Zde může být obrázek školy.

4. mateřská škola Jindřichův Hradec II, Röschova 1120

Škola / charakteristika školy
Název školy:4. mateřská škola Jindřichův Hradec II, Röschova 1120
Adresa školy: Ulice: Röschova 1120
Obec: Jindřichův Hradec II
Kraj: Jihočeský
PSČ: 377 01
Ředitel:Mgr. Dita Podhrázská
Kontakt na školu Telefon: 384 361 475
Email: 4ms-sladkova@seznam.cz
Web:
IČ:70981981
RED-IZO:663000378
Zřizovatel:Město Jindřichův Hradec
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice: Röschova 1120
Obec: Jindřichův Hradec II
Kraj: Jihočeský
PSČ: 377 01
Kontakt na školu: Telefon: 384 361 475
IZO:107532298
Základní informace
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet dětí: 177
Aktuální počet dětí: 161
Kritéria příjímacího řízení: image.png (26 KB)
krite´ria prˇijeti´ do msˇ.docx (17,3 KB)
Přijímání dětí mladších 3 let: ne
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: kamerový systém, videotelefon
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: MHD, vlak, autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 500
Škola je otevřena od: 6:00
Měsíční poplatek/školné v Kč: 360
Koncepce školy: image.png (26 KB)
Koncepce sˇkoly.docx (15,9 KB)
Školní vzdělávací program: image.png (26 KB)
image.png (26 KB)
SˇVP.docx (1847,3 KB)
Školní řád: image.png (26 KB)
sˇkolni´ rˇa´d.docx (46,2 KB)
Charakteristika školy
Zaměření MŠ: Naše mateřská škola je zaměřena na komplexní rozvoj dětí předškolního věku. Využíváme moderních metod učení a uplatňujeme empatický přístup. Cílíme na utvoření pozitivního klimatu ve třídě, které vnímáme jako zásadní pro rozvoj dětí.
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: v areálu školy, mimo areál školy, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): zahradní slavnosti, výlety, sportovní dny, návštěvy kulturních akcí, tématické/projektové dny, besídky/akademie
Domácí spolupráce: Bezpečností složky, praxe.
Zapojení do evropských projektů: ne
Vzdělávání
Specifické formy pohybových aktivit: turistika, plavání
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, třídní schůzky
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Röschova 1120
Obec: Jindřichův Hradec II
Kraj: Jihočeský
PSČ: 377 01
Kontakt na školu: Telefon: 384 361 475
IZO:102503176