Logo školy

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MARTINA LUTHERA, s.r.o.

Škola / charakteristika školy
Název školy:ZÁKLADNÍ ŠKOLA MARTINA LUTHERA, s.r.o.
Adresa školy: Ulice: Školní náměstí 1
Obec: Plzeň
Kraj: Plzeňský
PSČ: 318 00
Ředitel:Mgr. Robert Hendrich
Kontakt na školu Telefon: 377 387 009
Email: hendrich@sml.cz
Web: http://www.sml.cz
IČ:49193490
RED-IZO:600001300
Zřizovatel:Thoughts of Faith, Inc.
Typ zřizovatele:Privátní sektor
Základní škola
Adresa: Ulice: Školní náměstí 1
Obec: Plzeň
Kraj: Plzeňský
PSČ: 318 05
Kontakt na školu: Telefon: 377 387 009
IZO:064353290
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 320
Aktuální počet žáků: 257
Dny otevřených dveří (termín/y): Den otevřených dveří soukomého školství 3. listopadu 2021, Den seniorů (DENSEN) - červnové dny otevřených dveří pro prarodiče
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 6.4.2022
Ukončení zápisu do 1. ročníku: 8.4.2022
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy:
Umístění školy v obci: širší centrum, rušná ulice
Dopravní dostupnost: MHD, autobus
Linka MHD nebo integrované dopravy: Tramvaj č. 2 (zastávka: Přední Skvrňany), autobus č. 41 a č. 56 (zastávka: U Apola)
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 150
Vstup do školy umožněn od: 7.30 hodin (od 7.00 pro účastníky ranního bloku školní družiny)
Začátek první vyučovací hodiny: 8.00 hodin (v 7.55 hodin jsou žáci ve svých třídách)
Roční školné v Kč: 32000
Možnost získat stipendium: ne
Koncepce školy: Koncepce cizích jazyků.docx (26,8 KB)
Školní vzdělávací program: 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE.docx (13,1 KB)
Školní vzdělávací program - družina: Zájmové vzdělávání.docx (1014,2 KB)
Školní řád: Řád vnitřní školní družiny ZŠML-2021-2.docx (19,7 KB)
Řád školní ZŠML-2021-1.docx (53,3 KB)
8. BENEFIT PRO ŽÁKY.docx (91,7 KB)
Poslední výroční zpráva: Výroční zpráva 2020-2021.docx (465,1 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: informatika, - křesťanská výchova a školní bohoslužby - anglický jazyk, německý jazyk, francouzský jazyk - iPady ve výuce - CLIL/AJ, CLIL/NJ, jazykové, všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: knihovna, praktické vyučování, výtvarná výchova, hudební výchova, cizí jazyky, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, mimo areál školy, venkovní hřiště, v areálu školy, bazén, - bazén Slovany - hala Kooperativa (bruslení) - tělocvična sousední školy
Specifické akce školy (pravidelné): výlety, návštěvy kulturních akcí, tématické/projektové dny, besídky/akademie, škola v přírodě/ozdravné pobyty, - výměnné jazykové pobyty v Německu a USA - lyžařský pobyt v Nízkých Tatrách - vodácký výlet - škola v přírodě, - poznávací zájezdy - adaptační pobyt žáků 6. ročníku - klub mladého diváka - znakovka do škol - benefiční adventní koncerty a vánoční vystoupení žáků školy - hudební koncert k ukončení školního roku , sportovní dny, exkurze, jarmarky a dílny, adaptační kurzy
Zapojení ve specifických programech: Zdravá svačina, Ovoce do škol, Mléko do škol, Znakovka do škol, iPady ve výuce, Cambridgeské zkoušky, zkoušky ÖSD
Certifikáty škol: Cambridgeské centrum pro skládání zkoušek z AJ
Domácí spolupráce : ISMFA Pilsen, JŠ Eufrat, Kroužky.cz, Česko-německý fond budoucnosti, Tandem, školské organizace, Městská policie Plzeň, Záchranný systém města Plzně......
Mezinárodní spolupráce: Freie Ganztagsschule in Milda, Realschule in Selb, Dr. Martin Luther Schule in Zwickau, Private Realschule Pindl in Regensburg
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, Možné v rámci odpoledních kroužků podle nabídky na aktuální školní rok., francouzský
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ano
Výuka cizích jazyků metodou CLIL - jazyky: anglický, německý
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, plavání, bruslení, vodácký kurz, , cyklistický kurz, turistika
Metody čtení: čtenářská dílna, genetická (hlásková) metoda
Metody výuky matematiky: klasická výuka
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Příběhy bezpráví (Člověk v tísni), Jeden svět na školách (Člověk v tísni), - znakovka do škol
Specifické formy podpory žákům: Žáci se specifickými poruchami učení, žáci nadaní, žáci talentovaní na sport, pohyb (tanec) a umění (hudba, zpěv, výtvarná výchova)
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, asistent pedagoga, výchovný poradce, speciální pedagog
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Školní družina - rozvrh: Tematický plán šk. rok 21_22.docx (12 KB)
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Rozvrhy hodin: Rozvrh hodin.docx (30,4 KB)
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, učebny ICT, počítače ve společných prostorách
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna, - iPady ve výuce formou 1:1
Zájmové činnosti: hudební, ICT, sportovní, jazykové, taneční, výtvarné (např. malování, keramika), rukodělné, programování/robotika, technické
Místo pro trávení volného času: zahrada, školní dvůr, studovna/knihovna, , hřiště
V blízkosti školy: ZUŠ, kultura, veřejná knihovna, DDM/středisko volného času, - sportovní stadion - Zoologická zahrada Plzeň - Knihovna města Plzně - M-klub - Techmania - US Point, sport, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: žákovská knížka (elektronická), třídní schůzky, školní informační systém, e-mailová komunikace s učiteli, - Facebook - Youtube - webové stránky školy - Zpravodaj (školní časopis) , individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, školní časopis/newsletter, konzultační hodiny, profil školy na sociálních sítích, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák)
Funkce školního informačního systému: e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, možnost editace osobních údajů žáka, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, e-omluvenka, přehled klasifikace, přihlašování na akce, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: Školní náměstí 1
Obec: Plzeň
Kraj: Plzeňský
PSČ: 318 05
Kontakt na školu: Telefon: 377 387 009
IZO:164101977