ZÁKLADNÍ ŠKOLA MARTINA LUTHERA, s.r.o.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MARTINA LUTHERA, s.r.o.

Škola / charakteristika školy

Název školy:ZÁKLADNÍ ŠKOLA MARTINA LUTHERA, s.r.o.
Adresa školy: Ulice: Školní náměstí 1
Obec: Plzeň
Kraj: Plzeňský
PSČ: 318 00
Ředitel:Mgr. Robert Hendrich
Kontakt na školu Telefon: 377 387 009
Email: hendrich@sml.cz
Web: http://www.sml.cz
IČ:49193490
RED-IZO:600001300
Zřizovatel:Thoughts of Faith, Inc.
Typ zřizovatele:Privátní sektor

Základní škola

Adresa: Ulice: Školní náměstí 1
Obec: Plzeň
Kraj: Plzeňský
PSČ: 318 05
Kontakt na školu: Telefon: 377 387 009
IZO:064353290
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 320
Aktuální počet žáků: 249
Dny otevřených dveří (termín/y): Den otevřených dveří soukomého školství 8. listopadu 2018, Den seniorů (DENSEN) - květnové dny otevřených dveří pro prarodiče
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 3.4.2019
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 5.4.2019
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby
Umístění školy v obci: rušná ulice, širší centrum
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: tramvaj č. 2 (zastávka: Přední Skvrňany), autobus č. 41 a č. 56 (zastávka: U Apola)
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 150
Vstup do školy umožněn od: 7.30 hodin
Začátek první vyučovací hodiny: 8.00 hodin (v 7.55 hodin jsou žáci ve svých třídách)
Roční školné v Kč: 29000
Možnost získat stipendium: ne
Koncepce školy: Koncepce cizích jazyků.docx (237,8 KB)
Školní vzdělávací program: Identifikační údaje.pdf (272 KB)
Školní vzdělávací program - družina: Identifikační údaje.pdf (327,1 KB)
Školní řád: Benefit pro žáky školy.docx (95,8 KB)
Školní řád.docx (51,3 KB)
Poslední výroční zpráva: VÝROČNÍ ZPRÁVA.pdf (691,9 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: informatika, křesťanská výchova, školní bohoslužby anglický jazyk, německé jazyk iPady ve výuce, všeobecné, jazykové
Speciálně vybavené odborné učebny: praktické vyučování, hudební výchova, výtvarná výchova, ICT, cizí jazyky, knihovna
Prostory pro výuku tělesné výchovy: pro výuku plavání využíváme bazén Slovany, dále využíváme plochu haly Kooperativa na bruslení, tělocvičnu sousední střední odborné školy, v areálu školy, mimo areál školy, venkovní hřiště, tělocvična/sportovní hala, bazén
Specifické akce školy (pravidelné): tématické/projektové dny, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, adaptační kurzy, jarmarky a dílny, výměnné jazykové pobyty v Německu a USA, lyžařský pobyt v Nízkých Tatrách, vodácký výlet, škola v přírodě, poznávací zájezdy do Velké Británie, stmelovací pobyt šesťáků na Zelené Lhotě, Klub mladého diváka, Znakovka do škol, benefiční adventní koncerty a vánoční vystoupení , besídky/akademie, škola v přírodě/ozdravné pobyty, výlety, exkurze
Zapojení ve specifických programech: Zdravá svačina, Ovoce do škol, Mléko do škol, Znakovka do škol, iPady ve výuce, Cambridgeské zkoušky
Certifikáty škol: Scio, Cambridgeské centrum pro skládání zkoušek z AJ, Skutečně zdravá jídelna
Domácí spolupráce : ISMFA Pilsen, JŠ Eufrat, Kroužky.cz, Česko-německý fond budoucnosti, Tandem, školské organizace...
Mezinárodní spolupráce: Freie Ganztagsschule in Milda, Realschule in Selb, Dr. Martin Luther Schule in Zwickau, Private Realschule Pindl in Regensburg
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, možné v rámci odpoledních kroužků podle nabídky na aktuální školní rok , německý
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ano
Výuka cizích jazyků metodou CLIL - jazyky: anglický
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání, baseball, vodácký kurz, bruslení, lyžování
Metody čtení: čtenářská dílna, genetická (hlásková) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Znakovka do škol, Jeden svět na školách (Člověk v tísni), Příběhy bezpráví (Člověk v tísni)
Specifické formy podpory žákům: žáci se specifickými poruchami učení, žáci nadaní, žáci talentovaní na sport, pohyb (tanec) a umění (hudba, zpěv, výtvarná výchova)
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, asistent pedagoga, výchovný poradce
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Školní družina - rozvrh: Vnitřní řád školní družiny.docx (25,1 KB)
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Rozvrhy hodin: Rozvrh hodin.docx (28,9 KB)
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve společných prostorách, učebny ICT, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: iPady ve výuce (1:1), Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: rukodělné, přírodovědné, sportovní, technické, taneční, ICT, společenské hry, jazykové, výtvarné (např. malování, keramika), hudební
Místo pro trávení volného času: školní dvůr, hřiště, v případě nepříznivého počasí pak prostor příslušné třídy, zahrada, studovna/knihovna
V blízkosti školy: DDM/středisko volného času, park/přírodní zázemí, sport, ZUŠ, kultura, veřejná knihovna, sportovní stadion, Zoologická zahrada Plzeň, Knihovna města Plzně, M-klub, Techmania
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, telefonická komunikace s učiteli, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), konzultační hodiny, osobní setkání, Facebook, Youtube, Twitter, webové stránky školy, profil školy na sociálních sítích, individuální schůzky, žákovská knížka (elektronická), e-mailová komunikace s učiteli, školní informační systém
Funkce školního informačního systému: přehled absence, e-třídní kniha - přehled učiva, přehled klasifikace, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, možnost editace osobních údajů žáka, e-omluvenka, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, přihlašování na akce
Přípravná třída
Přípravná třída: ne

Školní družina

Adresa: Ulice: Školní náměstí 1
Obec: Plzeň
Kraj: Plzeňský
PSČ: 318 05
Kontakt na školu: Telefon: 377 387 009
IZO:164101977