Zde může být obrázek školy.

Základní škola a Mateřská škola, Lánov, okres Trutnov

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a Mateřská škola, Lánov, okres Trutnov
Adresa školy: Ulice: Prostřední Lánov 155
Obec: Lánov
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 543 41
Ředitel:Mgr. Radmila Koniková
Kontakt na školu Telefon: 499 432 212
Email: zslanov@iol.cz
Web: http://www.zslanov.cz
IČ:70995079
RED-IZO:650058798
Zřizovatel:Obec Lánov
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice: Prostřední Lánov 250
Obec: Lánov
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 543 41
Kontakt na školu: Telefon: 499 432 212
IZO:107588838
Základní škola
Adresa: Ulice: Prostřední Lánov 155
Obec: Lánov
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 543 41
Kontakt na školu: Telefon: 499 432 212
IZO:102578397
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet žáků: 285
Aktuální počet žáků: 275
Dny otevřených dveří (termín/y): květen
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 4.4.2019
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 4.4.2019
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: autobus
Linka MHD nebo integrované dopravy: autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 500
Vstup do školy umožněn od: 7.30
Začátek první vyučovací hodiny: 7.50
Roční školné v Kč: 0
Možnost získat stipendium: ne
Koncepce školy: Akční plán rozvoje ZŠ a MŠ Lánov č. 3.pdf (2630,8 KB)
Školní řád: Školní řád 2017-18.docx (41 KB)
Poslední výroční zpráva: Výroční_zpráva_2017-2018.pdf (2437,8 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: biologie, fyzika, chemie, ICT, cizí jazyky
Prostory pro výuku tělesné výchovy: sportovní areál (atletika), v areálu školy, venkovní hřiště, posilovna, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, exkurze, výlety, besídky/akademie, tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, adaptační kurzy, jarmarky a dílny, besedy a přednášky pro veřejnost, zahradní slavnosti
Zapojení ve specifických programech: Ovoce do škol, AŠSK, Olympijský víceboj
Domácí spolupráce : okolní školy, spolupráce s organizacemi v obci
Mezinárodní spolupráce: Japonsko - písemný styk, Polsko - zapojení v mezinárodním projektu obce
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: ruský, francouzský, německý, anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, plavání, bruslení, turistika
Metody čtení: čtenářská dílna, splývavé čtení (Sfumato), genetická (hlásková) metoda, analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Celé Česko čte dětem (CČČD)
Specifické formy podpory žákům: doučování, pedagogická intervence, předmět speciální pedagogické péče
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga, výchovný poradce, školní metodik prevence
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: ICT, technické, hudební, přírodovědné, výtvarné (např. malování, keramika), taneční, jazykové, sportovní
Místo pro trávení volného času: relaxační zóny ve vnitřních prostorách, hřiště, studovna/knihovna, zahrada, školní dvůr
V blízkosti školy: ZUŠ, veřejná knihovna, kultura, sport, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: konzultační hodiny, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), profil školy na sociálních sítích, besedy o vzdělávání, třídní schůzky, žákovská knížka (papírová), telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, e-mailová komunikace s učiteli
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Počet přípravných tříd: 0
Nejvyšší povolený počet dětí v přípravné třídě/přípravných třídách: 0
Školní družina
Adresa: Ulice: Prostřední Lánov 121
Obec: Lánov
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 543 41
Kontakt na školu: Telefon: 499 432 212
IZO:117900249
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Prostřední Lánov 100
Obec: Lánov
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 543 41
Kontakt na školu: Telefon: 499 432 212
IZO:102906491