Zde může být obrázek školy.

Základní škola a mateřská škola, Dolní Branná, okres Trutnov

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a mateřská škola, Dolní Branná, okres Trutnov
Adresa školy: Ulice:
Obec: Dolní Branná 193
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 543 62
Ředitel:PaedDr. Jana Hrušková
Kontakt na školu Telefon: 499 421 377
Email: zs.dolnibranna@seznam.cz
IČ:70985707
RED-IZO:650064917
Zřizovatel:Obec Dolní Branná
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice:
Obec: Dolní Branná 193
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 543 62
Kontakt na školu: Telefon: 499 421 377
IZO:107587947
Základní informace
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet dětí: 50
Aktuální počet dětí: 38
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: autobus, vlak
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 500
Škola je otevřena od: 6:30
Měsíční poplatek/školné v Kč: 200
Školní vzdělávací program: sm-02-sk.rad_zs_2020.pdf (1179,8 KB)
Hodnocení činnosti školy: HODNOCENÍ ŠKOLNÍHO ROKU MŠ 2019 - 2020.pdf (1585,8 KB)
Charakteristika školy
Zaměření MŠ: všeobecné
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: v areálu školy, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, výlety
Domácí spolupráce: okolní školy, okolní firmy, bezpečnostní složky, KRNAP
Zapojení do evropských projektů: ne
Vzdělávání
Specifické formy pohybových aktivit: plavání, turistika, lyžování
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli
Základní škola
Adresa: Ulice:
Obec: Dolní Branná 193
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 543 62
Kontakt na školu: Telefon: 499 421 377
IZO:102578010
Základní informace
Velikost školy: jen 1. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 90
Aktuální počet žáků: 78
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 8.4.2021
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 8.4.2021
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: autobus, vlak
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 500
Vstup do školy umožněn od: 6:30
Začátek první vyučovací hodiny: 7:45
Školní vzdělávací program: SVP_KRAKONOS_1.9.2016.pdf (830,7 KB)
Školní vzdělávací program - družina: sd_-_svp_2017.pdf (281,2 KB)
Školní řád: sm-02-sk.rad_zs_2020.pdf (1179,8 KB)
Poslední výroční zpráva: VÝR. ZPRÁVA 2020.pdf (5560,3 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Prostory pro výuku tělesné výchovy: mimo areál školy, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, plesy, tématické/projektové dny, exkurze, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, výlety, adaptační kurzy, jarmarky a dílny, besedy a přednášky pro veřejnost, pobyt s výukou ekologické výchovy na horách
Domácí spolupráce : okolní školy, okolní firmy, bezpečnostní složky, KRNAP
Zapojení do evropských projektů: ne
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, bruslení, turistika, plavání
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda, genetická (hlásková) metoda, čtenářská dílna
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Celé Česko čte dětem (CČČD), Čtení pomáhá (Martin Roman)
Specifické formy podpory žákům: Individuální přístup, pedagogická intervence, IVP, podpora nadaných žáků, péče o žáky se zdravotním postižením
Přítomnost specialistů: speciální pedagog, školní metodik prevence, asistent pedagoga, výchovný poradce
Školní družina: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve třídách
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: sportovní, jazykové, výtvarné (např. malování, keramika), literárně-dramatické, turistické, programování/robotika
Místo pro trávení volného času: zahrada, hřiště, herna, relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: sport, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), žákovská knížka (papírová), telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Počet přípravných tříd: 0
Školní družina
Adresa: Ulice:
Obec: Dolní Branná 193
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 543 62
Kontakt na školu: Telefon: 499 421 377
IZO:117900443
Školní jídelna
Adresa: Ulice:
Obec: Dolní Branná 193
Kraj: Královéhradecký
PSČ: 543 62
Kontakt na školu: Telefon: 499 421 377
IZO:102906939