Zde může být obrázek školy.

Základní škola a Mateřská škola Černá v Pošumaví

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a Mateřská škola Černá v Pošumaví
Adresa školy: Ulice:
Obec: Černá v Pošumaví 71
Kraj: Jihočeský
PSČ: 382 23
Ředitel:Mgr. Věra Daňová
Kontakt na školu Telefon: 380 744 214
Email: skola@cernavposumavi.cz
IČ:75000318
RED-IZO:650036298
Zřizovatel:Obec Černá v Pošumaví
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice:
Obec: Černá v Pošumaví 115
Kraj: Jihočeský
PSČ: 382 23
Kontakt na školu: Telefon: 380 744 214
IZO:107531518
Základní informace
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet dětí: 60
Aktuální počet dětí: 37
Kritéria příjímacího řízení: kriteria prijimani.docx (14,3 KB)
Přijímání dětí mladších 3 let: ano
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Škola je otevřena od: 6,15
Školní vzdělávací program: svp 2020 aktualizace.pdf (876,1 KB)
Hodnocení činnosti školy: Zpráva o vlastním hodnocení školy 2020.pdf (381,9 KB)
Charakteristika školy
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: v areálu školy, mimo areál školy, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, tématické/projektové dny, exkurze, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, výlety, jarmarky a dílny, zahradní slavnosti
Certifikáty škol: Za aktivní účast v projektu Spolupráce v přeshraničním regionu
Mezinárodní spolupráce: Education in Science, Technology, Engineering and Mathematics
Zapojení do evropských projektů: ne
Vzdělávání
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, e-mailová komunikace s učiteli
Základní škola
Adresa: Ulice:
Obec: Černá v Pošumaví 71
Kraj: Jihočeský
PSČ: 382 23
Kontakt na školu: Telefon: 380 744 214
IZO:107720558
Základní informace
Velikost školy: jen 1. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 100
Aktuální počet žáků: 35
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 6.4.2021
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 6.4.2021
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: Zvonek
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 30
Vstup do školy umožněn od: 6:45
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Možnost získat stipendium: ne
Koncepce školy: Koncepce školy 2020.doc (28,7 KB)
Školní vzdělávací program: Aktuální ŠVP 2019.doc (667,1 KB)
Školní vzdělávací program - družina: ŠVP školní družina1.doc (52,2 KB)
Školní řád: školní řád nový 2018.docx (44,9 KB)
Poslední výroční zpráva: Výroční+zpráva č.17.doc (79,4 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, Fotbalové hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): jarmarky a dílny, besedy a přednášky pro veřejnost, adaptační kurzy, sportovní dny, exkurze, výlety, besídky/akademie, tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí
Certifikáty škol: Aktivní škola
Mezinárodní spolupráce: Education in science. technology, engineering and mathematics
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání, lyžování
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Specifické formy podpory žákům: Doučování
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ne
Rozvrhy hodin: Rozvrh 2020-21.doc (71,2 KB)
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve třídách
Využití internetu ve výuce: ve třídě
Zájmové činnosti: literárně-dramatické, jazykové, společenské hry, sportovní
Místo pro trávení volného času: zahrada, hřiště
V blízkosti školy: ZUŠ, veřejná knihovna, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, žákovská knížka (papírová), třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), e-mailová komunikace s učiteli, konzultační hodiny
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice:
Obec: Černá v Pošumaví 115
Kraj: Jihočeský
PSČ: 382 23
Kontakt na školu: Telefon: 380 744 214
IZO:114300208
Základní informace
Jsou přijímáni všichni zájemci: ano
Umístění školní družiny: v budově ZŠ
Bezbariérový přístup: ne
Nabídka zájmových kroužků: ne
Provozní doba
Ranní provoz: ano
Ranní provoz (od - do) : 6,45 - 7,45
Odpolední provoz: ano
Odpolední provoz (od - do): 11,40 - 15,40
Způsob informování zákonných zástupců: e-mailová komunikace, schůzky, webové stránky
Školní jídelna
Adresa: Ulice:
Obec: Černá v Pošumaví 115
Kraj: Jihočeský
PSČ: 382 23
Kontakt na školu: Telefon: 380 744 214
IZO:102427763