Zde může být obrázek školy.

Základní škola Bernarda Bolzana obecně prospěšná společnost

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola Bernarda Bolzana obecně prospěšná společnost
Adresa školy: Ulice: Školní nám. 199/15
Obec: Tábor
Kraj: Jihočeský
PSČ: 390 01
Ředitel:Mgr. Zdeněk Trska
Kontakt na školu Telefon: 381 200 251
Email: info@skolabolzano.cz
Web: http://www.skolabolzano.cz
IČ:65018711
RED-IZO:600001270
Zřizovatel:Nadační fond Základní škola Bernarda Bolzana
Typ zřizovatele:Privátní sektor
Základní škola
Adresa: Ulice: Školní náměstí 199
Obec: Tábor 1
Kraj: Jihočeský
PSČ: 390 01
Kontakt na školu: Telefon: 381 200 251
Fax: 381 200 251
IZO:110036271
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Nejvyšší povolený počet žáků: 225
Aktuální počet žáků: 213
Dny otevřených dveří (termín/y): vždy na přelomu listopadu a prosince na základě aktualizovaného ročního plánu
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 21.1.2015
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 22.1.2015
Bezbariérový přístup: ano částečně
Umístění školy v obci: centrum, rušná ulice, klidná ulice
Dopravní dostupnost: vlak, integrovaná doprava, MHD, autobus
Linka MHD nebo integrované dopravy: všechny linky táborské integrované dopravy kromě č. 50
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 120
Vstup do školy umožněn od: 6:30
Začátek první vyučovací hodiny: 8:15
Roční školné v Kč: 10860
Školní řád: Školní řád.doc (171 KB)
Poslední výroční zpráva: Výroční_zpráva_o_činnosti_2013-14.docx (2405,8 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: jazykové, informatika
Speciálně vybavené odborné učebny: knihovna, biologie, praktické vyučování, výtvarná výchova, ICT, fyzika, chemie, zeměpis, cizí jazyky
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, tělocvična/sportovní hala, mimo areál školy
Specifické akce školy (pravidelné): - lyžařské a snowboardové výcvikové kurzy (1.-3. třída Krkonoše - Mísečky, 4.-9. třída Alpy - Tauplitz) - cyklistický kurz (8. ročník - Šumava) - kurz vodní turistiky (8. a 9. ročník - Vltava), exkurze, sportovní dny, návštěvy kulturních akcí, výlety, tématické/projektové dny
Zapojení ve specifických programech: ACES - Academy of central european school
Domácí spolupráce : táborské neziskové organizace (Cheiron-T, Charita), Člověk v tísni, ZŠ Malšice, ZŠ Orbis Pictus, školy sdružené v Asociaci aktivních škol
Mezinárodní spolupráce: Hauptschulle Marianum (Rakousko), základní školy v Černé Hoře (OS Milija Nikcevic), Maďarsku (Apáczai Nevelési és Altalános Müvelödési Központ 1. sz. Ált. Isk.), Sicílii(4° Istituto Comprensivo Domenio Costa) a dalších zemí v rámci evropských projektů
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ano
Výuka cizích jazyků metodou CLIL - jazyky: anglický
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ano
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce - jazyky: anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, plavání, bruslení, - snowboard - snowblade, turistika, vodácký kurz
Alternativní písmo: comenia script
Specifické formy podpory žákům: Poradenské centrum, reedukace
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, speciální pedagog, výchovný poradce
Školní družina: ano
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ne
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, WiFi v celé škole
Zájmové činnosti: ICT, zdravotnické, turistické, hudební, rukodělné, přírodovědné, výtvarné (např. malování, keramika), sportovní, taneční, jazykové
Místo pro trávení volného času: hřiště, herna, studovna/knihovna
V blízkosti školy: sport, ZUŠ, kultura, veřejná knihovna, DDM/středisko volného času
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, školní informační systém, třídní schůzky, žákovská knížka (elektronická)
Školní družina
Adresa: Ulice: Školní náměstí 199
Obec: Tábor 1
Kraj: Jihočeský
PSČ: 390 01
Kontakt na školu: Telefon: 381 251 719
Fax: 381 251 719
IZO:110036280
Školní klub
Adresa: Ulice: Školní náměstí 199
Obec: Tábor 1
Kraj: Jihočeský
PSČ: 390 01
Kontakt na školu: Telefon: 381 251 719
Fax: 381 251 719
IZO:150009321
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice: Školní náměstí 199
Obec: Tábor 1
Kraj: Jihočeský
PSČ: 390 01
Kontakt na školu: Telefon: 381 251 719
Fax: 381 251 719
IZO:163101426
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ano
Cena oběda v Kč: 26 - 33
Bufet: ano
Specifické stravovací projekty: ovoce do škol
Nápojové/potravinové automaty: ne