ZÁKLADNÍ ŠKOLA MARTINA LUTHERA, s.r.o.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MARTINA LUTHERA, s.r.o.

Škola / charakteristika školy

Název školy:ZÁKLADNÍ ŠKOLA MARTINA LUTHERA, s.r.o.
Adresa školy: Ulice: Školní náměstí 1
Obec: Plzeň
Kraj: Plzeňský
PSČ: 318 00
Ředitel:Mgr. Robert Hendrich
Kontakt na školu Telefon: 377 387 009
Email: hendrich@sml.cz
Web: http://www.sml.cz
IČ:49193490
RED-IZO:600001300
Zřizovatel:Thoughts of Faith, Inc.
Typ zřizovatele:Privátní sektor

Základní škola

Adresa: Ulice: Školní náměstí 1
Obec: Plzeň
Kraj: Plzeňský
PSČ: 318 05
Kontakt na školu: Telefon: 377 387 009
IZO:064353290
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 320
Aktuální počet žáků: 246
Dny otevřených dveří (termín/y): Den otevřených dveří soukomého školství 5. listopadu 2019, Den seniorů (DENSEN) - červnové dny otevřených dveří pro prarodiče
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 1.4.2020
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 3.4.2020
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: Recepce s přítomností vrátné služby. Kamerový systému u vstupu do budovy školy. Videotelefon.
Umístění školy v obci: rušná ulice, širší centrum
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: tramvaj č. 2 (zastávka: Přední Skvrňany), autobus č. 41 a č. 56 (zastávka: U Apola)
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 150
Vstup do školy umožněn od: 7.30 hodin
Začátek první vyučovací hodiny: 8.00 hodin (v 7.55 hodin jsou žáci ve svých třídách)
Roční školné v Kč: 32000
Možnost získat stipendium: ne
Koncepce školy: Koncepce cizích jazyků.docx (39,5 KB)
Školní vzdělávací program: Identifikační údaje.pdf (272 KB)
Školní vzdělávací program - družina: Identifikační údaje.pdf (327,1 KB)
Školní řád: Vnitřní řád školní družiny.docx (18,6 KB)
Benefit pro žáky školy.docx (95,8 KB)
Školní řád.docx (51,3 KB)
Poslední výroční zpráva: Výroční zpráva 2018-2019.docx (461,2 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: křesťanská výchova, školní bohoslužby anglický jazyk, německý jazyk iPady ve výuce, CLIL/AJ, CLIL/NJ, informatika, všeobecné, jazykové
Speciálně vybavené odborné učebny: výtvarná výchova, cizí jazyky, hudební výchova, ICT, knihovna, praktické vyučování
Prostory pro výuku tělesné výchovy: venkovní hřiště, mimo areál školy, v areálu školy, pro výuku plavání využíváme bazén Slovany, dále využíváme plochu haly Kooperativa na bruslení, tělocvičnu sousední Akademie hotelnictví a cestovního ruchu Plzeň, bazén, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): škola v přírodě/ozdravné pobyty, besídky/akademie, tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, adaptační kurzy, výměnné jazykové pobyty v Německu a USA, lyžařský pobyt v Nízkých Tatrách, vodácký výlet, škola v přírodě, poznávací zájezdy do Velké Británie, stmelovací pobyt žáků 6. ročníku, Klub mladého diváka, Znakovka do škol, benefiční adventní koncerty a vánoční vystoupení, hudební koncert k ukončení školního roku , výlety, exkurze, jarmarky a dílny
Zapojení ve specifických programech: Zdravá svačina, Ovoce do škol, Mléko do škol, Znakovka do škol, iPady ve výuce, Cambridgeské zkoušky, zkoušky ÖSD
Certifikáty škol: Scio, Cambridgeské centrum pro skládání zkoušek z AJ, Skutečně zdravá jídelna - sousední Akademie hotelnictví a cestovního ruchu Plzeň
Domácí spolupráce : ISMFA Pilsen, JŠ Eufrat, Kroužky.cz, Česko-německý fond budoucnosti, Tandem, školské organizace, Městská policie Plzeň, Záchranný systém města Plzně......
Mezinárodní spolupráce: Freie Ganztagsschule in Milda, Realschule in Selb, Dr. Martin Luther Schule in Zwickau, Private Realschule Pindl in Regensburg
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: německý, možné v rámci odpoledních kroužků podle nabídky na aktuální školní rok , anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ano
Výuka cizích jazyků metodou CLIL - jazyky: anglický, německý
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání, baseball, plavání žáků na II. stupni, cyklistický den, lyžování, bruslení, vodácký kurz, cyklistický kurz
Metody čtení: genetická (hlásková) metoda, čtenářská dílna
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Znakovka do škol, Jeden svět na školách (Člověk v tísni), Příběhy bezpráví (Člověk v tísni)
Specifické formy podpory žákům: žáci se specifickými poruchami učení, žáci nadaní, žáci talentovaní na sport, pohyb (tanec) a umění (hudba, zpěv, výtvarná výchova)
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, asistent pedagoga, výchovný poradce
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Školní družina - rozvrh: 6. Roční tematický plán práce.docx (19,2 KB)
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Rozvrhy hodin: Rozvrh hodin.docx (46,1 KB)
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače ve společných prostorách, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna, iPady ve výuce formou 1:1
Zájmové činnosti: taneční, rukodělné, programování/robotika, sportovní, ICT, jazykové, výtvarné (např. malování, keramika), hudební
Místo pro trávení volného času: v případě nepříznivého počasí pak prostor příslušné třídy, hřiště, školní dvůr, studovna/knihovna, zahrada
V blízkosti školy: sport, park/přírodní zázemí, kultura, veřejná knihovna, ZUŠ, sportovní stadion, Zoologická zahrada Plzeň, Knihovna města Plzně, M-klub, Techmania, DDM/středisko volného času
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: telefonická komunikace s učiteli, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), školní informační systém, konzultační hodiny, e-mailová komunikace s učiteli, žákovská knížka (elektronická), individuální schůzky, školní časopis/newsletter, Facebook, Youtube, webové stránky školy, bulletin, profil školy na sociálních sítích, třídní schůzky
Funkce školního informačního systému: přehled absence, přihlašování na akce, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, možnost editace osobních údajů žáka, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, e-omluvenka, přehled klasifikace, e-třídní kniha - přehled učiva
Přípravná třída
Přípravná třída: ne

Školní družina

Adresa: Ulice: Školní náměstí 1
Obec: Plzeň
Kraj: Plzeňský
PSČ: 318 05
Kontakt na školu: Telefon: 377 387 009
IZO:164101977