Zde může být obrázek školy.

Montessori Institut, základní škola a mateřská škola, s.r.o.

Škola / charakteristika školy
Název školy:Montessori Institut, základní škola a mateřská škola, s.r.o.
Adresa školy: Ulice: Příční 112/4a, Zábrdovice
Obec: Brno
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 602 00
Ředitel:Mgr. Petra Komárková, Ph.D.
Kontakt na školu Mobil: 777 273 872
Email: petra.komarkova@zsmint.cz
Web: http://www.zsmint.cz
IČ:04494482
RED-IZO:691009015
Zřizovatel:
Typ zřizovatele:Privátní sektor
Mateřská škola
Adresa: Ulice: Krymská 399/2, Starý Lískovec
Obec: Brno
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 625 00
Kontakt na školu:
IZO:181110512
Základní informace
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet dětí: 9
Aktuální počet dětí: 8
Přijímání dětí mladších 3 let: ne
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy:
Umístění školy v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: tramvaj 6, 8
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 500
Škola je otevřena od: 8.00 - 17.00
Měsíční poplatek/školné v Kč: 7000
Charakteristika školy
Zaměření MŠ: Montessori program
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: mimo areál školy, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): tématické/projektové dny, výlety, zahradní slavnosti, exkurze, , návštěvy kulturních akcí, besídky/akademie
Zapojení do evropských projektů: ano
Vzdělávání
Specifické formy pohybových aktivit: turistika,
Specifické formy podpory dětem: ano
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, profil školy na sociálních sítích,
Základní škola
Adresa: Ulice: Krymská 399/2, Starý Lískovec
Obec: Brno
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 625 00
Kontakt na školu:
IZO:181076233
Základní informace
Velikost školy: jen 1. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 90
Aktuální počet žáků: 34
Dny otevřených dveří (termín/y): 17. 2. 2020
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 5.4.2021
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 11.4.2021
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy:
Umístění školy v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: tramvaj 6, 8
Vstup do školy umožněn od: 8.00 - 17.00
Začátek první vyučovací hodiny: 8.30
Roční školné v Kč: 55600
Možnost získat stipendium: ne
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, mimo areál školy
Specifické akce školy (pravidelné): adaptační kurzy, , besedy a přednášky pro veřejnost, zahradní slavnosti, besídky/akademie, tématické/projektové dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, jarmarky a dílny, sportovní dny, výlety, exkurze, návštěvy kulturních akcí
Mezinárodní spolupráce: Association Montessoi Internationale - spolupráce
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: slovně
Výuka cizích jazyků: anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: bruslení, plavání, turistika, vodácký kurz
Metody čtení: splývavé čtení (Sfumato), globální čtení, genetická (hlásková) metoda, analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: Montessori přístup
Alternativní písmo:
Specifické formy podpory žákům: Ano
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga, speciální pedagog
Školní družina: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve třídách, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: rukodělné, výtvarné (např. malování, keramika)
Místo pro trávení volného času: školní dvůr, zahrada
V blízkosti školy: kultura, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), školní informační systém, e-mailová komunikace s učiteli, konzultační hodiny, profil školy na sociálních sítích, besedy o vzdělávání,
Funkce školního informačního systému: e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: Krymská 399/2, Starý Lískovec
Obec: Brno
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 625 00
Kontakt na školu:
IZO:181077329
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice: Krymská 399/2, Starý Lískovec
Obec: Brno
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 625 00
Kontakt na školu:
IZO:181077337