Logo školy

Masarykova jubilejní základní škola a mateřská škola, Černilov

Škola / charakteristika školy
Název školy:Masarykova jubilejní základní škola a mateřská škola, Černilov
Adresa školy: Ulice: Školská 380
Obec: Černilov
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 503 43
Ředitel:Mgr. David Kubíček
Kontakt na školu Telefon: 495 431 118
Email: reditel@zscernilov.cz
Web: www.zscernilov.cz
IČ:70986126
RED-IZO:650062345
Zřizovatel:Obec Černilov
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice: Školská 509
Obec: Černilov
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 503 43
Kontakt na školu: Telefon: 495 431 118
IZO:107580837
Základní informace
Nejvyšší povolený počet dětí: 120
Aktuální počet dětí: 116
Přijímání dětí mladších 3 let: ano
Bezbariérový přístup: ne
Umístění školy v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Škola je otevřena od: 6,30
Školní vzdělávací program: SVP_MS_2013 (1).pdf (3992,8 KB)
Charakteristika školy
Zaměření MŠ: Enviromentální vzdělávání
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: tělocvična/sportovní hala, mimo areál školy, venkovní hřiště, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, výlety, tématické/projektové dny, exkurze, plesy, besídky/akademie, zimní lyžařská škola
Zapojení ve specifických programech: MŠ je členem celostátní sítě mateřských škol se zájmem o ekologickou výchovu "Mrkvička"
Domácí spolupráce: spolek Ulita, MŠ Číbuz
Zapojení do evropských projektů: ano
Vzdělávání
Specifické formy pohybových aktivit: turistika, lyžování, plavání
Specifické formy podpory dětem: Práce s dětmi se sociálním znevýhodněním
Přítomnost specialistů: logoped
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, individuální schůzky
Základní škola
Adresa: Ulice: Školská 380
Obec: Černilov
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 503 43
Kontakt na školu: Telefon: 495 431 118
IZO:102078068
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Nejvyšší povolený počet žáků: 400
Aktuální počet žáků: 273
Dny otevřených dveří (termín/y): leden
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 17.1.2014
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 18.1.2014
Bezbariérový přístup: ano částečně
Umístění školy v obci: klidná ulice, širší centrum
Dopravní dostupnost: autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Vstup do školy umožněn od: 6,30
Začátek první vyučovací hodiny: 8,00
Školní vzdělávací program: SVP_ZS_Skola_pro_tebe.pdf (3001,2 KB)
Školní vzdělávací program - družina: SVP_SD_Dracek_2013.pdf (225,3 KB)
Školní řád: školní řád 2013-2014.pdf (306,4 KB)
Poslední výroční zpráva: Vyrocni_zprava_ZS_2012-2013.pdf (827,9 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: přírodovědné, informatika, hudební
Speciálně vybavené odborné učebny: zeměpis, biologie, chemie, fyzika, praktické vyučování, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: venkovní hřiště, v areálu školy, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): výlety, exkurze, tématické/projektové dny, besídky/akademie, sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, plesy, návštěvy kulturních akcí
Domácí spolupráce : spolek Ulita, obec Černilov, ekologické středisko Sever, diagnostické zařízení Mozaika
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: španělský, ruský, německý, anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, plavání
Specifické formy podpory žákům: Pravidelné kurzy dyslektické asistence
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce
Školní družina: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, WiFi v části školy
Zájmové činnosti: taneční, ICT, literárně-dramatické, turistické, výtvarné (např. malování, keramika), sportovní
Místo pro trávení volného času: zahrada, školní dvůr, studovna/knihovna, hřiště
V blízkosti školy: sport, veřejná knihovna
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, žákovská knížka (papírová), individuální schůzky
Školní družina
Adresa: Ulice: Školská 380
Obec: Černilov
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 503 43
Kontakt na školu: Telefon: 495 431 118
IZO:117100056
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Školská 380
Obec: Černilov
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 503 43
Kontakt na školu: Telefon: 495 431 118
IZO:102778612
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: 2 jídla
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: 16 - 28,- Kč
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: ovoce do škol, školní mléko
Nápojové/potravinové automaty: ano
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice: Školská 509
Obec: Černilov
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 503 43
Kontakt na školu: Telefon: 495 431 118
IZO:102954691
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: 2 jídla
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: 16 - 28,- Kč
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: ovoce do škol, školní mléko
Nápojové/potravinové automaty: ano