Logo školy

Speciální základní škola, mateřská škola a praktická škola Skuteč

Škola / charakteristika školy
Název školy:Speciální základní škola, mateřská škola a praktická škola Skuteč
Adresa školy: Ulice: Rubešova 531
Obec: Skuteč
Kraj: Pardubický
PSČ: 539 73
Ředitel:Mgr. Bc. Petr Vtípil
Kontakt na školu Telefon: 469 350 116
Mobil: 731 557 455
Email: petr.vtipil@spzs-skutec.cz
Web: www.spzs-skutec.cz
IČ:72048905
RED-IZO:691001421
Zřizovatel:Pardubický kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Mateřská škola
Adresa: Ulice: Košumberk 51
Obec: Luže
Kraj: Pardubický
PSČ: 538 54
Kontakt na školu:
IZO:102142742
Základní škola
Adresa: Ulice: Rubešova 531
Obec: Skuteč
Kraj: Pardubický
PSČ: 539 73
Kontakt na školu: Telefon: 469 350 116
IZO:108008070
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet žáků: 60
Aktuální počet žáků: 56
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 1.4.2024
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 5.4.2024
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: klidná ulice, centrum
Dopravní dostupnost: vlak, autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Vstup do školy umožněn od: 6:30
Začátek první vyučovací hodiny: 7:55
Možnost získat stipendium: ne
Školní vzdělávací program: svp.zip (1546,1 KB)
Školní vzdělávací program - družina: Oddil E_SVP_druzina.docx (54,1 KB)
Školní řád:
Poslední výroční zpráva: vyrocni-zprava-22-23_komprim.pdf (7786,4 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: praktické vyučování, ICT, knihovna
Prostory pro výuku tělesné výchovy: mimo areál školy, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, sportovní areál (atletika), ledová plocha, bazén, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): besedy a přednášky pro veřejnost, tématické/projektové dny, sportovní dny, návštěvy kulturních akcí, exkurze, výlety, besídky/akademie, jarmarky a dílny
Certifikáty škol: Rodiče vítáni
Domácí spolupráce : základní, mateřské a speciální školy, městská policie, sociální odbory, SVP, SPC PPP apod.
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: německý, anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání, bruslení, turistika
Metody čtení: čtenářská dílna, splývavé čtení (Sfumato), globální čtení, analyticko-syntetická (slabikovací) metoda, genetická (hlásková) metoda
Metody výuky matematiky: Pro každého žáka hledáme optimální cestu k osvojení znalostí, dovedností a uvažování. Pracujeme s ohledem na praktickou využitelnost v běžném životě.
Alternativní písmo:
Specifické formy podpory žákům: individuální přístup žákům s SVP - IVP, menší počet žáků ve třídách, více pedagogických pracovníků ve třídě, metody práce na míru každému žáku
Přítomnost specialistů: školní psycholog, logoped, speciální pedagog, školní metodik prevence, asistent pedagoga, výchovný poradce
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Školní družina - rozvrh:
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Rozvrhy hodin:
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve třídách, WiFi v celé škole, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: společenské hry, rukodělné, sportovní, hudební, technické, chovatelské
Místo pro trávení volného času: vyhrazená učebna, relaxační zóny ve vnitřních prostorách, zahrada, školní dvůr, hřiště, herna, studovna/knihovna
V blízkosti školy: sport, kultura, ZUŠ, veřejná knihovna
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), konzultační hodiny, školní časopis/newsletter, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, třídní schůzky, individuální schůzky, žákovská knížka (papírová), profil školy na sociálních sítích
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Střední škola
Adresa: Ulice: Rubešova 531
Obec: Skuteč
Kraj: Pardubický
PSČ: 539 73
Kontakt na školu:
IZO:181087154
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání (bez výučního listu, maturitní zkoušky)
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 10
Aktuální počet žáků: 6
Forma přijímacího řízení: pohovor, bez přijímací zkoušky
Přijímací zkoušky: ne
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: autobus, vlak
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Vstup do školy umožněn od: 7:40
Začátek první vyučovací hodiny: 7:55
Školní vzdělávací program: Oddil G_SVP_prakticka_skola_dvouleta.docx (168,2 KB)
Poslední výroční zpráva: vyrocni-zprava-22-23_komprim.pdf (7786,4 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: praktické vyučování, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, mimo areál školy, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, bazén, ledová plocha, sportovní areál (atletika)
Specifické akce školy (pravidelné): tématické/projektové dny, besídky/akademie, exkurze, návštěvy kulturních akcí, výlety, jarmarky a dílny
Certifikáty škol: Rodiče vítáni
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách, stáže ve firmě/firmách
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: slovně
Výuka cizích jazyků: anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: bruslení, turistika, plavání
Přítomnost specialistů: školní psycholog, speciální pedagog, školní metodik prevence, asistent pedagoga, výchovný poradce
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače ve třídách, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: sportovní, výtvarné (např. malování, keramika), společenské hry, rukodělné, hudební, technické
Místo pro trávení volného času: zahrada, školní dvůr, hřiště, relaxační zóny ve vnitřních prostorách, vyhrazená učebna, studovna/knihovna
V blízkosti školy: ZUŠ, sport, veřejná knihovna, kultura
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, konzultační hodiny, besedy o vzdělávání, školmí časopis/newsletter, individuální schůzky, žákovská knížka (papírová), třídní schůzky, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), profil školy na sociální síti
Školní družina
Adresa: Ulice: Rubešova 531
Obec: Skuteč
Kraj: Pardubický
PSČ: 539 73
Kontakt na školu: Telefon: 469 350 116
IZO:181015790
Základní informace
Jsou přijímáni všichni zájemci: ano
Kritéria přijímání: 1. žáci 1. až 5. ročníku ZŠ praktické a žáci ZŠ speciální. 2. žáci do školy dojíždějící. 3. žáci 2. stupně ZŠ speciální a praktické diagnostikovaným těžším zdravotním postižením ve smyslu školského zákona.
Výše měsíční úplaty za pobyt ve školní družině: 60
Umístění školní družiny: v budově ZŠ
Bezbariérový přístup: ano
Nabídka zájmových kroužků: ano
Provozní doba
Ranní provoz: ano
Ranní provoz (od - do) : 6:15 - 7:45
Odpolední provoz: ano
Odpolední provoz (od - do): 11:30 - 16:00
Způsob informování zákonných zástupců: webové stránky, e-mailová komunikace, Telefon, schůzky
Speciálně pedagogické centrum
Adresa: Ulice: Rubešova 531
Obec: Skuteč
Kraj: Pardubický
PSČ: 539 73
Kontakt na školu: Telefon: 469 350 116
IZO:181015803
Školské poradenské zařízení
Dopravní dostupnost: autobus, auto - možnost parkování, vlak
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zaměření poradenské činnosti: služby klientovi, služby jeho škole, služby jeho rodině
Poskytování terénních služeb (návštěva klienta v místě jeho rodiny a školy): ano
Personální obsazení: speciální pedagog, psycholog