Zde může být obrázek školy.

Základní škola a Mateřská škola Kožušany-Tážaly, okres Olomouc, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a Mateřská škola Kožušany-Tážaly, okres Olomouc, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Kožušany 79
Obec: Dub nad Moravou
Kraj: Olomoucký
PSČ: 783 75
Ředitel:Mgr. Zdeňka Vašíčková
Kontakt na školu Telefon: 585 961 044
Email: skolakozusanytazaly@seznam.cz
Web: http://www.skolakozusany.cz/
IČ:70990166
RED-IZO:650060741
Zřizovatel:Obec Kožušany-Tážaly
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice: Tážaly 1
Obec: Dub nad Moravou
Kraj: Olomoucký
PSČ: 783 75
Kontakt na školu: Telefon: 585 961 044
IZO:107626616
Základní škola
Adresa: Ulice: Kožušany 79
Obec: Dub nad Moravou
Kraj: Olomoucký
PSČ: 783 75
Kontakt na školu: Telefon: 585 961 044
IZO:102308357
Základní informace
Velikost školy: jen 1. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 45
Aktuální počet žáků: 40
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 6.4.2021
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 30.4.2021
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: vlak, autobus
Linka MHD nebo integrované dopravy: Olomouc - Tovačov (autobus), Olomouc - Prostějov (vlak)
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 250
Vstup do školy umožněn od: 7.00
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Poslední výroční zpráva: výroční+zpráva.doc (78,8 KB)
Charakteristika školy
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, výlety, tématické/projektové dny, besídky/akademie, exkurze, sportovní dny
Zapojení ve specifických programech: Zdravá pětka, Ovoce a mléko do škol, Atletika, Aktivní škola
Zapojení do evropských projektů: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Specifické formy podpory žákům: podpora žákům s SPU
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga, školní metodik prevence
Školní družina: ano
Rozvrhy hodin: rozvrhy.docx (15,4 KB)
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, WiFi v celé škole, počítače ve třídách
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna, Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: sportovní, Náboženství, jazykové
Místo pro trávení volného času: hřiště, vyhrazená učebna
V blízkosti školy: park/přírodní zázemí, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, žákovská knížka (papírová), telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, konzultační hodiny, individuální schůzky
Školní družina
Adresa: Ulice: Kožušany 79
Obec: Dub nad Moravou
Kraj: Olomoucký
PSČ: 783 75
Kontakt na školu: Telefon: 585 961 044
IZO:119900769
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice: Kožušany 79
Obec: Dub nad Moravou
Kraj: Olomoucký
PSČ: 783 75
Kontakt na školu: Telefon: 585 961 044
IZO:150075006