední výroční zpráva: Výroční zpráva 2017-2018.pdf (2578,1 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: knihovna, biologie, cizí jazyky, hudební výchova, ICT, fyzika, chemie, praktické vyučování
Prostory pro výuku tělesné výchovy: sportovní areál (atletika), tělocvična/sportovní hala, mimo areál školy
Specifické akce školy (pravidelné): výlety, návštěvy kulturních akcí, tématické/projektové dny, plesy, škola v přírodě/ozdravné pobyty, sportovní dny, exkurze, jarmarky a dílny
Zapojení ve specifických programech: Pro školy, Ovoce do škol, Školní mléko, Recyklohraní
Certifikáty škol: Pečujeme o vzdělání - SCIO Spolupráce s FtK UP Olomouc Rodinné prostředí jako korelát pohybové aktivity a další
Domácí spolupráce : PdF UP Olomouc, okolní školy, Region Haná, Policie ČR, HZS, Úřad práce Olomouc, SRPŠ, SPOZ Lutín, Obec Lutín, SSŠS Lutín
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický, německý
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání, lyžování
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: Klasická metoda a Metoda prof. Hejného
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Elixír do škol (Nadace ČS), Příběhy bezpráví (Člověk v tísni)
Specifické formy podpory žákům: doučování, kluby, soutěže
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, asistent pedagoga, školní metodik prevence
Školní družina: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Počítačová učebna, v každé učebně internet, interaktivní tabule či dataprojektory, mobilní telefony žáků
Zájmové činnosti: výtvarné (např. malování, keramika), společenské hry, rukodělné, sportovní, taneční, jazykové, ICT, hudební, programování/robotika
Místo pro trávení volného času: herna, vyhrazená učebna, hřiště
V blízkosti školy: sport, ZUŠ, veřejná knihovna
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, žákovská knížka (papírová), e-mailová komunikace s učiteli, webové stránky, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, konzultační hodiny
Školní družina
Adresa: Ulice: Školní 80
Obec: Lutín
Kraj: Olomoucký
PSČ: 783 49
Kontakt na školu: Telefon: 585 944 322
Fax: není
IZO:119900131
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Školní 80
Obec: Lutín
Kraj: Olomoucký
PSČ: 783 49
Kontakt na školu: Telefon: 585 944 322
Fax: není
IZO:102892580