Zde může být obrázek školy.

Střední škola, základní škola a mateřská škola da Vinci

Škola / charakteristika školy
Název školy:Střední škola, základní škola a mateřská škola da Vinci
Adresa školy: Ulice: Na Drahách 20
Obec: Dolní Břežany
Kraj: Středočeský
PSČ: 252 41
Ředitel:PhDr. Jiří Bureš, Ph.D.
Kontakt na školu Telefon: 241 412 488
Email: info@skoladavinci.cz
Web: http://skoladavinci.cz
IČ:71341137
RED-IZO:691001529
Zřizovatel:Škola da Vinci
Typ zřizovatele:Privátní sektor
Mateřská škola
Adresa: Ulice: Na Drahách 20
Obec: Dolní Břežany
Kraj: Středočeský
PSČ: 252 41
Kontakt na školu: Telefon: 608 333 698
IZO:181016559
Základní informace
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet dětí: 45
Aktuální počet dětí: 45
Přijímání dětí mladších 3 let: ano
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby, kamerový systém
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: MHD, integrovaná doprava, autobus
Linka MHD nebo integrované dopravy: 331, 333, 341
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 150
Škola je otevřena od: 7:30
Charakteristika školy
Zaměření MŠ: běžné třídy, lesní třída, zážitková pedagogika,
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: v areálu školy, mimo areál školy, venkovní hřiště, tělocvična/sportovní hala, bazén
Specifické akce školy (pravidelné): sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, exkurze, tématické/projektové dny, plesy, besídky/akademie, návštěvy kulturních akcí, výlety, zahradní slavnosti, jarmarky a dílny
Zapojení do evropských projektů: ne
Vzdělávání
Specifické formy pohybových aktivit: plavání, turistika
Specifické formy podpory dětem: pomoc dětem se specifickými potřebami, logopedie
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga, speciální pedagog, školní psycholog
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, třídní schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, profil školy na sociálních sítích
Základní škola
Adresa: Ulice: Na Drahách 20
Obec: Dolní Břežany
Kraj: Středočeský
PSČ: 252 41
Kontakt na školu: Telefon: 241 412 488
IZO:181015943
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: učebny ve více budovách v rámci jednoho areálu školy
Nejvyšší povolený počet žáků: 162
Aktuální počet žáků: 153
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: MHD, integrovaná doprava, autobus
Linka MHD nebo integrované dopravy: 333, 331
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 150
Vstup do školy umožněn od: 7,30
Začátek první vyučovací hodiny: 9,00
Roční školné v Kč: 115000
Možnost získat stipendium: ano
Koncepce školy: filozofie daVinci.docx (14,5 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: škola pro zvídavé děti, důraz na měkké dovednosti,individuální přístup
Speciálně vybavené odborné učebny: knihovna, biologie, výtvarná výchova, praktické vyučování, chemie, ICT, fyzika, hudební výchova, zeměpis, dějepis, cizí jazyky
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, venkovní hřiště, tělocvična/sportovní hala, bazén
Specifické akce školy (pravidelné): sportovní dny, exkurze, škola v přírodě/ozdravné pobyty, tématické/projektové dny, plesy, besídky/akademie, výlety, návštěvy kulturních akcí, jarmarky a dílny, adaptační kurzy, zahradní slavnosti, besedy a přednášky pro veřejnost
Mezinárodní spolupráce: eTwinning - Španělsko, Bulharsko, výměnné pobyty (Rakousko), Erasmus+
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: slovně
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, španělský
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: vodácký kurz, turistika, lyžování, plavání
Metody čtení: genetická (hlásková) metoda, splývavé čtení (Sfumato), čtenářská dílna
Metody výuky matematiky: konstruktivisticky orientovaná výuka - výuka dle metody prof. Hejného
Alternativní písmo: comenia script
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Celé Česko čte dětem (CČČD), Příběhy našich sousedů (Post Bellum)
Specifické formy podpory žákům: individuální přístup (max 18 dětí ve třídě), podpora žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a nadaných žáků
Přítomnost specialistů: speciální pedagog, logoped, školní psycholog, školní metodik prevence, výchovný poradce
Školní družina: ano
Školní klub: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ne
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače ve společných prostorách, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: ICT, hudební, technické, literárně-dramatické, výtvarné (např. malování, keramika), přírodovědné, rukodělné, společenské hry, taneční, jazykové, sportovní, programování/robotika
Místo pro trávení volného času: zahrada, hřiště, vyhrazená učebna, studovna/knihovna, herna, relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: sport, ZUŠ, kultura, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, školní informační systém, e-mailová komunikace s učiteli, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, profil školy na sociálních sítích, besedy o vzdělávání, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák)
Funkce školního informačního systému: e-omluvenka, přehled klasifikace, přehled absence, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, e-třídní kniha - přehled učiva
Střední škola
Adresa: Ulice: Na Drahách 20
Obec: Dolní Břežany
Kraj: Středočeský
PSČ: 252 41
Kontakt na školu:
IZO:046389164
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní, dálková
Rozmístění školy: učebny ve více budovách v rámci jednoho areálu školy
Nejvyšší povolený počet žáků: 180
Aktuální počet žáků: 42
Dny otevřených dveří (termín/y): 16.10.2018, 26. 11. 2018
Forma přijímacího řízení: pohovor, písemná
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: matematika, český jazyk, všeobecné studijní předpoklady
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: autobus, MHD, integrovaná doprava
Linka MHD nebo integrované dopravy: 331, 333
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 150
Vstup do školy umožněn od: 7:30
Začátek první vyučovací hodiny: 9:00
Roční školné v Kč: 95000
Rozšířené informace o ročním školném: možnost stipendia
Stipendium: mimořádné
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné, odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: biologie, chemie, fyzika, ICT, cizí jazyky, dějepis, zeměpis, výtvarná výchova, hudební výchova, praktické vyučování, knihovna
Prostory pro výuku tělesné výchovy: bazén, venkovní hřiště, tělocvična/sportovní hala, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): adaptační kurzy, jarmarky a dílny, zahradní slavnosti, besedy a přednášky pro veřejnost, tématické/projektové dny, plesy, besídky/akademie, návštěvy kulturních akcí, výlety, exkurze, škola v přírodě/ozdravné pobyty, sportovní dny, expedice
Spolupráce s firmami:
Mezinárodní spolupráce: partnerské školy, studijní pobyt v zahraničí, výměnné pobyty, jazykový pobyt v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: slovně
Výuka cizích jazyků: anglický, francouzský, španělský, německý
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání, lyžování, turistika, vodácký kurz
Alternativní písmo: comenia script
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Příběhy našich sousedů (Post Bellum)
Specifické formy podpory žákům: individuální podpora nadaných žáků a žáků se specifickými potřebami
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, školní psycholog, speciální pedagog, školní metodik prevence
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, WiFi v celé škole, počítače ve třídách
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: výtvarné (např. malování, keramika), hudební, technické, turistické, literárně-dramatické, ICT, jazykové, společenské hry, rukodělné, přírodovědné, taneční, sportovní, programování/robotika
Místo pro trávení volného času: relaxační zóny ve vnitřních prostorách, studovna/knihovna, herna, hřiště, zahrada
V blízkosti školy: ZUŠ, sport, kultura, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), profil školy na sociální síti, besedy o vzdělávání, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, školní informační systém, třídní schůzky, žákovská knížka (elektronická)
Funkce školního informačního systému: výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, e-omluvenka, e-třídní kniha - přehled učiva, přehled klasifikace, přehled absence
Školní družina
Adresa: Ulice: Na Drahách 20
Obec: Dolní Břežany
Kraj: Středočeský
PSČ: 251 41
Kontakt na školu: Telefon: 608 333 698
IZO:181016591
Školní klub
Adresa: Ulice: Na Drahách 20
Obec: Dolní Břežany
Kraj: Středočeský
PSČ: 252 41
Kontakt na školu:
IZO:181063514
Pedagogicko-psychologická poradna
Adresa: Ulice: Na Drahách 20
Obec: Dolní Břežany
Kraj: Středočeský
PSČ: 252 41
Kontakt na školu:
IZO:181063522
Školské poradenské zařízení
Dopravní dostupnost: auto - možnost parkování, integrovaná doprava, MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: 341, 333
Bezbariérový přístup: ano zcela
Provoz zařízení (od - do): po domluvě
Zaměření poradenské činnosti: služby klientovi, služby jeho rodině
Poskytování terénních služeb (návštěva klienta v místě jeho rodiny a školy): ne
Personální obsazení: speciální pedagog, psycholog
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Na Drahách 20
Obec: Dolní Břežany
Kraj: Středočeský
PSČ: 252 41
Kontakt na školu:
IZO:181063506
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: 2 jídla
Dietní stravování: ano
Bufet: ne
Nápojové/potravinové automaty: ne
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice: Na Drahách 20
Obec: Dolní Břežany
Kraj: Středočeský
PSČ: 252 41
Kontakt na školu: Telefon: 608 333 698
IZO:181016575
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: 2 jídla
Dietní stravování: ano
Bufet: ne
Nápojové/potravinové automaty: ne