Logo školy

Základní škola V. Hejny, Červený Kostelec, Komenského 540, okres Náchod

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola V. Hejny, Červený Kostelec, Komenského 540, okres Náchod
Adresa školy: Ulice: Komenského 540
Obec: Červený Kostelec
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 549 41
Ředitel:Jiří Oleják
Kontakt na školu Telefon: 491 465 813
Email: zsck@zsck.cz
Web: www.zsvhejny.cz
IČ:75016273
RED-IZO:650064216
Zřizovatel:Město Červený Kostelec
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice: Komenského 540
Obec: Červený Kostelec
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 549 41
Kontakt na školu: Telefon: 491 465 813
Fax: není
IZO:102254621
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Nejvyšší povolený počet žáků: 910
Aktuální počet žáků: 702
Dny otevřených dveří (termín/y): 8.11.2016
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 23.1.2015
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 23.1.2015
Bezbariérový přístup: ne
Umístění školy v obci: klidová zóna, širší centrum
Dopravní dostupnost: vlak, autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 150
Vstup do školy umožněn od: 7:00 (jen pokud mají nějakou aktivitu s vyučujícími) jinak 7:40, do družiny 6:15
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Roční školné v Kč: 0
Koncepce školy: 6.2 Koncepce školy 2010 - 2014.doc (41,5 KB)
Školní vzdělávací program: SVP_2010_2011.pdf (3159,6 KB)
Školní vzdělávací program - družina: Školní vzdělávací program pro školní družinu.pdf (389 KB)
Školní řád: skolni-rad.pdf (443,5 KB)
Poslední výroční zpráva: Výroční zpráva 2012_2013.pdf (2770,8 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: sportovní, Všeobecné, sportovní jen v určitých ročnících 2. stupně
Speciálně vybavené odborné učebny: knihovna, biologie, ICT, fyzika, chemie, hudební výchova, zeměpis, dějepis, cizí jazyky, praktické vyučování, výtvarná výchova
Prostory pro výuku tělesné výchovy: sportovní areál (atletika), venkovní hřiště, mimo areál školy, tělocvična/sportovní hala, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): sportovní dny, exkurze, škola v přírodě/ozdravné pobyty, besídky/akademie, tématické/projektové dny, plesy, návštěvy kulturních akcí, výlety
Zapojení ve specifických programech: EDISON; Rozumíme penězům; Rozvojem všestranosti k všestranné osobnosti; Ovoce do škol; Školní mléko
Mezinárodní spolupráce: Partnerské školy v zahraničí (Küsnacht - Švýcarsko, Zabkowice Slaskie - Polsko);
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, francouzský, ruský
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání, lyžování
Specifické formy podpory žákům: sociálně znevýhodnění, slabší žáci
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, školní psycholog, výchovný poradce, asistent pedagoga
Školní družina: ano
Školní družina - rozvrh: Provozní doba ŠD je od 6.pdf (75 KB)
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Rozvrhy hodin: Rozvrhy.zip (1465 KB)
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v části školy, učebny ICT, počítače ve třídách
Zájmové činnosti: jazykové, sportovní, přírodovědné, výtvarné (např. malování, keramika), rukodělné, hudební, technické, ICT
Místo pro trávení volného času: vyhrazená učebna, veřejná dětská hřiště
V blízkosti školy: veřejná knihovna, dětská hřište, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: e-mailová komunikace s učiteli, webové stránky, telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, žákovská knížka (papírová), žákovská knížka (elektronická), třídní schůzky
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: Komenského 268
Obec: Červený Kostelec
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 549 41
Kontakt na školu: Telefon: 491 465 813
Fax: není
IZO:117400017
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Komenského 243
Obec: Červený Kostelec
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 549 41
Kontakt na školu: Telefon: 491 465 813
Fax: není
IZO:102942978
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v blízkosti školy (do 200 m)
Možnost výběru z více jídel: 2 jídla
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: 23 -26,- Kč
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: školní mléko, ovoce do škol
Nápojové/potravinové automaty: ano
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice: Horní Kostelec 182
Obec: Červený Kostelec
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 549 41
Kontakt na školu: Telefon: 491 465 730
Fax: není
IZO:168102269
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v blízkosti školy (do 200 m)
Možnost výběru z více jídel: 2 jídla
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: 23 -26,- Kč
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: školní mléko, ovoce do škol
Nápojové/potravinové automaty: ano