Zde může být obrázek školy.

Střední škola filmová, multimediální a počítačových technologií, s.r.o.

Škola / charakteristika školy
Název školy:Střední škola filmová, multimediální a počítačových technologií, s.r.o.
Adresa školy: Ulice: Filmová 174, Kudlov
Obec: Zlín
Kraj: Zlínský
PSČ: 760 01
Ředitel:Mgr. Martina Růžičková
Kontakt na školu Telefon: 725 878 303
Email: info@creativehill.cz
Web: www.creativehill.cz
IČ:29373883
RED-IZO:691004960
Zřizovatel:
Typ zřizovatele:Privátní sektor
Střední škola
Adresa: Ulice: Filmová 174
Obec: Zlín - Kudlov
Kraj: Zlínský
PSČ:
Kontakt na školu:
IZO:181044684
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 200
Aktuální počet žáků: 200
Dny otevřených dveří (termín/y): 6. a 7.11.2020
Forma přijímacího řízení: test (výběr z možností), pohovor, talentová
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: všeobecné studijní předpoklady
Termín přijímacích zkoušek: 5. - 7.1.2020
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: periferie
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: 31
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 50
Vstup do školy umožněn od: 6.30
Začátek první vyučovací hodiny: 7.30
Roční školné v Kč: 20000
Stipendium: prospěchové
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: cizí jazyky, ICT, výtvarná výchova, knihovna
Prostory pro výuku tělesné výchovy: venkovní hřiště, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): exkurze, návštěvy kulturních akcí, výlety, tématické/projektové dny, adaptační kurzy, besedy a přednášky pro veřejnost
Zapojení ve specifických programech : Erasmus, Šablony II
Spolupráce s firmami: celé praktické vyučování probíhá ve firmě/firmách, exkurze ve firmě/firmách, stáže ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: jazykový pobyt v zahraničí, studijní pobyt v zahraničí, společné projekty se zahraničním subjektem
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický, německý
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ano
Výuka cizích jazyků metodou CLIL - jazyky: anglický
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Vzdělávací workshopy z Paměti národa (Post Bellum), Příběhy našich sousedů (Post Bellum), Jeden svět na školách (Člověk v tísni)
Specifické formy podpory žákům: školní nepovinný předmět Seminář jazyka českého
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga, školní metodik prevence, výchovný poradce
Nabídka dalšího vzdělávání: jazykové certifikace
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače ve třídách, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny, Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: literárně-dramatické
Místo pro trávení volného času: herna, studovna/knihovna
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, školní informační systém, žákovská knížka (elektronická), e-mailová komunikace s učiteli, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, konzultační hodiny, školmí časopis/newsletter, profil školy na sociální síti
Funkce školního informačního systému: možnost editace osobních údajů žáka, přihlašování na akce, možnost platby/přehled zaplacení, e-nástěnka, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, přehled klasifikace, přehled absence, e-třídní kniha - přehled učiva, e-omluvenka, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování