Logo školy

Základní škola a Mateřská škola Lenora, okres Prachatice

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a Mateřská škola Lenora, okres Prachatice
Adresa školy: Ulice:
Obec: Lenora 86
Kraj: Jihočeský
PSČ: 384 42
Ředitel:Mgr. et Mgr. Zbyněk Jícha
Kontakt na školu Telefon: 388 438 822
Email: marie.juhanakova@centrum.cz
Web: www.zsamslenora.cz
IČ:70996342
RED-IZO:650050941
Zřizovatel:Obec Lenora
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice:
Obec: Lenora 64
Kraj: Jihočeský
PSČ: 384 42
Kontakt na školu: Telefon: 388 438 822
IZO:107534622
Základní informace
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet dětí: 34
Aktuální počet dětí: 28
Přijímání dětí mladších 3 let: ano
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: rušná ulice, centrum
Dopravní dostupnost: autobus, vlak
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 50
Škola je otevřena od: 6:30
Měsíční poplatek/školné v Kč: 220
Školní řád: Školní řád MŠ.pdf (301,8 KB)
Charakteristika školy
Zaměření MŠ: Čtvero ročních období
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: tělocvična/sportovní hala, mimo areál školy, venkovní hřiště, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, exkurze, tématické/projektové dny, výlety, besídky/akademie
Domácí spolupráce: Policie ČR, Hasiči
Mezinárodní spolupráce: SRN: KG Grainet
Zapojení do evropských projektů: ano
Vzdělávání
Specifické formy pohybových aktivit: plavání, jízda na kole
Přítomnost specialistů: logoped, školní asistent, asistent pedagoga
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: informační příručka pro rodiče, webové stránky školy: www.zsamslenora.cz, e-mailová komunikace s učiteli, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, třídní schůzky
Základní škola
Adresa: Ulice:
Obec: Lenora 86
Kraj: Jihočeský
PSČ: 384 42
Kontakt na školu: Telefon: 388 438 822
Fax: 388 438 822
IZO:107721970
Základní informace
Velikost školy: jen 1. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 75
Aktuální počet žáků: 30
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 1.4.2021
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 30.4.2021
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: centrum, rušná ulice
Dopravní dostupnost: vlak, autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 50
Vstup do školy umožněn od: 6:30
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Možnost získat stipendium: ne
Školní vzdělávací program: ŠVPZV Příroda dětem - děti přírodě původní.doc (82,4 KB)
Školní vzdělávací program - družina: Školní družina při ZŠ a MŠ Lenora.docx (20,9 KB)
Školní řád: 02-SKOLNI_(vnitrni)_RAD_15.pdf (396,9 KB)
Poslední výroční zpráva:
Charakteristika školy
Zaměření: informatika, hudební, jazykové, Logopedie
Speciálně vybavené odborné učebny: výtvarná výchova, praktické vyučování, knihovna
Prostory pro výuku tělesné výchovy: mimo areál školy, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, sportovní areál (atletika)
Specifické akce školy (pravidelné): exkurze, tématické/projektové dny, účast na mezinárodních projektech v rámci setkávání s partnerskou školou , návštěvy kulturních akcí, výlety, škola v přírodě/ozdravné pobyty, plesy, besedy a přednášky pro veřejnost, sportovní dny, besídky/akademie
Zapojení ve specifických programech: ŠUNAP-Environmentální výchova, Mléko do škol, Ovoce do škol, O2 Chytrá škola
Domácí spolupráce : Policie ČR, Hasiči, ŠUNAP, IC Stožec, IC Kašperské Hory
Mezinárodní spolupráce: SRN: GS a Mittelschule Jandelsbrunn
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický, německý
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání
Metody čtení: čtenářská dílna, genetická (hlásková) metoda, analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Celé Česko čte dětem (CČČD)
Specifické formy podpory žákům: Slabší žáci, nadaní žáci, sociálně znevýhodnění
Přítomnost specialistů: logoped, školní metodik prevence, školní asistent
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve třídách, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: v rámci výuky všech předmětů - počítače ve třídě , Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: jazykové, výtvarné (např. malování, keramika), hudební, rukodělné, keramická dílna
Místo pro trávení volného času: relaxační zóny ve vnitřních prostorách, hřiště, vyhrazená učebna, obecní knihovna, zahrada
V blízkosti školy: sport, veřejná knihovna, ZUŠ, DDM/středisko volného času, park/přírodní zázemí, DDM Volary
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, žákovská knížka (papírová), informační brožura pro rodiče ZŠ, webové stránky školy: www.zsamslenora.cz , profil školy na sociálních sítích, e-mailová komunikace s učiteli, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), besedy o vzdělávání, konzultační hodiny
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Počet přípravných tříd: 0
Nejvyšší povolený počet dětí v přípravné třídě/přípravných třídách: 0
Školní družina
Adresa: Ulice:
Obec: Lenora 86
Kraj: Jihočeský
PSČ: 384 42
Kontakt na školu: Telefon: 388 438 822
IZO:114700265
Školnlí jídelna
Adresa: Ulice:
Obec: Lenora 64
Kraj: Jihočeský
PSČ: 384 42
Kontakt na školu: Telefon: 388 438 822
IZO:102487791
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v blízkosti školy (do 200 m)
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: 22-30Kč
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: školní mléko, ovoce do škol
Nápojové/potravinové automaty: ne