Logo školy

Soukromá mateřská škola a základní škola s.r.o.

Škola / charakteristika školy
Název školy:Soukromá mateřská škola a základní škola s.r.o.
Adresa školy: Ulice: Rozmarýnová 3
Obec: Brno - Jundrov
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 637 00
Ředitel:Mgr. Radomír Prokop
Kontakt na školu Telefon: 541 220 789
Email: skola@rozmarynova.cz
Web: https://www.rozmarynova.cz/
IČ:25330012
RED-IZO:600001512
Zřizovatel:PaedDr. Alena Zemčíková
Typ zřizovatele:Privátní sektor
Mateřská škola
Adresa: Ulice: Rozmarýnová 3
Obec: Brno - Jundrov
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 637 00
Kontakt na školu: Telefon: 541 220 789
Fax: 541 220 789
IZO:108042880
Základní informace
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet dětí: 24
Aktuální počet dětí: 22
Přijímání dětí mladších 3 let: ne
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: kamerový systém
Umístění školy v obci: klidová zóna
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: bus 67, 44, 84
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 300
Škola je otevřena od: 7:30
Měsíční poplatek/školné v Kč: 36880
Školní vzdělávací program: svp-pv-hura-do-skolky-ver-131118.pdf (1805,8 KB)
Školní řád: ŠKOLNÍ ŘÁD MŠ 1819.doc (180,2 KB)
Charakteristika školy
Zaměření MŠ: všeobecné
Provoz MŠ: celodenní
Prostory pro pohybové aktivity: venkovní hřiště, v areálu školy
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, výlety, zahradní slavnosti, jarmarky a dílny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, sportovní dny, plesy, tématické/projektové dny, exkurze, návštěvy kulturních akcí
Zapojení do evropských projektů: ano
Vzdělávání
Specifické formy pohybových aktivit: tenis, jóga, turistika
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: profil školy na sociálních sítích, individuální schůzky, třídní schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, školní informační systém, telefonická komunikace s učiteli
Funkce školního informačního systému: přehled absence, e-třídní kniha - přehled učiva, e-omluvenka
Základní škola
Adresa: Ulice: Rozmarýnová 3
Obec: Brno - Jundrov
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 637 00
Kontakt na školu: Telefon: 541 220 789
Fax: 541 220 789
IZO:049486101
Základní informace
Velikost školy: jen 1. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 90
Aktuální počet žáků: 86
Zahájení zápisu do 1. ročníku: 30.4.2019
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: kamerový systém
Umístění školy v obci: klidová zóna
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: 67, 44, 84
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 300
Vstup do školy umožněn od: 7:30
Začátek první vyučovací hodiny: 8:30
Roční školné v Kč: 36880
Školní vzdělávací program: svp-zv-hura-do-skoly-ver-131118.pdf (2085,7 KB)
Školní řád: ŠKOLNÍ ŘÁD 1819.doc (199,7 KB)
Poslední výroční zpráva: Výroční zpráva 1718.docx (2344,5 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: hudební výchova
Prostory pro výuku tělesné výchovy: mimo areál školy
Specifické akce školy (pravidelné): besídky/akademie, plesy, tématické/projektové dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, zahradní slavnosti, návštěvy kulturních akcí, exkurze
Mezinárodní spolupráce: International School of St. Pölten (A), Crudwell C Of E Primary School (GB)
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: slovně
Výuka cizích jazyků: anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování
Metody čtení: analyticko-syntetická (slabikovací) metoda
Metody výuky matematiky: konstruktivisticky orientovaná výuka - výuka dle metody prof. Hejného
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Globe (Sdružení Tereza)
Školní družina: ano
Školní klub: ne
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ne
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: společenské hry, jazykové, sportovní, technické, výtvarné (např. malování, keramika), literárně-dramatické, taneční
Místo pro trávení volného času: zahrada, herna
V blízkosti školy: sport, park/přírodní zázemí, veřejná knihovna
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: e-mailová komunikace s učiteli, Ukázkové hodiny, profil školy na sociálních sítích, školní informační systém, individuální schůzky, třídní schůzky, žákovská knížka (elektronická), telefonická komunikace s učiteli
Funkce školního informačního systému: přehled absence, e-omluvenka, e-třídní kniha - přehled učiva, e-nástěnka
Přípravná třída
Přípravná třída: ne
Školní družina
Adresa: Ulice: Rozmarýnová 3
Obec: Brno - Jundrov
Kraj: Jihomoravský
PSČ: 637 00
Kontakt na školu: Telefon: 541 220 789
Fax: 541 220 789
IZO:110036298