Zde může být obrázek školy.

Základní škola a Mateřská škola, Dlouhá Loučka, okres Svitavy

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a Mateřská škola, Dlouhá Loučka, okres Svitavy
Adresa školy: Ulice: Dlouhá Loučka 98
Obec: Jevíčko
Kraj: Pardubický
PSČ: 569 43
Ředitel:Mgr. Růžena Keclíková
Kontakt na školu Telefon: 777 200 206, 464 620 822
Email: dlouhaloucka@zskola.com
Web: http://www.skola-dlouhaloucka.webnode.cz
IČ:70986321
RED-IZO:650052757
Zřizovatel:Obec Dlouhá Loučka
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice: Dlouhá Loučka 97
Obec: Jevíčko
Kraj: Pardubický
PSČ: 569 43
Kontakt na školu: Telefon: 461 321 190
IZO:007586965
Základní informace
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet dětí: 33
Aktuální počet dětí: 29
Přijímání dětí mladších 3 let: ano
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: bez zabezpečení
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 10
Škola je otevřena od: 6:00hodin
Měsíční poplatek/školné v Kč: 0
Charakteristika školy
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: v areálu školy, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): jarmarky a dílny, besídky/akademie, výlety, návštěvy kulturních akcí, tématické/projektové dny, exkurze, zahradní slavnosti
Zapojení ve specifických programech: Šablony II., Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro území ORP Moravská Třebová", registrační číslo Z.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000688. Více zde: https://skola-dlouhaloucka.webnode.cz/projekty-/
Domácí spolupráce: Okolní MŠ
Zapojení do evropských projektů: ne
Vzdělávání
Specifické formy pohybových aktivit: plavání
Přítomnost specialistů: školní asistentka
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: telefonická komunikace s učiteli, profil školy na sociálních sítích, třídní schůzky, individuální schůzky
Základní škola
Adresa: Ulice: Dlouhá Loučka 98
Obec: Jevíčko
Kraj: Pardubický
PSČ: 569 43
Kontakt na školu: Telefon: 461 321 190
IZO:002506297
Základní informace
Velikost školy: jen 1. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 58
Aktuální počet žáků: 28
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 10.4.2019
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 10.4.2019
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: bez zabezpečení
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 10
Vstup do školy umožněn od: 6.45 hodin
Začátek první vyučovací hodiny: 7.45
Roční školné v Kč: 0
Možnost získat stipendium: ne
Školní vzdělávací program: SVP_Dlouha_Loucka_zs_1._91_2016.docx (230,9 KB)
Školní vzdělávací program - družina: ŠVP_ŠD_ZŠ_Dlouhá_Loučka_1._9._2017.docx (37,7 KB)
Školní řád: Školní řád 4.9.2017.doc (82,4 KB)
Poslední výroční zpráva: Výroční zpráva 2016-2017.doc (114,7 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): jarmarky a dílny, výlety, škola v přírodě/ozdravné pobyty, besedy a přednášky pro veřejnost, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, exkurze, besídky/akademie, tématické/projektové dny
Zapojení ve specifických programech: Šablony I, Šablony II, Ovoce do škol, Mléko do škol, Místní akční plán rozvoje vzdělávání pro území ORP Moravská Třebová", registrační číslo Z.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000688.
Mezinárodní spolupráce: Základní škoa Vyšné Hágy, SR
Zapojení do evropských projektů: ne
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, plavání
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Specifické formy podpory žákům: Hodinová intervence
Přítomnost specialistů: školní asistent, speciální pedagog, školní metodik prevence
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Školní družina - rozvrh: Rozvrh 2018-2019.xls (71,7 KB)
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Rozvrhy hodin: Rozvrh 2018-2019.xls (71,7 KB)
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve třídách, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: ve třádách stolní PC a notebooky
Zájmové činnosti: výtvarné (např. malování, keramika), deskové a logické hry , sportovní
Místo pro trávení volného času: herna, zahrada, hřiště
V blízkosti školy: veřejná knihovna, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: profil školy na sociálních sítích, žákovská knížka (papírová), konzultační hodiny, třídní schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: Dlouhá Loučka 98
Obec: Jevíčko
Kraj: Pardubický
PSČ: 569 43
Kontakt na školu: Telefon: 461 321 190
IZO:117800171
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Dlouhá Loučka 92
Obec: Jevíčko
Kraj: Pardubický
PSČ: 569 43
Kontakt na školu: Telefon: 461 321 190
IZO:002890674
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v blízkosti školy (do 200 m)
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: 20-30kč
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: školní mléko, ovoce do škol
Nápojové/potravinové automaty: ne
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice: Dlouhá Loučka 97
Obec: Jevíčko
Kraj: Pardubický
PSČ: 569 43
Kontakt na školu: Telefon: 461 321 190
IZO:150077050
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v blízkosti školy (do 200 m)
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: 20-30kč
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: školní mléko, ovoce do škol
Nápojové/potravinové automaty: ne