Zde může být obrázek školy.

Základní škola Duhovka, s.r.o.

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola Duhovka, s.r.o.
Adresa školy: Ulice: Nad Kajetánkou 134
Obec: Praha 6 - Břevnov
Kraj: Praha
PSČ: 169 00
Ředitel:RNDr. Jindřich Kitzberger
Kontakt na školu Telefon: 220 303 821
Email: kancelar@duhovkaskola.cz
Web: http://www.duhovkaskola.cz/
IČ:25625845
RED-IZO:600001130
Zřizovatel:DUHOVKA GROUP a.s.
Typ zřizovatele:Privátní sektor
Základní škola
Adresa: Ulice: Nad Kajetánkou 134
Obec: Praha 6 - Břevnov
Kraj: Praha
PSČ: 169 00
Kontakt na školu: Telefon: 220 303 821
IZO:018627994
Základní informace
Velikost školy: jen 1. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 180
Aktuální počet žáků: 170
Dny otevřených dveří (termín/y): 20.11.2018, 1.3.2019
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 3.4.2019
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 4.4.2019
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: Vstup na zazvonění umožňuje pracovník kanceláře
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: tramvaje 22 a 25, bus 174, 180
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Vstup do školy umožněn od: 7.45
Začátek první vyučovací hodiny: 8.30
Roční školné v Kč: 180000
Možnost získat stipendium: ano
Koncepce školy: Průvodce Duhovkou.pdf (496,5 KB)
Školní vzdělávací program: ŠVP Duhovka_komplet_2018.pdf (3449,1 KB)
Školní vzdělávací program - družina: ŠVP_družina_Duhovka.pdf (549,9 KB)
Školní řád: Školní řád od září 2018_final.pdf (450,2 KB)
Poslední výroční zpráva: Vyročni zpráva 2017-2018_final.pdf (1252,5 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: jazykové, vzdělávací systém montessori
Speciálně vybavené odborné učebny: výtvarná výchova, ICT, knihovna
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, mimo areál školy, venkovní hřiště, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, výlety, sportovní dny, exkurze, škola v přírodě/ozdravné pobyty, zahradní slavnosti
Zapojení ve specifických programech: "Skutečně zdravá škola" (zaměřený především na zdravé stravování)
Certifikáty škol: Škjola certifikovaná AMS pro montessori výcviky, Rodiče vítáni
Domácí spolupráce : Prioritně spolupracujeme s ostatními školami systému Duhovka (MŠ a gymnázium)
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: slovně
Výuka cizích jazyků: anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ano
Výuka cizích jazyků metodou CLIL - jazyky: anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda, genetická (hlásková) metoda
Metody výuky matematiky: metoda montessori
Alternativní písmo:
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Globe (Sdružení Tereza)
Specifické formy podpory žákům: Výuka v montessori systému je vysoce individualizovaná, každé dítě má svůj vzdělávací plán (po týdnech) a dostává se mu podpory, kterou potřebuje
Přítomnost specialistů: speciální pedagog, asistent pedagoga, školní psycholog
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ne
Rozvrhy hodin:
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, počítače ve třídách, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Internet je možné využít ve výuce v celé škole
Zájmové činnosti: taneční, sportovní, výtvarné (např. malování, keramika), přírodovědné, rukodělné, společenské hry, hudební, technické
Místo pro trávení volného času: zahrada, hřiště, herna
V blízkosti školy: veřejná knihovna, kultura, ZUŠ, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, Rodičovská zóna na webu školy, pravidelné zprávy pro rodiče o dění ve třídě a ve škole, písemné zprávy o pokroku dítěte, telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: Nad Kajetánkou 134
Obec: Praha 6 - Břevnov
Kraj: Praha
PSČ: 169 00
Kontakt na školu: Telefon: 220 303 821
Fax: 220 303 828
IZO:108000451
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Nad Kajetánkou 134
Obec: Praha 6 - Břevnov
Kraj: Praha
PSČ: 169 00
Kontakt na školu: Telefon: 220 303 821
Fax: 220 303 828
IZO:110001982