Zde může být obrázek školy.

Základní škola Bernarda Bolzana obecně prospěšná společnost

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní škola Bernarda Bolzana obecně prospěšná společnost
Adresa školy: Ulice: Školní nám. 199/15
Obec: Tábor
Kraj: Jihočeský
PSČ: 390 01
Ředitel:Mgr. Zdeněk Trska
Kontakt na školu Telefon: 381 200 251
Email: info@skolabolzano.cz
Web: http://www.skolabolzano.cz
IČ:65018711
RED-IZO:600001270
Zřizovatel:Nadační fond Základní škola Bernarda Bolzana
Typ zřizovatele:Privátní sektor
Základní škola
Adresa: Ulice: Školní náměstí 199
Obec: Tábor 1
Kraj: Jihočeský
PSČ: 390 01
Kontakt na školu: Telefon: 381 200 251
Fax: 381 200 251
IZO:110036271
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 235
Aktuální počet žáků: 230
Dny otevřených dveří (termín/y): vždy na přelomu listopadu a prosince na základě aktualizovaného ročního plánu
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 1.4.2021
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 30.4.2021
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: centrum, rušná ulice, klidná ulice
Dopravní dostupnost: vlak, integrovaná doprava, MHD, autobus
Linka MHD nebo integrované dopravy: všechny linky táborské integrované dopravy
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 120
Vstup do školy umožněn od: 6:30
Začátek první vyučovací hodiny: 8:15
Roční školné v Kč: 16200
Možnost získat stipendium: ano
Koncepce školy: Koncepce sˇkoly 2020_21.pdf (121,7 KB)
Školní vzdělávací program: ŠVP_2020-21.pdf (2927,4 KB)
Školní vzdělávací program - družina: ŠVP_2020-21.pdf (2927,4 KB)
Školní řád: Sˇkolni´ rˇa´d 2020.pdf (270,1 KB)
Poslední výroční zpráva: Výroční zpráva 2019_20.pdf (1811,9 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: jazykové, informatika
Speciálně vybavené odborné učebny: knihovna, biologie, praktické vyučování, výtvarná výchova, ICT, fyzika, chemie, zeměpis, cizí jazyky, hudební výchova
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, tělocvična/sportovní hala, mimo areál školy
Specifické akce školy (pravidelné): - lyžařské a snowboardové výcvikové kurzy (1.-3. třída Krkonoše - Mísečky, 4.-9. třída Alpy - Tauplitz) - cyklistický kurz (8. ročník - Šumava) - kurz vodní turistiky (8. a 9. ročník - Vltava), exkurze, sportovní dny, návštěvy kulturních akcí, výlety, tématické/projektové dny
Zapojení ve specifických programech: ECDL
Certifikáty škol: Akreditované testovací středisko ECDL
Domácí spolupráce : táborské neziskové organizace (Cheiron-T, Charita), Člověk v tísni, ZŠ Malšice, ZŠ Mikuláše z Husi, ZŠ Helsinská, ZŠ Tučapy
Mezinárodní spolupráce: základní školy na Sicílii(4° Istituto Comprensivo Domenio Costa), ve Slovinsku, Portugalsku a Španělsku a dalších zemí v rámci evropských projektů
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ano
Výuka cizích jazyků metodou CLIL - jazyky: anglický
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, plavání, bruslení, - snowboard - snowblade - lezení na stěně, turistika, vodácký kurz, cyklistický kurz
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Alternativní písmo: comenia script
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Příběhy našich sousedů (Post Bellum), Vzdělávací workshopy z Paměti národa (Post Bellum), Jeden svět na školách (Člověk v tísni)
Specifické formy podpory žákům: Poradenské centrum, reedukace
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, speciální pedagog, výchovný poradce, logoped
Školní družina: ano
Školní klub: ano
Školní družina - rozvrh: Rozvrhy _školní_družiny.pdf (33,4 KB)
Školní klub - rozvrh: Rozvrhy_školního_klubu 2.pdf (32,8 KB)
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ne
Rozvrhy hodin: Rozvrh trˇi´d_2020_2021.pdf (905,4 KB)
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: ICT, zdravotnické, turistické, hudební, rukodělné, přírodovědné, výtvarné (např. malování, keramika), sportovní, taneční, jazykové, technické, chovatelské, programování/robotika
Místo pro trávení volného času: hřiště, herna, studovna/knihovna, relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: sport, ZUŠ, kultura, veřejná knihovna, DDM/středisko volného času, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, školní informační systém, třídní schůzky, žákovská knížka (elektronická), třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), konzultační hodiny, profil školy na sociálních sítích
Funkce školního informačního systému: e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, přehled klasifikace, e-omluvenka, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, možnost editace osobních údajů žáka
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Počet přípravných tříd: 0
Školní družina
Adresa: Ulice: Školní náměstí 199
Obec: Tábor 1
Kraj: Jihočeský
PSČ: 390 01
Kontakt na školu: Telefon: 381 251 719
Fax: 381 251 719
IZO:110036280
Školní klub
Adresa: Ulice: Školní náměstí 199
Obec: Tábor 1
Kraj: Jihočeský
PSČ: 390 01
Kontakt na školu: Telefon: 381 251 719
Fax: 381 251 719
IZO:150009321
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice: Školní náměstí 199
Obec: Tábor 1
Kraj: Jihočeský
PSČ: 390 01
Kontakt na školu: Telefon: 381 251 719
Fax: 381 251 719
IZO:163101426
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: ne
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: 30 - 36,-
Bufet: ano
Specifické stravovací projekty: ovoce do škol, školní mléko
Nápojové/potravinové automaty: ne