Zde může být obrázek školy.

Církevní základní škola a mateřská škola ARCHA, Petroupim, okres Benešov

Škola / charakteristika školy
Název školy:Církevní základní škola a mateřská škola ARCHA, Petroupim, okres Benešov
Adresa školy: Ulice: Petroupim 49
Obec: Benešov
Kraj: Středočeský
PSČ: 256 01
Ředitel:Mgr. Jitka Hřebecká
Kontakt na školu Telefon: 311 440 246
Email: skolaarcha@skolaarcha.org
Web: http://www.skolaarcha.org
IČ:63822211
RED-IZO:600000346
Zřizovatel:Pražská diecéze Církve československé husitské
Typ zřizovatele:Církev
Mateřská škola
Adresa: Ulice: Petroupim 49
Obec: Benešov
Kraj: Středočeský
PSČ: 256 01
Kontakt na školu: Telefon: 317 795 827
IZO:110012739
Základní informace
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet dětí: 24
Aktuální počet dětí: 24
Přijímání dětí mladších 3 let: ano
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: zavřené dveře
Umístění školy v obci: klidná ulice, centrum
Dopravní dostupnost: MHD
Škola je otevřena od: 7:00
Měsíční poplatek/školné v Kč: 1900
Koncepce školy: Archa letáček.docx (127,1 KB)
Charakteristika školy
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: venkovní hřiště, v areálu školy, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): zahradní slavnosti, jarmarky a dílny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, exkurze, tématické/projektové dny, výlety, návštěvy kulturních akcí
Zapojení ve specifických programech: Škola se inspiruje Komenského pedagogikou, Integrovanou tématickou výchvou (S. Kovaliková), Jenskýmm plánem, myšlenkami Marie Montessori
Certifikáty škol: Škola naživo, Rodiče vítáni
Zapojení do evropských projektů: ano
Vzdělávání
Specifické formy pohybových aktivit: častý pobyt v přírodě (lesní dny), plavání
Specifické formy podpory dětem: Máme bohaté zkušenosti apropagujeme inkluzivní vzdělávání pod mottem: Inkluze znamená, že dobře je všem zúčastněným
Přítomnost specialistů: speciální pedagog, asistent pedagoga
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, třídní schůzky, profil školy na sociálních sítích
Základní škola
Adresa: Ulice: Petroupim 49
Obec: Benešov
Kraj: Středočeský
PSČ: 256 01
Kontakt na školu: Telefon: 317 795 827
IZO:110450591
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 75
Aktuální počet žáků: 55
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: Zavřené dveře
Umístění školy v obci: centrum, klidná ulice, klidová zóna
Dopravní dostupnost: autobus, MHD
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 30
Vstup do školy umožněn od: 7:00
Začátek první vyučovací hodiny: :15
Koncepce školy: Archa leta´cˇek s triviem finální verze.docx (134,6 KB)
Školní řád: školní řád ZŠ od 1.9.2018 - velká přestávka.docx (252,8 KB)
Poslední výroční zpráva: výroční zpráva 2017-18.docx (283,2 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné, stejně důležitá jako vzdělání je pro nás výchova
Speciálně vybavené odborné učebny: chemie, fyzika, ICT, praktické vyučování, hudební výchova, biologie
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, pestrá příroda v okolí školy
Specifické akce školy (pravidelné): adaptační kurzy, jarmarky a dílny, zahradní slavnosti, besedy a přednášky pro veřejnost, návštěvy kulturních akcí, tématické/projektové dny, výlety, exkurze, škola v přírodě/ozdravné pobyty, akce v úzké spolupráci s rodiči
Zapojení ve specifických programech: škola se inspiruje Komenského pedagogikou, Integrovanou tématickou výchovou (S. Kovaliková),Jenským plánem, myšlenkami Marie Montessori
Certifikáty škol: Škola naživo, Pečujeme o vzdělávání, Rodiče vítáni
Zapojení do evropských projektů: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: slovně
Výuka cizích jazyků: ruský, nabízíme i francouzštinu a italštinu, německý, anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, plavání, turistika, cyklistický kurz
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda, genetická (hlásková) metoda, individuálně vybíráme metodu podle potřeb konkrétního dítěte, čtenářská dílna
Metody výuky matematiky: konstruktivisticky orientovaná výuka - výuka dle metody prof. Hejného
Alternativní písmo: Comenia script pouze v individuálně zdůvodněných případech
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Celé Česko čte dětem (CČČD), Zahrada hrou (Nadace Proměny), Extra třída (EDUin)
Specifické formy podpory žákům: Máme bohaté zkušenosti a propagujeme inkluzivní vzdělávání pod mottem: Inkluze znamená, že dobře je všem zúčastněným
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce, asistent pedagoga, speciální pedagog
Školní družina: ano
Školní klub: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, počítače ve třídách
Využití internetu ve výuce: BYOD, k internetu mají přístup všichni žáci podle pravidel domluvených s učiteli
Zájmové činnosti: Nabízíme kroužky všech zaměření podle zájmu dětí
Místo pro trávení volného času: relaxační zóny ve vnitřních prostorách, zahrada, hřiště, herna, Pestrá příroda v okolí školy
V blízkosti školy: sport, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: e-mailová komunikace s učiteli, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, třídní schůzky, školní informační systém, konzultační hodiny, besedy o vzdělávání, profil školy na sociálních sítích, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák)
Funkce školního informačního systému: přehled klasifikace, e-omluvenka, možnost editace osobních údajů žáka, přehled absence, e-třídní kniha - přehled učiva
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: Petroupim 49
Obec: Benešov
Kraj: Středočeský
PSČ:
Kontakt na školu:
IZO:181061864
Školní klub
Adresa: Ulice: č.p. 49
Obec: Petroupim
Kraj: Středočeský
PSČ: 256 01
Kontakt na školu:
IZO:181066491