Zde může být obrázek školy.

VĚDA základní škola a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky s.r.o.

Škola / charakteristika školy
Název školy:VĚDA základní škola a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky s.r.o.
Adresa školy: Ulice: Legerova 1878/5, Nové Město
Obec: Praha 2
Kraj: Praha
PSČ: 120 00
Ředitel:PhDr. Iva Novotná
Kontakt na školu Telefon: 251 553 797
Email: pragaschool@gmail.com
Web: http://ruskaskola.cz
IČ:25771159
RED-IZO:691006806
Zřizovatel:
Typ zřizovatele:Privátní sektor
Základní škola
Adresa: Ulice: Legerova 1878/5, Nové Město
Obec: Praha 2
Kraj: Praha
PSČ: 120 00
Kontakt na školu:
IZO:181058324
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 100
Aktuální počet žáků: 32
Dny otevřených dveří (termín/y): 8.4. 2021. 9.4. 2021
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 12.4.2021
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 19.4.2021
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby
Umístění školy v obci: rušná ulice
Dopravní dostupnost: integrovaná doprava
Linka MHD nebo integrované dopravy: Tramvaj 22, 10, metro I.P.Pavlova
Vstup do školy umožněn od: 8:40 hod
Začátek první vyučovací hodiny: 9:00hod
Roční školné v Kč: 130000
Možnost získat stipendium: ano
Koncepce školy: Koncepce rozvoje sˇkoly Veˇda.docx (107,7 KB)
Školní vzdělávací program: ŠVP Věda 21 aktual.doc (6615 KB)
Školní vzdělávací program - družina: ŠVP ŠD.odt (32,2 KB)
Školní řád: Školní řád - základní škola Věda 21 - aktualizace.doc (208,4 KB)
Poslední výroční zpráva: Výroční zpráva 20.doc (243,7 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: humanitní, matematické, informatika
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, cizí jazyky
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): tématické/projektové dny, exkurze, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, výlety, adaptační kurzy, jarmarky a dílny, besedy a přednášky pro veřejnost
Zapojení ve specifických programech: Les ve škole, Nejsme si cizí - multikulturní projekty, adaptace žáků- cizinců, čtení nás baví.
Domácí spolupráce : Základní školy Prahy, Policie ČR, RCNK
Mezinárodní spolupráce: Německo, Kanada,
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický, ruský, německý
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ano
Výuka cizích jazyků metodou CLIL - jazyky: anglický
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ano
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce - jazyky: anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání, turistika, bruslení
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda, čtenářská dílna
Metody výuky matematiky: konstruktivisticky orientovaná výuka - výuka dle metody prof. Hejného
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Celé Česko čte dětem (CČČD), Otevřená věda (AV ČR), Jeden svět na školách (Člověk v tísni), Příběhy bezpráví (Člověk v tísni), Světová škola (Člověk v tísni)
Specifické formy podpory žákům: český jazyk pro cizince, pedagogické intervence , podpora žáků se zdravotním postižením
Přítomnost specialistů: školní psycholog, speciální pedagog, asistent pedagoga, školní metodik prevence
Školní družina: ano
Školní klub: ano
Školní družina - rozvrh: Rozvrh ŠD , ŠK.html (83 KB)
Školní klub - rozvrh: Rozvrh ŠD , ŠK.html (83 KB)
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ne
Rozvrhy hodin: Rozvrh Věda.pdf (51,3 KB)
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: ICT, jazykové, výtvarné (např. malování, keramika), literárně-dramatické, rukodělné, sportovní, taneční, hudební
Místo pro trávení volného času: hřiště, herna
V blízkosti školy: veřejná knihovna, park/přírodní zázemí, kultura
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), třídní schůzky, individuální schůzky, žákovská knížka (elektronická), konzultační hodiny, profil školy na sociálních sítích, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, školní informační systém
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky
Adresa: Ulice: Legerova 1878/5, Nové Město
Obec: Praha 2
Kraj: Praha
PSČ: 120 00
Kontakt na školu:
IZO:181071487
Stanice zájmových činností
Adresa: Ulice: Legerova 1878/5, Nové Město
Obec: Praha 2
Kraj: Praha
PSČ: 120 00
Kontakt na školu:
IZO:181060698
Školní družina
Adresa: Ulice: Legerova 1878/5, Nové Město
Obec: Praha 2
Kraj: Praha
PSČ: 120 00
Kontakt na školu:
IZO:181060671
Školní klub
Adresa: Ulice: Legerova 1878/5, Nové Město
Obec: Praha 2
Kraj: Praha
PSČ: 120 00
Kontakt na školu:
IZO:181060680