Zde může být obrázek školy.

Základní škola a Mateřská škola, Libhošť 90, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola a Mateřská škola, Libhošť 90, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice:
Obec: Libhošť 90
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 742 57
Ředitel:Mgr. Jana Kadlčíková
Kontakt na školu Telefon: 734 314 891
Email: zsamslibhost@seznam.cz
Web: www.zsamslibhost.cz
IČ:72542179
RED-IZO:691002886
Zřizovatel:Obec Libhošť
Typ zřizovatele:Obec
Mateřská škola
Adresa: Ulice:
Obec: Libhošť 435
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 742 57
Kontakt na školu: Telefon: 556 745 010
IZO:107625245
Základní informace
Nejvyšší povolený počet dětí: 50
Aktuální počet dětí: 50
Dny otevřených dveří (termín/y): Srpen, leden
Kritéria příjímacího řízení: Příloha č.3 ke školnímu řádu kritéria.doc (371,7 KB)
Přijímání dětí mladších 3 let: ne
Bezbariérový přístup: ano částečně
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: autobus
Linka MHD nebo integrované dopravy: Ne
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Škola je otevřena od: Od 6,00 hodin do 16,00 hodin
Koncepce školy: KONCEPCE ŠKOLY 2014 - 2017.doc (45,6 KB)
Školní vzdělávací program: ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 2014-2017 část.doc (67,6 KB)
Školní řád: SKOLNI RAD pro skolni rok 2014-2015.doc (99,3 KB)
Hodnocení činnosti školy: VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 2014.doc (60,4 KB)
Charakteristika školy
Zaměření MŠ: zaměřuje se na enviromentální výchovu a vzdělávání dětí
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: mimo areál školy, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): výlety, besídky/akademie, plesy, tématické/projektové dny, exkurze, návštěvy kulturních akcí
Zapojení ve specifických programech: Zdravá škola
Domácí spolupráce: složky v obci, s Policií ČR, s rodiči, se studenty středních škol, se ZŠ, se zřizovatelem
Zapojení do evropských projektů: ne
Vzdělávání
Specifické formy pohybových aktivit: plavání
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli
Základní škola
Adresa: Ulice:
Obec: Libhošť 90
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 742 57
Kontakt na školu: Telefon: 556 745 010
IZO:102232369
Základní informace
Velikost školy: jen 1. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 150
Aktuální počet žáků: 79
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: videotelefon
Umístění školy v obci: centrum
Dopravní dostupnost: autobus
Linka MHD nebo integrované dopravy: Ne
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 500
Vstup do školy umožněn od: 6:00 ranní družina
Začátek první vyučovací hodiny: 8,00 hodin
Roční školné v Kč: 0
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné, výtvarné, přírodovědné
Speciálně vybavené odborné učebny:
Prostory pro výuku tělesné výchovy: mimo areál školy, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, výlety, jarmarky a dílny, exkurze, tématické/projektové dny, besídky/akademie
Zapojení ve specifických programech: Ovoce do škol, Dotované mléko, Tonda Obal, Šablony III
Domácí spolupráce : Spolupráce se školami v okolí, sportovní soutěže, výtvarné soutěže mezi školami, třídní soutěže v recitaci, Liga házené,
Mezinárodní spolupráce: Nemáme
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: turistika, plavání
Specifické formy podpory žákům: Individuální práce s žáky s poruchami učení a chování.
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga, výchovný poradce, speciální pedagog, školní metodik prevence
Školní družina: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače ve třídách, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: společenské hry, sportovní, výtvarné (např. malování, keramika), hudební, taneční
Místo pro trávení volného času: zahrada, hřiště, herna
V blízkosti školy: ZUŠ, veřejná knihovna, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), konzultační hodiny, třídní schůzky, individuální schůzky, žákovská knížka (papírová), telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, žákovská knížka (elektronická), školní informační systém
Funkce školního informačního systému: přehled absence, přehled klasifikace, e-omluvenka, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, e-nástěnka
Školní družina
Adresa: Ulice:
Obec: Libhošť 90
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 742 57
Kontakt na školu: Telefon: 556 745 010
IZO:119800918
Školní jídelna
Adresa: Ulice:
Obec: Libhošť 435
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 742 57
Kontakt na školu: Telefon: 556 745 010
IZO:103080309
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice:
Obec: Libhošť 90
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 742 57
Kontakt na školu: Telefon: 556 745 010
IZO:150075057