Zde může být obrázek školy.

Základní škola Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Antonína Dvořáka 335
Obec: Turnov
Kraj: Liberecký
PSČ: 511 01
Ředitel:Mgr. Vitězslav Šťastný DiS.
Kontakt na školu Telefon: 481 350 060
Email: zvsturnov@cmail.cz
Web: zvsturnov.cz
IČ:71294180
RED-IZO:691007322
Zřizovatel:
Typ zřizovatele:Obec
Základní škola
Adresa: Ulice: Zborovská 519
Obec: Turnov
Kraj: Liberecký
PSČ: 511 01
Kontakt na školu:
IZO:110003802
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: učebny ve více budovách v rámci jednoho areálu školy
Nejvyšší povolený počet žáků: 190
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: MHD
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 600
Školní vzdělávací program: ZŠ Turnov_ŠVP_ukázka.pdf (6021,5 KB)
Charakteristika školy
Speciálně vybavené odborné učebny: dějepis, ICT, biologie, zeměpis, hudební výchova
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, výlety, zahradní slavnosti, besedy a přednášky pro veřejnost, tématické/projektové dny, exkurze, návštěvy kulturních akcí
Zapojení do evropských projektů: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, plavání, cyklistický kurz, bruslení
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT
Zájmové činnosti: sportovní, ICT, výtvarné (např. malování, keramika), přírodovědné, rukodělné
Školní družina
Adresa: Ulice: Zborovská 519
Obec: Turnov
Kraj: Liberecký
PSČ: 511 01
Kontakt na školu:
IZO:110003837