Zde může být obrázek školy.

Waldorfská základní škola a mateřská škola Brno, Plovdivská 8, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Waldorfská základní škola a mateřská škola Brno, Plovdivská 8, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Plovdivská 8
Obec: Brno
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 616 00
Ředitel:Mgr. Tomáš Jedlička
Kontakt na školu Telefon: 511 118 311
Email: wskola@waldorf-brno.cz
Web: http://www.waldorf-brno.cz
IČ:75156237
RED-IZO:691000735
Zřizovatel:Statutární město Brno
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice: Plovdivská 8
Obec: Brno
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 616 00
Kontakt na školu: Telefon: není
IZO:181009102
Základní informace
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet dětí: 84
Aktuální počet dětí: 73
Přijímání dětí mladších 3 let: ne
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: telefon u vstupu
Umístění školy v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: 34, 36, 44, 84, 67, 53, x30
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Škola je otevřena od: 7:00
Měsíční poplatek/školné v Kč: 550
Charakteristika školy
Zaměření MŠ: waldorfská
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: v areálu školy, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, výlety, besídky/akademie, tématické/projektové dny
Zapojení ve specifických programech: Asociace waldorfských mateřských škol
Certifikáty škol: Mrkvička (ekologická výchova) Skutečně zdravá škola (školní jídelna)
Zapojení do evropských projektů: ano
Vzdělávání
Specifické formy podpory dětem: Speciální vzdělávací potřeby
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli
Základní škola
Adresa: Ulice: Plovdivská 8
Obec: Brno
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 616 00
Kontakt na školu: Telefon: není
IZO:181011077
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 445
Aktuální počet žáků: 338
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 1.4.2022
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 15.4.2022
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: 34, 36, 44, 84, 67, 53, x30
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Vstup do školy umožněn od: 7:00 (ranní ŠD)
Začátek první vyučovací hodiny: 8:15
Možnost získat stipendium: ne
Charakteristika školy
Zaměření: waldorfská pedagogika
Speciálně vybavené odborné učebny: cizí jazyky, hudební výchova, ICT, praktické vyučování
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, sportovní areál (atletika)
Specifické akce školy (pravidelné): výlety, návštěvy kulturních akcí, tématické/projektové dny, besídky/akademie, škola v přírodě/ozdravné pobyty, exkurze, besedy a přednášky pro veřejnost, jarmarky a dílny
Zapojení ve specifických programech: Síť brněnských otevřených škol, Skutečně zdravá škola, Asociace waldorfských škol
Certifikáty škol: Skutečně zdravá škola (ŠJ) M.R.K.E.V.
Domácí spolupráce : waldorfské školy
Mezinárodní spolupráce: waldorfské zahraniční školy
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: slovně
Výuka cizích jazyků: německý, anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Příběhy bezpráví (Člověk v tísni), Příběhy našich sousedů (Post Bellum)
Specifické formy podpory žákům: žáci s potřebou podpory z důvodu odlišných kulturních a životních podmínek, žáci se zdravotním postižením
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, asistent pedagoga, výchovný poradce, speciální pedagog
Školní družina: ano
Školní klub: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny, Ve třídách 2. stupně promítací technika
Zájmové činnosti: taneční, jazykové, sportovní, výtvarné (např. malování, keramika), rukodělné, hudební, turistické, společenské hry
Místo pro trávení volného času: hřiště, herna, zahrada
V blízkosti školy: sport, DDM/středisko volného času, veřejná knihovna, ZUŠ, kultura, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, žákovská knížka (papírová), telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, konzultační hodiny, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), besedy o vzdělávání
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: Plovdivská 8
Obec: Brno
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 616 00
Kontakt na školu: Telefon: není
IZO:181012502
Základní informace
Jsou přijímáni všichni zájemci: ne
Kritéria přijímání: 1., 2., 3., 4., 5. ročník
Výše měsíční úplaty za pobyt ve školní družině: 150
Umístění školní družiny: v budově ZŠ
Bezbariérový přístup: ne
Nabídka zájmových kroužků: ano
Provozní doba
Ranní provoz: ano
Ranní provoz (od - do) : 7:00 - 8:00
Odpolední provoz: ano
Odpolední provoz (od - do): 11:20 - 17:00
Způsob informování zákonných zástupců: e-mailová komunikace, osobně, telefonicky, schůzky
Školní klub
Adresa: Ulice: Plovdivská 8
Obec: Brno
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 616 00
Kontakt na školu: Telefon: není
IZO:181019191
Základní informace
Jsou přijímáni všichni zájemci: ano
Výše měsíční úplaty za pobyt ve školním klubu: 80
Umístění školního klubu: v budově ZŠ
Bezbariérový přístup: ne
Nabídka zájmových kroužků: ne
Provozní doba
Odpolední provoz: ano
Odpolední provoz (od - do): uvedeno na webu školy
Způsob informování zákonných zástupců: e-mailová komunikace, osobně, telefonicky
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Plovdivská 2572/8, Žabovřesky
Obec: Brno
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 616 00
Kontakt na školu:
IZO:181072076
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v areálu školy
Možnost výběru z více jídel: 2 jídla
Dietní stravování: ne
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: ovoce do škol, Skutečně zdravá škola
Nápojové/potravinové automaty: ne
Školní knihovna
Adresa: Ulice: Plovdivská 8
Obec: Brno
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 616 00
Kontakt na školu: Telefon: není
IZO:181012529