Logo školy

Základní škola a Mateřská škola, Bílá Třemešná, okres Trutnov

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a Mateřská škola, Bílá Třemešná, okres Trutnov
Adresa školy: Ulice:
Obec: Bílá Třemešná 313
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 544 72
Ředitel:Mgr. Emil Kudrnovský, Ph.D.
Kontakt na školu Telefon: 499 396 321
Email: info@zsbt.cz
Web: www.zsbt.eu
IČ:75015366
RED-IZO:650031172
Zřizovatel:Obec Bílá Třemešná
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice:
Obec: Bílá Třemešná 365
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 544 72
Kontakt na školu: Telefon: 499 396 321
IZO:107587874
Základní informace
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet dětí: 84
Aktuální počet dětí: 64
Dny otevřených dveří (termín/y): -
Kritéria příjímacího řízení:
Přijímání dětí mladších 3 let: ano
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon, kamerový systém
Umístění školy v obci: klidová zóna, širší centrum
Dopravní dostupnost: autobus, vlak
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 150
Škola je otevřena od: 6:00
Měsíční poplatek/školné v Kč: 300
Školní vzdělávací program: ŠVP PV 2019.pdf (902,8 KB)
Školní řád: ORS-30_2021-09ŠkolníŘádMŠ.pdf (251,4 KB)
Charakteristika školy
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: venkovní hřiště, tělocvična/sportovní hala, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, výlety, návštěvy kulturních akcí, tématické/projektové dny, exkurze, sportovní dny, plesy, jarmarky a dílny
Certifikáty škol:
Zapojení do evropských projektů: ano
Vzdělávání
Specifické formy pohybových aktivit: lyžování, plavání
Specifické formy podpory dětem: logopedická prevence
Přítomnost specialistů: speciální pedagog, asistent pedagoga
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: školní informační systém, e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, třídní schůzky
Funkce školního informačního systému: výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, přehled absence, e-třídní kniha - přehled učiva
Základní škola
Adresa: Ulice:
Obec: Bílá Třemešná 313
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 544 72
Kontakt na školu: Telefon: 499 396 321
IZO:102578435
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: učebny ve více budovách v rámci jednoho areálu školy
Nejvyšší povolený počet žáků: 330
Aktuální počet žáků: 229
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: kamerový systém, videotelefon
Umístění školy v obci: širší centrum, klidová zóna
Dopravní dostupnost: vlak, autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Vstup do školy umožněn od: 7:30
Začátek první vyučovací hodiny: 7:50
Roční školné v Kč: 0
Možnost získat stipendium: ne
Školní vzdělávací program: ŠVP ZV 2022.pdf (1751,4 KB)
Školní řád:
Poslední výroční zpráva: 2021-22_VyrocniZpravaZSaMS.pdf (1341,6 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: cizí jazyky, zeměpis, knihovna, fyzika, praktické vyučování, chemie, ICT, biologie
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, mimo areál školy, sportovní areál (atletika), workoutové hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): besedy a přednášky pro veřejnost, besídky/akademie, tématické/projektové dny, exkurze, plesy, výlety, sportovní dny, návštěvy kulturních akcí, jarmarky a dílny, aktivní účast na akcích pořádaných obcí a neziskovým sektorem
Zapojení ve specifických programech: Šachy do škol, Čtení pomáhá, Projekt Postcrossing, Projekt PRUT, Podpora přírodovědného a technického vzdělávání, Ovoce a zelenina do škol, Mléko do škol, Zdravá 5, Česko se hýbe, Olympijský víceboj
Certifikáty škol: Škola podporující zdraví
Domácí spolupráce : partnerské obce, okolní školy, odborné praxe, složky IZS, neziskové organizace apod.
