Logo školy

Speciální základní škola, mateřská škola a praktická škola Skuteč

Škola / charakteristika školy
Název školy:Speciální základní škola, mateřská škola a praktická škola Skuteč
Adresa školy: Ulice: Rubešova 531
Obec: Skuteč
Kraj: Pardubický
PSČ: 539 73
Ředitel:Mgr. Bc. Petr Vtípil
Kontakt na školu Telefon: 469 350 116
Mobil: 731 557 455
Email: petr.vtipil@spzs-skutec.cz
Web: www.spzs-skutec.cz
IČ:72048905
RED-IZO:691001421
Zřizovatel:Pardubický kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Mateřská škola
Adresa: Ulice: Košumberk 51
Obec: Luže
Kraj: Pardubický
PSČ: 538 54
Kontakt na školu:
IZO:102142742
Základní škola
Adresa: Ulice: Rubešova 531
Obec: Skuteč
Kraj: Pardubický
PSČ: 539 73
Kontakt na školu: Telefon: 469 350 116
IZO:108008070
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet žáků: 60
Aktuální počet žáků: 58
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 3.4.2019
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 3.4.2019
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: vlak, autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Vstup do školy umožněn od: 6:30
Začátek první vyučovací hodiny: 7:55
Možnost získat stipendium: ne
Školní vzdělávací program: svp.zip (1842,2 KB)
Školní vzdělávací program - družina: Oddil F_SVP_druzina.docx (53,6 KB)
Školní řád: školní řád 2019-2020.doc (68,1 KB)
Poslední výroční zpráva: Výroční zpráva 2018- 2019.pdf (1227,8 KB)
Charakteristika školy
Speciálně vybavené odborné učebny: praktické vyučování, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: venkovní hřiště, v areálu školy, mimo areál školy, sportovní areál (atletika), ledová plocha, bazén, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): výlety, exkurze, tématické/projektové dny, besídky/akademie, sportovní dny, besedy a přednášky pro veřejnost, návštěvy kulturních akcí
Certifikáty škol: Rodiče vítáni
Domácí spolupráce : základní, mateřské a speciální školy, městská policie, sociální odbory, SVP, SPC PPP apod.
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: německý, anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: bruslení, turistika, plavání
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda, čtenářská dílna, genetická (hlásková) metoda, splývavé čtení (Sfumato), globální čtení
Alternativní písmo: nemáme
Specifické formy podpory žákům: individuální přístup žákům s SVP - IVP, menší počet žáků ve třídách, více pedagogických pracovníků ve třídě, metody práce na míru každému žáku
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, asistent pedagoga, speciální pedagog, logoped, školní psycholog, školní metodik prevence
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Školní družina - rozvrh:
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ne
Rozvrhy hodin: rozvrhy_2019-2020.pdf (6785,9 KB)
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve třídách, WiFi v celé škole, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: rukodělné, společenské hry, sportovní
Místo pro trávení volného času: hřiště, zahrada, školní dvůr, vyhrazená učebna, herna, relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: kultura, ZUŠ, veřejná knihovna, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, třídní schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, žákovská knížka (papírová), konzultační hodiny, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), školní časopis/newsletter
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Střední škola
Adresa: Ulice: Rubešova 531
Obec: Skuteč
Kraj: Pardubický
PSČ: 539 73
Kontakt na školu:
IZO:181087154
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání (bez výučního listu, maturitní zkoušky)
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 10
Aktuální počet žáků: 8
Forma přijímacího řízení: bez přijímací zkoušky, pohovor
Přijímací zkoušky: ne
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: vlak, autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Vstup do školy umožněn od: 7:40
Začátek první vyučovací hodiny: 7:55
Školní vzdělávací program: Oddil H_SVP_prakticka_skola_dvouleta.docx (152,2 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: praktické vyučování
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, venkovní hřiště, mimo areál školy, sportovní areál (atletika), bazén, ledová plocha, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): tématické/projektové dny, výlety, besídky/akademie, návštěvy kulturních akcí, exkurze
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání, bruslení, turistika
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, školní psycholog, asistent pedagoga, speciální pedagog, výchovný poradce
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, WiFi v celé škole, počítače ve třídách
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: sportovní, výtvarné (např. malování, keramika), společenské hry, rukodělné
Místo pro trávení volného času: školní dvůr, hřiště, vyhrazená učebna, relaxační zóny ve vnitřních prostorách, zahrada
V blízkosti školy: veřejná knihovna, kultura, ZUŠ, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: e-mailová komunikace s učiteli, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, konzultační hodiny, žákovská knížka (papírová), třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), besedy o vzdělávání, školmí časopis/newsletter, třídní schůzky
Školní družina
Adresa: Ulice: Rubešova 531
Obec: Skuteč
Kraj: Pardubický
PSČ: 539 73
Kontakt na školu: Telefon: 469 350 116
IZO:181015790
Základní informace
Jsou přijímáni všichni zájemci: ne
Kritéria přijímání: 1. žáci 1. až 5. ročníku ZŠ praktické a žáci ZŠ speciální. 2. žáci do školy dojíždějící. 3. žáci 2. stupně ZŠ speciální a praktické diagnostikovaným těžším zdravotním postižením ve smyslu školského zákona.
Umístění školní družiny: v budově ZŠ
Bezbariérový přístup: ne
Nabídka zájmových kroužků: ano
Provozní doba
Ranní provoz: ano
Ranní provoz (od - do) : 6:15 - 7:45
Odpolední provoz: ano
Odpolední provoz (od - do): 11:30 - 16:00
Způsob informování zákonných zástupců: e-mailová komunikace, webové stránky, Telefon
Speciálně pedagogické centrum
Adresa: Ulice: Rubešova 531
Obec: Skuteč
Kraj: Pardubický
PSČ: 539 73
Kontakt na školu: Telefon: 469 350 116
IZO:181015803
Školské poradenské zařízení
Dopravní dostupnost: autobus, auto - možnost parkování, vlak
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zaměření poradenské činnosti: služby klientovi, služby jeho škole, služby jeho rodině
Poskytování terénních služeb (návštěva klienta v místě jeho rodiny a školy): ano
Personální obsazení: speciální pedagog, psycholog