Zde může být obrázek školy.

Základní škola a Mateřská škola Františka Škroupa, Osice, okres Hradec Králové

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a Mateřská škola Františka Škroupa, Osice, okres Hradec Králové
Adresa školy: Ulice:
Obec: Osice 42
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 503 26
Ředitel:Mgr. Markéta Hrubá
Kontakt na školu Telefon: 495 451 826
Email: zs.osice@seznam.cz
Web: http://www.zsosice.cz
IČ:70993254
RED-IZO:650054318
Zřizovatel:Obec Osice
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice:
Obec: Osice 42
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 503 26
Kontakt na školu: Telefon: 495 451 826
IZO:117100528
Základní informace
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet dětí: 40
Aktuální počet dětí: 40
Přijímání dětí mladších 3 let: ne
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: pouze 2 třídy, každá se samostatným vchodem (vstup možný pouze po povolení vstupu zaměstnancem školy)
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: integrovaná doprava, autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Škola je otevřena od: 6.30
Měsíční poplatek/školné v Kč: 300
Charakteristika školy
Zaměření MŠ: všeobecné
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: v areálu školy, venkovní hřiště, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, tématické/projektové dny, exkurze, návštěvy kulturních akcí, výlety
Vzdělávání
Specifické formy pohybových aktivit: plavání
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli
Základní škola
Adresa: Ulice:
Obec: Osice 42
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 503 26
Kontakt na školu: Telefon: 495 451 826
IZO:102078165
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 270
Aktuální počet žáků: 215
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: vstup do budovy možný až po povolení zaměstnancem školy
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: integrovaná doprava, autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Vstup do školy umožněn od: 6.55
Začátek první vyučovací hodiny: 7.20
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: chemie, fyzika, ICT, knihovna, biologie
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, tématické/projektové dny, exkurze, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, výlety
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, asistent pedagoga, výchovný poradce
Školní družina: ne
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce:
Zájmové činnosti: sportovní, ICT, jazykové, výtvarné (např. malování, keramika), hudební, rukodělné
Místo pro trávení volného času: hřiště
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, žákovská knížka (elektronická), žákovská knížka (papírová), školní informační systém, konzultační hodiny, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli
Funkce školního informačního systému: přehled klasifikace, e-omluvenka, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování
Školní družina
Adresa: Ulice:
Obec: Osice 42
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 503 26
Kontakt na školu: Telefon: 495 451 826
IZO:117100617
Školní jídelna
Adresa: Ulice:
Obec: Osice 42
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 503 26
Kontakt na školu: Telefon: 495 451 826
IZO:102778671