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: německý, anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka cizích jazyků metodou CLIL - jazyky: anglický
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: cyklistický kurz, bruslení, turistika, lyžování, plavání
Metody čtení: čtenářská dílna, splývavé čtení (Sfumato), analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: převaha klasické doplněná konstruktivistickou, činnostní i Hejným
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Elixír do škol (Nadace ČS), Příběhy našich sousedů (Post Bellum), Celé Česko čte dětem (CČČD), Globe (Sdružení Tereza), Čtení pomáhá (Martin Roman), Vzdělávací workshopy z Paměti národa (Post Bellum)
Specifické formy podpory žákům: podpůrná opatření, nadaní žáci
Přítomnost specialistů: speciální pedagog, metodik ICT, školní asistent, školní metodik prevence, výchovný poradce, asistent pedagoga
Školní družina: ano
Školní klub: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, počítače ve společných prostorách
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna, jazykové učebny, Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: programování/robotika, ICT, přírodovědné, společenské hry, literárně-dramatické, taneční, technické, zdravotnické, rukodělné, hudební, jazykové, výtvarné (např. malování, keramika), sportovní
Místo pro trávení volného času: vyhrazená učebna, studovna/knihovna, školní dvůr, zahrada, hřiště
V blízkosti školy: park/přírodní zázemí, ZUŠ, DDM/středisko volného času, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: profil školy na sociálních sítích, třídní schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, žákovská knížka (papírová), konzultační hodiny, školní informační systém, školní časopis/newsletter, žákovská knížka (elektronická)
Funkce školního informačního systému: možnost editace osobních údajů žáka, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, přehled klasifikace, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Počet přípravných tříd: 0
Nejvyšší povolený počet dětí v přípravné třídě/přípravných třídách: 0
Školní družina
Adresa: Ulice:
Obec: Bílá Třemešná 313
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 544 72
Kontakt na školu: Telefon: 499 396 321
IZO:117900168
Základní informace
Jsou přijímáni všichni zájemci: ne
Kritéria přijímání: ročník, spádovost
Výše měsíční úplaty za pobyt ve školní družině: 100,- Kč
Umístění školní družiny: v areálu ZŠ
Bezbariérový přístup: ano
Nabídka zájmových kroužků: ano
Další důležité informace: kapacita 85 žáků, 3 oddělení
Provozní doba
Ranní provoz: ano
Ranní provoz (od - do) : 6:30-7:30
Odpolední provoz: ano
Odpolední provoz (od - do): 11:30-16:30
Způsob informování zákonných zástupců: vnitřní informační systém, e-mailová komunikace, schůzky, webové stránky
Školní klub
Adresa: Ulice: č.p. 313
Obec: Bílá Třemešná
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 544 72
Kontakt na školu:
IZO:181079496
Základní informace
Jsou přijímáni všichni zájemci: ano
Výše měsíční úplaty za pobyt ve školním klubu: 20
Umístění školního klubu: v budově ZŠ
Bezbariérový přístup: ano
Nabídka zájmových kroužků: ano
Další důležité informace: kapacita 24 žáků, 1 oddělení
Provozní doba
Ranní provoz: ano
Ranní provoz (od - do) : 7:00-7:30
Odpolední provoz: ano
Odpolední provoz (od - do): 12:30-15:30
Způsob informování zákonných zástupců: vnitřní informační systém, e-mailová komunikace, schůzky, webové stránky
Školní jídelna
Adresa: Ulice:
Obec: Bílá Třemešná 410
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 544 72
Kontakt na školu: Telefon: 499 396 321
IZO:102906505
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v areálu školy
Možnost výběru z více jídel: 2 jídla
Dietní stravování: ano
Cena oběda v Kč: ZŠ 32-39,- Kč
Bufet: ano
Specifické stravovací projekty: školní mléko, ovoce do škol, Zdravá 5, Svačiny v bufetu, Skutečně zdravá škola
Nápojové/potravinové automaty: ne
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice:
Obec: Bílá Třemešná 365
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 544 72
Kontakt na školu: Telefon: 499 396 321
IZO:168100380
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v areálu školy
Možnost výběru z více jídel: 2 jídla
Dietní stravování: ano
Cena oběda v Kč: ZŠ 32-39,- Kč
Bufet: ano
Specifické stravovací projekty: školní mléko, ovoce do škol, Zdravá 5, Svačiny v bufetu, Skutečně zdravá škola
Nápojové/potravinové automaty: ne