Zde může být obrázek školy.

Základní škola Slavonice, okres Jindřichův Hradec

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola Slavonice, okres Jindřichův Hradec
Adresa školy: Ulice: Jana Žižky 395
Obec: Slavonice
Kraj: Jihočeský
PSČ: 378 81
Ředitel:RNDr. Jitka Kašparová
Kontakt na školu Telefon: 384 493 230
Email: jiri_hrouda@email.cz
Web: www.zsslavonice.cz
IČ:70988382
RED-IZO:650050258
Zřizovatel:Město Slavonice
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice: Jana Žižky 395
Obec: Slavonice
Kraj: Jihočeský
PSČ: 378 81
Kontakt na školu: Telefon: 384 493 230
IZO:107721228
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: učebny ve více budovách v rámci jednoho areálu školy
Nejvyšší povolený počet žáků: 450
Aktuální počet žáků: 206
Dny otevřených dveří (termín/y): 18.5.2018, 19.5.2023
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 12.4.2023
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 30.4.2023
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: kamerový systém, videotelefon
Umístění školy v obci: klidová zóna
Dopravní dostupnost: vlak, autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 400
Vstup do školy umožněn od: 7:25 hod.
Začátek první vyučovací hodiny: 7:45 hod.
Roční školné v Kč: 0
Možnost získat stipendium: ne
Koncepce školy: CÍLE ŠKOLY - dlouh. konc. záměr rozvoje + titulní strana 2022.doc (96,3 KB)
Školní vzdělávací program: ŠVP verze 10-2022 z 27-9-2022.doc (4203 KB)
Školní vzdělávací program - družina: ŠVP Školní družiny.pdf (1088,2 KB)
Školní řád: Školní řád ZŠ Slavonice - úpravy 15.12.2022.doc (416,8 KB)
Poslední výroční zpráva: Výroční zpráva 2021-2022 - po novele vyhlášky 15-2005 Sb.doc (545,3 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: praktické vyučování, chemie, knihovna, cizí jazyky, hudební výchova, výtvarná výchova, biologie, fyzika, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: venkovní hřiště, v areálu školy, sportovní areál (atletika), posilovna, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): výlety, exkurze, tématické/projektové dny, besídky/akademie, sportovní dny, jarmarky a dílny, besedy a přednášky pro veřejnost, návštěvy kulturních akcí
Domácí spolupráce : ZŠ a MŠ Staré Město p.L., ZŠ Studená, MŠ Slavonice, MŠ Písečné, Cizinecká policie Tábor, Hasiči Slavonice, Knihovna Slavonice, Domov pro seniory Slavonice, Knihovna Dačice, místní podnikatelé, ...
Zapojení do evropských projektů: ne
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, bruslení, plavání
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda, čtenářská dílna
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Celé Česko čte dětem (CČČD)
Specifické formy podpory žákům: Slabší žáci, nadaní žáci, žáci s potřebou podpory z důvodu odlišných kulturních a životních podmínek, žáci se zdravotním postižením
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, školní metodik prevence, speciální pedagog, asistent pedagoga
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ne
Rozvrhy hodin: Rozvrh.pdf (50,1 KB)
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, počítače ve třídách, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny, Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: rukodělné, taneční, literárně-dramatické, technické, turistické, sportovní
Místo pro trávení volného času: zahrada, školní dvůr, studovna/knihovna, herna, hřiště
V blízkosti školy: veřejná knihovna, park/přírodní zázemí, ZUŠ, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, konzultační hodiny, žákovská knížka (elektronická), třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), školní informační systém, besedy o vzdělávání, individuální schůzky, třídní schůzky
Funkce školního informačního systému: přihlašování na akce, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, e-omluvenka, e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, přehled klasifikace
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Počet přípravných tříd: 0
Školní družina
Adresa: Ulice: Jana Žižky 395
Obec: Slavonice
Kraj: Jihočeský
PSČ: 378 81
Kontakt na školu: Telefon: 384 493 230
IZO:114400202
Základní informace
Jsou přijímáni všichni zájemci: ano
Výše měsíční úplaty za pobyt ve školní družině: 0,-
Umístění školní družiny: v budově ZŠ
Bezbariérový přístup: ne
Nabídka zájmových kroužků: ano
Provozní doba
Ranní provoz: ano
Ranní provoz (od - do) : 6:30 - 7:30
Odpolední provoz: ano
Odpolední provoz (od - do): 11:20 - 16:00, v pátek do 15:00 h.
Způsob informování zákonných zástupců: webové stránky, e-mailová komunikace, vnitřní informační systém, telefonicky, osobně
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Jana Žižky 395
Obec: Slavonice
Kraj: Jihočeský
PSČ: 378 81
Kontakt na školu: Telefon: 384 493 260
IZO:102515476
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: 31,- Kč, 33,- Kč, 35,- Kč
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: ovoce do škol, školní mléko
Nápojové/potravinové automaty: ne