Zde může být obrázek školy.

Základní škola a mateřská škola Unkovice, příspěvková organizace, okres Brno-venkov

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a mateřská škola Unkovice, příspěvková organizace, okres Brno-venkov
Adresa školy: Ulice: Unkovice 28
Obec: Žabčice
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 664 63
Ředitel:Bc. Marie Kůgelová
Kontakt na školu Telefon: 547 238 840
Email: zsunkovice@volny.cz
Web: www.zsunkovice.estranky.cz
IČ:71162488
RED-IZO:650045017
Zřizovatel:Obec Unkovice
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice: Unkovice 120
Obec: Žabčice
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 664 63
Kontakt na školu: Telefon: 547 238 840
IZO:150045051
Základní informace
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet dětí: 28
Aktuální počet dětí: 25
Dny otevřených dveří (termín/y): 16.12.2021
Kritéria příjímacího řízení: kriteria-prijimani MŠ UNKOVICE 2021-2022.docx (21,8 KB)
Přijímání dětí mladších 3 let: ano
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: dálkové otevření dveří bzučákem a telefonem
Umístění školy v obci: klidová zóna
Dopravní dostupnost: autobus, vlak
Linka MHD nebo integrované dopravy: ano
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 400
Škola je otevřena od: 6:30
Měsíční poplatek/školné v Kč: 340
Koncepce školy: Koncepce rozvoje školy 2021-2024.docx (86 KB)
Školní vzdělávací program: SKOLNI VZDELAVACI PROGRAM MŠ 2019-2022.docx (104,4 KB)
Školní řád: MŠ Unkovice školní řád.doc (182,3 KB)
Hodnocení činnosti školy: Výroční zpráva 2019-2020 MŠ.docx (47,4 KB)
Charakteristika školy
Zaměření MŠ: Enviromentální zaměření
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: v areálu školy, mimo areál školy, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, návštěvy kulturních akcí, výlety, zahradní slavnosti, tématické/projektové dny, exkurze, sportovní dny, jarmarky a dílny
Zapojení ve specifických programech: Celé Česko čte dětem
Domácí spolupráce: Spolky v obci, okolní školy, hasičský záchranný sbor, rybářský spolek
Mezinárodní spolupráce: ne
Zapojení do evropských projektů: ano
Vzdělávání
Specifické formy pohybových aktivit: turistika, plavání
Specifické formy podpory dětem: logopedické chvilky, příprava předškoláků - edukativně stimulační skupinky
Přítomnost specialistů:
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, profil školy na sociálních sítích, e-mailová komunikace s učiteli
Základní škola
Adresa: Ulice: Unkovice 28
Obec: Žabčice
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 664 63
Kontakt na školu: Telefon: 547 238 840
IZO:150045042
Základní informace
Velikost školy: jen 1. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 45
Aktuální počet žáků: 43
Dny otevřených dveří (termín/y): 16.12.2021
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 19.4.2022
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 19.4.2022
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon, kamerový systém
Umístění školy v obci: klidná ulice, klidová zóna
Dopravní dostupnost: autobus, vlak
Linka MHD nebo integrované dopravy: ano
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 400
Vstup do školy umožněn od: 7:00
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Roční školné v Kč: 0
Možnost získat stipendium: ne
Koncepce školy: Koncepce rozvoje školy 2021-2024.docx (86 KB)
Školní vzdělávací program: ŠVP pro ZV Škola pro všechny.doc (750,6 KB)
Školní řád: ZŠ Unkovice školní řád.doc (180,2 KB)
Poslední výroční zpráva: Výroční zpráva ZŠ 2019- 2020.rtf (468,4 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, hudební výchova
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, mimo areál školy, venkovní hřiště, sportovní areál (atletika)
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, tématické/projektové dny, exkurze, návštěvy kulturních akcí, výlety, jarmarky a dílny, zahradní slavnosti, sportovní dny
Zapojení ve specifických programech: Celé Česko čte dětem, Dobrý anděl
Domácí spolupráce : Spolky v obci, MŠ , spolek Unkovický polníček , Spolek rybářů, HZS v Židlochovicích, Lesy ČR
Mezinárodní spolupráce: ne
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Celé Česko čte dětem (CČČD)
Specifické formy podpory žákům: Doučování, předmět speciálně pedagogické péče, podpora v rámci projektu Šablony III.
Přítomnost specialistů: speciální pedagog, výchovný poradce, školní metodik prevence
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ne
Rozvrhy hodin: Rozvrhy hodin 1.-5. ročník 2021-2022.docx (15,8 KB)
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače ve třídách
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny, Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: výtvarné (např. malování, keramika), rukodělné, sportovní
Místo pro trávení volného času: zahrada, školní dvůr, hřiště, herna, relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: sport, veřejná knihovna, kultura
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, žákovská knížka (papírová), telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, konzultační hodiny
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Počet přípravných tříd: 0
Nejvyšší povolený počet dětí v přípravné třídě/přípravných třídách: 0
Školní družina
Adresa: Ulice: Unkovice 28
Obec: Žabčice
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 664 63
Kontakt na školu: Telefon: 547 238 840
IZO:181010691
Základní informace
Jsou přijímáni všichni zájemci: ne
Kritéria přijímání: 1.2. ročník, dále možnost pro starší žáky dle kapacity
Výše měsíční úplaty za pobyt ve školní družině: 0
Umístění školní družiny: v budově ZŠ
Bezbariérový přístup: ne
Nabídka zájmových kroužků: ano
Provozní doba
Ranní provoz: ne
Odpolední provoz: ano
Odpolední provoz (od - do): 12:00-16:00
Způsob informování zákonných zástupců: schůzky, webové stránky, e-mailová komunikace
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Unkovice 120
Obec: Žabčice
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 664 63
Kontakt na školu: Telefon: 547 238 840
IZO:150045069
Stravování
Školní jídelna/výdejna: dále než 200 m od školy
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: 23-28 Kč
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: školní mléko, ovoce do škol
Nápojové/potravinové automaty: ne