Logo školy

Soukromá mateřská škola a základní škola s.r.o.

Škola / charakteristika školy
Název školy:Soukromá mateřská škola a základní škola s.r.o.
Adresa školy: Ulice: Rozmarýnová 3
Obec: Brno - Jundrov
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 637 00
Ředitel:Mgr. Radomír Prokop
Kontakt na školu Telefon: 541 220 789
Email: skola@rozmarynova.cz
Web: https://www.rozmarynova.cz/
IČ:25330012
RED-IZO:600001512
Zřizovatel:PaedDr. Alena Zemčíková
Typ zřizovatele:Privátní sektor
Mateřská škola
Adresa: Ulice: Rozmarýnová 3
Obec: Brno - Jundrov
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 637 00
Kontakt na školu: Telefon: 541 220 789
IZO:108042880
Základní informace
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet dětí: 24
Aktuální počet dětí: 23
Přijímání dětí mladších 3 let: ne
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: kamerový systém
Umístění školy v obci: klidová zóna
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: bus 67, 44, 84
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 300
Škola je otevřena od: 7:30
Měsíční poplatek/školné v Kč: 36880
Školní vzdělávací program: SVP_PV_Hura_do_skolky_1920_ver280819.pdf (1806,8 KB)
Školní řád: ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ.pdf (296,1 KB)
Charakteristika školy
Zaměření MŠ: všeobecné
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: venkovní hřiště, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): výlety, besídky/akademie, návštěvy kulturních akcí, tématické/projektové dny, exkurze, sportovní dny, plesy, škola v přírodě/ozdravné pobyty, jarmarky a dílny, zahradní slavnosti
Zapojení do evropských projektů: ano
Vzdělávání
Specifické formy pohybových aktivit: turistika, tenis, jóga
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: školní informační systém, profil školy na sociálních sítích, e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, třídní schůzky
Funkce školního informačního systému: e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, e-omluvenka
Základní škola
Adresa: Ulice: Rozmarýnová 3
Obec: Brno - Jundrov
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 637 00
Kontakt na školu: Telefon: 541 220 789
IZO:049486101
Základní informace
Velikost školy: jen 1. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 90
Aktuální počet žáků: 83
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: kamerový systém
Umístění školy v obci: klidová zóna
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: 67, 44, 84
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 300
Vstup do školy umožněn od: 7:30
Začátek první vyučovací hodiny: 8:30
Roční školné v Kč: 45000
Školní vzdělávací program: svp-zv-hura-do-skoly-ver-131118.pdf (2085,7 KB)
Školní řád: ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ.pdf (327,6 KB)
Poslední výroční zpráva: Výroční zpráva 1920.pdf (516 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: hudební výchova
Prostory pro výuku tělesné výchovy: mimo areál školy
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, plesy, tématické/projektové dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, zahradní slavnosti, návštěvy kulturních akcí, exkurze
Mezinárodní spolupráce: International School of St. Pölten (A), Crudwell C Of E Primary School (GB)
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: slovně
Výuka cizích jazyků: anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: konstruktivisticky orientovaná výuka - výuka dle metody prof. Hejného
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací:
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ne
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: sportovní, jazykové, výtvarné (např. malování, keramika), literárně-dramatické, taneční, technické, společenské hry
Místo pro trávení volného času: zahrada, herna
V blízkosti školy: sport, veřejná knihovna, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: školní informační systém, profil školy na sociálních sítích, třídní schůzky, individuální schůzky, žákovská knížka (elektronická), telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, Ukázkové hodiny
Funkce školního informačního systému: e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, e-omluvenka, e-nástěnka
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: Rozmarýnová 3
Obec: Brno - Jundrov
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 637 00
Kontakt na školu: Telefon: 541 220 789
IZO:110036298