Zde může být obrázek školy.

Základní škola Klíček

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola Klíček
Adresa školy: Ulice: Donovalská 44
Obec: Praha 4 - Chodov
Kraj: Praha
PSČ: 149 00
Ředitel:Mgr. David Havelka
Kontakt na školu Telefon: 272 922 133
Email: klicek@klicek.cz
Web: http://www.klicek.cz
IČ:25612778
RED-IZO:600001121
Zřizovatel:Sdružení příznivců netradiční školy
Typ zřizovatele:Privátní sektor
Základní škola
Adresa: Ulice: Donovalská 44
Obec: Praha 4 - Chodov
Kraj: Praha
PSČ: 149 00
Kontakt na školu: Telefon: 272 932 631
Fax: 272 922 133
IZO:049276212
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Nejvyšší povolený počet žáků: 160
Aktuální počet žáků: 150
Dny otevřených dveří (termín/y): Kdykoliv po telefonické dohodě. Termíny oficiálních DOD zveřejněny na webu školy.
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 3.4.2017
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 5.4.2017
Bezbariérový přístup: ano částečně
Umístění školy v obci: klidová zóna
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: 170, 197, 125, 136, 213, 293
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Vstup do školy umožněn od: 8:00
Začátek první vyučovací hodiny: 8:30
Roční školné v Kč: 31000
Školní vzdělávací program: ŠVP ZŠ Klíček, platnost od 1.9.2014.pdf (920,5 KB)
Školní řád: Školní_řád_-_ČŠI.pdf (401,8 KB)
Poslední výroční zpráva: VZ_2014-2015_ZS_KLICEK.pdf (811,1 KB)
Charakteristika školy
Speciálně vybavené odborné učebny: výtvarná výchova, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, mimo areál školy
Specifické akce školy (pravidelné): exkurze, výlety, návštěvy kulturních akcí, tématické/projektové dny, besídky/akademie
Zapojení ve specifických programech: Rodiče vítáni
Domácí spolupráce : PPP, SPC
Mezinárodní spolupráce: Rutsborg school a Montessori school Bjarred (SWE)
Zapojení do evropských projektů: ne
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, francouzský
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, plavání, turistika, vodácký kurz
Specifické formy podpory žákům: Individuální a skupinové nápravy SPU, IVP, stipendium pro sociálně znevýhodněné žáky
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, asistent pedagoga, speciální pedagog, výchovný poradce
Školní družina: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, počítače ve třídách, učebny ICT
Zájmové činnosti: výtvarné (např. malování, keramika), přírodovědné, rukodělné, sportovní, taneční, jazykové, hudební, literárně-dramatické, turistické
Místo pro trávení volného času: zahrada, studovna/knihovna
V blízkosti školy: kultura, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, žákovská knížka (elektronická), žákovská knížka (papírová)
Školní družina
Adresa: Ulice: Donovalská 1863
Obec: Praha 4 - Chodov
Kraj: Praha
PSČ: 140 00
Kontakt na školu: Telefon: 272 922 133
Fax: 272 922 133
IZO:110001575