Logo školy

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MARTINA LUTHERA, s.r.o.

Škola / charakteristika školy
Název školy:ZÁKLADNÍ ŠKOLA MARTINA LUTHERA, s.r.o.
Adresa školy: Ulice: Školní náměstí 1
Obec: Plzeň
Kraj: Plzeňský
PSČ: 318 00
Ředitel:Mgr. Robert Hendrich
Kontakt na školu Telefon: 377 387 009
Email: hendrich@sml.cz
Web: http://www.sml.cz
IČ:49193490
RED-IZO:600001300
Zřizovatel:Thoughts of Faith, Inc.
Typ zřizovatele:Privátní sektor
Základní škola
Adresa: Ulice: Školní náměstí 1
Obec: Plzeň
Kraj: Plzeňský
PSČ: 318 05
Kontakt na školu: Telefon: 377 387 009
IZO:064353290
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: učebny ve více budovách v rámci jednoho areálu školy
Nejvyšší povolený počet žáků: 320
Aktuální počet žáků: 264
Dny otevřených dveří (termín/y): Den otevřených dveří soukomého školství 7. listopadu 2023
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 2.4.2024
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 4.4.2024
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby, kamerový systém, videotelefon
Umístění školy v obci: rušná ulice, širší centrum
Dopravní dostupnost: MHD, autobus
Linka MHD nebo integrované dopravy: Tramvaj č. 2 (zastávka: Přední Skvrňany), autobus č. 41 a č. 56 (zastávka: U Apola)
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 150
Vstup do školy umožněn od: 7.30
Začátek první vyučovací hodiny: 8.00
Roční školné v Kč: 38000
Možnost získat stipendium: ne
Koncepce školy: Koncepce cizích jazyků.docx (51,8 KB)
Školní vzdělávací program:
Školní vzdělávací program - družina:
Školní řád: Řád vnitřní školní družiny ZŠML-2021-2.docx (30,8 KB)
Řád školní ZŠML-2023-1.docx (83,8 KB)
7. BENEFIT PRO ŽÁKY PDF.pdf (603,6 KB)
Poslední výroční zpráva: Výroční zpráva 2022-2023.docx (486,1 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: jazykové, informatika, - křesťanská výchova a školní bohoslužby - anglický jazyk, německý jazyk, francouzský jazyk - iPady ve výuce - CLIL/AJ, CLIL/NJ, všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: knihovna, cizí jazyky, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, mimo areál školy, bazén
Specifické akce školy (pravidelné): sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, výlety, - výměnné jazykové pobyty - lyžařský pobyt - vodácký výlet - škola v přírodě - poznávací zájezdy - adaptační pobyt žáků - Klub mladého diváka - benefiční adventní koncerty - hudební koncert k ukončení školního roku... , besídky/akademie, tématické/projektové dny, exkurze, návštěvy kulturních akcí, adaptační kurzy, jarmarky a dílny
Zapojení ve specifických programech: Zdravá svačina, Ovoce do škol, Mléko do škol, iPady ve výuce, Cambridgeské zkoušky, zkoušky ÖSD
Certifikáty škol: Cambridgeské centrum pro skládání zkoušek z AJ
Domácí spolupráce : ISMFA Pilsen, JŠ Eufrat, Česko-německý fond budoucnosti, Tandem, školské organizace, Městská policie Plzeň, záchranný systém města Plzně, partnerské školy...
Mezinárodní spolupráce: Realschule in Selb, Dr. Martin Luther Schule in Zwickau, Private Realschule Pindl in Regensburg
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: francouzský, anglický, německý
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ano
Výuka cizích jazyků metodou CLIL - jazyky: anglický, německý
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce - jazyky:
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: turistika, , cyklistický kurz, lyžování, plavání, vodácký kurz, bruslení
Metody čtení: genetická (hlásková) metoda, čtenářská dílna
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Jeden svět na školách (Člověk v tísni), Příběhy bezpráví (Člověk v tísni)
Specifické formy podpory žákům: Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, žáci nadaní, žáci talentovaní na sport, pohyb (tanec) a umění (hudba, zpěv, výtvarná výchova)
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga, speciální pedagog, výchovný poradce, školní metodik prevence
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Školní družina - rozvrh: Tematický plán šk. rok 23_24.docx (29,5 KB)
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Rozvrhy hodin: Rozvrhy 2023-2024.docx (31,4 KB)
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve společných prostorách, učebny ICT, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna, - iPady ve výuce formou 1:1
Zájmové činnosti: rukodělné, jazykové, výtvarné (např. malování, keramika), sportovní, ICT, hudební, taneční, programování/robotika, společenské hry
Místo pro trávení volného času: zahrada, hřiště, školní dvůr, studovna/knihovna, vyhrazená učebna
V blízkosti školy: - sportovní stadion - Zoologická zahrada Plzeň - Techmania - US Point, sport, ZUŠ, DDM/středisko volného času, veřejná knihovna, kultura, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: žákovská knížka (elektronická), telefonická komunikace s učiteli, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), konzultační hodiny, profil školy na sociálních sítích, školní časopis/newsletter, třídní schůzky, individuální schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, školní informační systém
Funkce školního informačního systému: přehled absence, přehled klasifikace, e-třídní kniha - přehled učiva, e-omluvenka, možnost editace osobních údajů žáka, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, přihlašování na akce
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: Školní náměstí 1
Obec: Plzeň
Kraj: Plzeňský
PSČ: 318 05
Kontakt na školu: Telefon: 377 387 009
IZO:164101977
Základní informace
Jsou přijímáni všichni zájemci: ne
Kritéria přijímání: První stupeň vzdělávání, řádně a včas vyplněná přihláška, kapacita oddělení, sourozenec
Výše měsíční úplaty za pobyt ve školní družině: 40 Kč za hodinový blok v první části, 70 Kč za hodinový blok v druhé části dne
Umístění školní družiny: v budově ZŠ
Bezbariérový přístup: ano
Nabídka zájmových kroužků: ano
Provozní doba
Ranní provoz: ne
Odpolední provoz: ano
Odpolední provoz (od - do): 14.05-16.30 (v pátek 14.05-15.00)
Způsob informování zákonných zástupců: webové stránky, e-mailová komunikace, vnitřní informační systém