Logo školy

Církevní základní škola a mateřská škola ve Zlíně

Škola / charakteristika školy
Název školy:Církevní základní škola a mateřská škola ve Zlíně
Adresa školy: Ulice: Česká 4787
Obec: Zlín
Kraj: Zlínský
PSČ: 760 05
Ředitel:Mgr. Michaela Černošková
Kontakt na školu Telefon: 577 011 686
Email: czs@czszlin.cz
Web: www.czszlin.cz
IČ:49157841
RED-IZO:600001636
Zřizovatel:Arcibiskupství olomoucké
Typ zřizovatele:Církev
mateřská škola
Adresa: Ulice: Česká 4787
Obec: Zlín
Kraj: Zlínský
PSČ: 760 01
Kontakt na školu: Telefon: 577 011 686
Fax: 577 271 434
IZO:181027429
Základní škola
Adresa: Ulice: Česká 4787
Obec: Zlín
Kraj: Zlínský
PSČ: 760 01
Kontakt na školu: Telefon: 577 271 434
Fax: 577 271 434
IZO:049157841
Základní informace
Velikost školy: 1. i 2. stupeň
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 250
Aktuální počet žáků: 226
Dny otevřených dveří (termín/y): Aktualní termíny budou uvedeny na webových stránkách školy.
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby
Umístění školy v obci: periferie
Dopravní dostupnost: MHD, integrovaná doprava
Linka MHD nebo integrované dopravy: Trolejbus č. 6, 8 - zastávka Česká; autobus č 33 - zastávka Paseky - hřiště.
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 200
Vstup do školy umožněn od: od 6:30 (ranní družina); od 7:40 je otevčena škola pro všechny žáky
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Roční školné v Kč: 0
Možnost získat stipendium: ne
Školní vzdělávací program: ŠVP CZŠ ve Zlíně.pdf (3164,7 KB)
Školní vzdělávací program - družina: ŠVP školní družina.pdf (1118 KB)
Školní řád: Školní řád CZŠ a MŠ ve Zlíně.pdf (886,8 KB)
Poslední výroční zpráva: výroční zpráva školní rok 2017-2018.pdf (2110,8 KB)
Charakteristika školy
Zaměření: Církevní základní škola
Speciálně vybavené odborné učebny: knihovna, ICT, cizí jazyky
Prostory pro výuku tělesné výchovy: Prostory pro TV: tělocvičnu, příp. venkovní hřiště si škola musí za úplatu pronajímat.
Specifické akce školy (pravidelné): výlety, exkurze, návštěvy kulturních akcí, besídky/akademie, sportovní dny, jarmarky a dílny, plesy, škola v přírodě/ozdravné pobyty, adaptační kurzy
Zapojení ve specifických programech: Aktuální informace naleznete na webových stránkách školy.
Domácí spolupráce : Aktuální informace naleznete na webových stránkách školy.
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou i slovně
Výuka cizích jazyků: anglický, německý
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování
Metody čtení: splývavé čtení (Sfumato)
Metody výuky matematiky: konstruktivisticky orientovaná výuka - výuka dle metody prof. Hejného
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Badatelé.cz (Sdružení Tereza), Globe (Sdružení Tereza), Jeden svět na školách (Člověk v tísni), Příběhy bezpráví (Člověk v tísni)
Specifické formy podpory žákům: Aktuální informace naleznete na webových stránkách školy.
Přítomnost specialistů: asistent pedagoga, výchovný poradce, školní psycholog, školní metodik prevence, logoped
Školní družina: ano
Školní klub: ano
Školní družina - rozvrh: Rozvrh - provoz ŠD.pdf (642 KB)
Měsíční úhrada za pobyt ve školní družině/školním klubu: ano
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny, Ve výuce - vyučující mají přenosné ntb - v rámci projekce přes dataprojektory v kmenových učebnách
Zájmové činnosti: společenské hry, hudební, literárně-dramatické, taneční, přírodovědné, rukodělné, sportovní, jazykové, výtvarné (např. malování, keramika)
Místo pro trávení volného času: Ve škole jsou vytvořeny hrací, čtenářské a odpočinkové koutky pro žáky., zahrada, vyhrazená učebna
V blízkosti školy: ZUŠ, ZUŠ - vzájemná spolupráce se ZUŠ, žáci mohou navštěvovat výuku na vybrané hudební nástroje přímo ve škole.
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, žákovská knížka (elektronická), žákovská knížka (papírová), školní informační systém, třídní schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, Škola má vytvořen vlastní profil na Youtube (více informací naleznete na webových stránkách školy).
Funkce školního informačního systému: e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, přehled klasifikace, možnost editace osobních údajů žáka, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování
Přípravná třída
Přípravná třída: ano
Počet přípravných tříd: 1
Nejvyšší povolený počet dětí v přípravné třídě/přípravných třídách: 15
Umístění přípravné třídy/přípravných tříd: v budově ZŠ
Začátek výuky: 8:00
Konec výuky: 11:40
ŠVP: ŠVP Přípravná třída CZŠ a MŠ ve Zlíně.pdf (1152,8 KB)
Školní družina
Adresa: Ulice: Česká 4787
Obec: Zlín
Kraj: Zlínský
PSČ: 760 05
Kontakt na školu: Telefon: 577 271 434
Fax: 577 271 434
IZO:110008880
Školní klub
Adresa: Ulice: Česká 4787
Obec: Zlín
Kraj: Zlínský
PSČ: 760 01
Kontakt na školu: Telefon: 577 011 686
Fax: 577 271 434
IZO:181012260
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Česká 4787
Obec: Zlín
Kraj: Zlínský
PSČ: 760 05
Kontakt na školu: Telefon: 577 271 434
Fax: 577 271 434
IZO:110008898
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: 2 jídla
Dietní stravování: ano
Cena oběda v Kč: 21 - 25 Kč
Bufet: ne
Specifické stravovací projekty: Žáci si mohou ve škole objednat pravidelné svačinky (více informacé naleznete na webových stránkách školy)., školní mléko, ovoce do škol
Nápojové/potravinové automaty: ne