Zde může být obrázek školy.

Křesťanská Základní škola a Mateřská škola Jana Husa

Škola / charakteristika školy
Název školy:Křesťanská Základní škola a Mateřská škola Jana Husa
Adresa školy: Ulice: Loosova 357/14, Lesná
Obec: Brno
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 638 00
Ředitel:Mgr. Martina Horčicová
Kontakt na školu Telefon: 548 527 083
Email: horcicova@krestanskaskola.cz
Web: www.krestanskaskola.cz
IČ:71340955
RED-IZO:651040809
Zřizovatel:Slovo života Brno, o.s.
Typ zřizovatele:Privátní sektor
Mateřská škola
Adresa: Ulice: Masarova 11
Obec: Brno
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 628 00
Kontakt na školu: Telefon: 548 527 083
IZO:181021498
Základní škola
Adresa: Ulice: Masarova 11
Obec: Brno
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 628 00
Kontakt na školu: Telefon: 548 527 083
IZO:151040842
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Nejvyšší povolený počet žáků: 125
Aktuální počet žáků: 66
Dny otevřených dveří (termín/y): listopad
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 15.1.2015
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 15.2.2015
Bezbariérový přístup: ano částečně
Umístění školy v obci: klidná ulice, periferie
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: tramvaj č. 8, autobus č. 78, trolejbus č. 25, 26
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Vstup do školy umožněn od: 6:00
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Roční školné v Kč: 6000
Koncepce školy: Koncepce Křesťanské ZŠ a MŠ J.Husa.pdf (155,5 KB)
Školní vzdělávací program: ŠVP_ZŠ.pdf (4265,7 KB)
Školní vzdělávací program - družina: ŠVP_ŠD.pdf (299,4 KB)
Školní řád: Školní_řád_ZŠ.pdf (276,5 KB)
Poslední výroční zpráva: Výroční zpráva 2013-2014.pdf (620 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: křesťanství
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): sportovní dny, exkurze, škola v přírodě/ozdravné pobyty, programy pro seniory, besídky/akademie, tématické/projektové dny, výlety, návštěvy kulturních akcí
Domácí spolupráce : ZŠ Masarova 11 Brno, Městská policie, Křesťanská ZŠ a MŠ J. A. Komenského Liberec, Církevní ZŠ a MŠ Třinec, stacionář Brno-Bohunice, Dům Naděje Brno-Líšeň
Mezinárodní spolupráce: Základní škola v obci Chrósćicy (Lužiští Srbové v Německu), ACSI = Mezinárodní asociace křesťanských škol
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, plavání, bruslení
Specifické formy podpory žákům: Slevy na školném, integrace (downův syndrom, autismus, těžké mentální postižení - ZŠ speciální)
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce, asistent pedagoga
Školní družina: ano
Školní družina - rozvrh: Rozvrhy_ŠD.pdf (1437,1 KB)
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Rozvrhy hodin: Rozvrhy_ZŠ.pdf (94 KB)
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve třídách, učebny ICT, WiFi v části školy
Zájmové činnosti: hudební, rukodělné
Místo pro trávení volného času: široká chodba se sportovním vybavením
V blízkosti školy: veřejná knihovna, kultura, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, třídní schůzky, žákovská knížka (papírová)
Školní družina
Adresa: Ulice: Masarova 11/2360
Obec: Brno
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 628 00
Kontakt na školu: Telefon: není
IZO:181003431
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice: Masarova 11
Obec: Brno
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 628 00
Kontakt na školu: Telefon: 548 527 083
IZO:181021501