Logo školy

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MARTINA LUTHERA, s.r.o.

Škola / charakteristika školy
Název školy:ZÁKLADNÍ ŠKOLA MARTINA LUTHERA, s.r.o.
Adresa školy: Ulice: Školní náměstí 1
Obec: Plzeň
Kraj: Plzeňský
PSČ: 318 00
Ředitel:Mgr. Robert Hendrich
Kontakt na školu Telefon: 377 387 009
Email: hendrich@sml.cz
Web: http://www.sml.cz
IČ:49193490
RED-IZO:600001300
Zřizovatel:Thoughts of Faith, Inc.
Typ zřizovatele:Privátní sektor
Základní škola
Adresa: Ulice: Školní náměstí 1
Obec: Plzeň
Kraj: Plzeňský
PSČ: 318 05
Kontakt na školu: Telefon: 377 387 009
IZO:064353290
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 320
Aktuální počet žáků: 246
Dny otevřených dveří (termín/y): Den otevřených dveří soukomého školství 5. listopadu 2019, Den seniorů (DENSEN) - červnové dny otevřených dveří pro prarodiče
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 1.4.2020
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 3.4.2020
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: Recepce s přítomností vrátné služby. Kamerový systému u vstupu do budovy školy. Videotelefon.
Umístění školy v obci: širší centrum, rušná ulice
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: tramvaj č. 2 (zastávka: Přední Skvrňany), autobus č. 41 a č. 56 (zastávka: U Apola)
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 150
Vstup do školy umožněn od: 7.30 hodin
Začátek první vyučovací hodiny: 8.00 hodin (v 7.55 hodin jsou žáci ve svých třídách)
Roční školné v Kč: 32000
Možnost získat stipendium: ne
Koncepce školy: Koncepce cizích jazyků.docx (39,5 KB)
Školní vzdělávací program: Identifikační údaje.pdf (272 KB)
Školní vzdělávací program - družina: Identifikační údaje.pdf (327,1 KB)
Školní řád: Vnitřní řád ŠD.docx (19,5 KB)
Benefit pro žáky školy.docx (95,8 KB)
Školní řád.docx (51,3 KB)
Poslední výroční zpráva: Výroční zpráva 2018-2019.docx (461,2 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: Křesťanská výchova a školní bohoslužby. Anglický jazyk, německý jazyk. iPady ve výuce, CLIL/AJ, CLIL/NJ., jazykové, informatika, všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: hudební výchova, výtvarná výchova, praktické vyučování, knihovna, cizí jazyky, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: bazén, v areálu školy, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, Pro výuku plavání využíváme bazén Slovany, dále využíváme plochu haly Kooperativa na bruslení, tělocvičnu sousední Akademie hotelnictví a cestovního ruchu Plzeň., mimo areál školy
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, tématické/projektové dny, exkurze, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, výlety, Výměnné jazykové pobyty v Německu a USA, lyžařský pobyt v Nízkých Tatrách, vodácký výlet, škola v přírodě, poznávací zájezdy do Velké Británie, stmelovací pobyt žáků 6. ročníku, Klub mladého diváka, Znakovka do škol, benefiční adventní koncerty a vánoční vystoupení, hudební koncert k ukončení školního roku. , adaptační kurzy, jarmarky a dílny
Zapojení ve specifických programech: Zdravá svačina, Ovoce do škol, Mléko do škol, Znakovka do škol, iPady ve výuce, Cambridgeské zkoušky, zkoušky ÖSD
Certifikáty škol: Scio, Cambridgeské centrum pro skládání zkoušek z AJ, Skutečně zdravá jídelna - sousední Akademie hotelnictví a cestovního ruchu Plzeň.
Domácí spolupráce : ISMFA Pilsen, JŠ Eufrat, Kroužky.cz, Česko-německý fond budoucnosti, Tandem, školské organizace, Městská policie Plzeň, Záchranný systém města Plzně......
Mezinárodní spolupráce: Freie Ganztagsschule in Milda, Realschule in Selb, Dr. Martin Luther Schule in Zwickau, Private Realschule Pindl in Regensburg
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, Možné v rámci odpoledních kroužků podle nabídky na aktuální školní rok.
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ano
Výuka cizích jazyků metodou CLIL - jazyky: anglický, německý
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: Baseball, plavání žáků na II. stupni, cyklistický den., bruslení, lyžování, plavání, vodácký kurz, cyklistický kurz
Metody čtení: čtenářská dílna, genetická (hlásková) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Znakovka do škol., Jeden svět na školách (Člověk v tísni), Příběhy bezpráví (Člověk v tísni)
Specifické formy podpory žákům: Žáci se specifickými poruchami učení, žáci nadaní, žáci talentovaní na sport, pohyb (tanec) a umění (hudba, zpěv, výtvarná výchova).
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, školní metodik prevence, asistent pedagoga
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Školní družina - rozvrh: 6. Roční tematický plán práce.docx (19,2 KB)
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Rozvrhy hodin: Rozvrh hodin.docx (29,6 KB)
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve společných prostorách, učebny ICT, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna, iPady ve výuce formou 1:1.
Zájmové činnosti: rukodělné, jazykové, výtvarné (např. malování, keramika), sportovní, ICT, hudební, taneční, programování/robotika
Místo pro trávení volného času: zahrada, V případě nepříznivého počasí pak prostor příslušné třídy., hřiště, školní dvůr, studovna/knihovna
V blízkosti školy: kultura, sport, ZUŠ, DDM/středisko volného času, veřejná knihovna, Sportovní stadion, Zoologická zahrada Plzeň, Knihovna města Plzně, M-klub, Techmania., park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, žákovská knížka (elektronická), telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, školní informační systém, školní časopis/newsletter, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), konzultační hodiny, profil školy na sociálních sítích, Facebook, Youtube, webové stránky školy, bulletin.
Funkce školního informačního systému: přehled absence, přehled klasifikace, e-třídní kniha - přehled učiva, e-omluvenka, možnost editace osobních údajů žáka, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, přihlašování na akce
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: Školní náměstí 1
Obec: Plzeň
Kraj: Plzeňský
PSČ: 318 05
Kontakt na školu: Telefon: 377 387 009
IZO:164101977