Zde může být obrázek školy.

Soukromá střední škola zemědělská s.r.o.

Škola / charakteristika školy
Název školy:Soukromá střední škola zemědělská s.r.o.
Adresa školy: Ulice: č. p. 83
Obec: Pozďatín
Kraj: Vysočina
PSČ: 675 03
Ředitel:MVDr. Jarmila Kučerová
Kontakt na školu Mobil: +420 604 223 860
Email: info@agroskola.eu
Web: www.agroskola.eu
IČ:04356217
RED-IZO:691009465
Zřizovatel:
Typ zřizovatele:Privátní sektor
Střední škola
Adresa: Ulice:
Obec: Vladislav 203
Kraj: Vysočina
PSČ: 675 01
Kontakt na školu:
IZO:181078988
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou, střední vzdělání s výučním listem
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: učebny ve více budovách v rámci jednoho areálu školy
Nejvyšší povolený počet žáků: 90
Aktuální počet žáků: 63
Dny otevřených dveří (termín/y): 8.12.2021, 12.1.2022
Forma přijímacího řízení: písemná, pohovor
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: matematika, český jazyk
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip, kamerový systém
Umístění školy v obci: klidová zóna
Dopravní dostupnost: vlak, autobus
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 20
Vstup do školy umožněn od: 7.00
Začátek první vyučovací hodiny: 8.10
Roční školné v Kč: 0
Stipendium: motivační, prospěchové, mimořádné
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Prostory pro výuku tělesné výchovy: mimo areál školy, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): výlety, adaptační kurzy
Spolupráce s firmami: část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách, stáže ve firmě/firmách, exkurze ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: studijní pobyt v zahraničí, partnerské školy
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce
Nabídka dalšího vzdělávání: kurz autoškoly
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, počítače ve společných prostorách, počítače ve třídách
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: chovatelské, přírodovědné, sportovní
Místo pro trávení volného času: zahrada, školní dvůr, relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, žákovská knížka (elektronická), školní informační systém, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, konzultační hodiny, školmí časopis/newsletter, profil školy na sociální síti, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), besedy o vzdělávání
Funkce školního informačního systému: e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, přehled klasifikace, e-omluvenka, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy