Zde může být obrázek školy.

Základní umělecká škola, Rýmařov, Čapkova 6, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Základní umělecká škola, Rýmařov, Čapkova 6, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Čapkova 6
Obec: Rýmařov
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 795 01
Ředitel:Mgr. Jiří Taufer, Ph.D.
Kontakt na školu Telefon: 739 345 506
Email: zus.rymarov@centrum.cz
Web: www.zusrymarov.org
IČ:00852481
RED-IZO:600003850
Zřizovatel:Moravskoslezský kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Základní umělecká škola
Adresa: Ulice: Čapkova 6
Obec: Rýmařov
Kraj: Moravskoslezský
PSČ: 795 01
Kontakt na školu: Telefon: 554 211 818
Fax: 554 230 168
IZO:102020639
Základní informace
Nejvyšší povolený počet žáků: 440
Aktuální počet žáků: 398
Zahájení přijímání nových žáků: 1.6.2015
Ukončení přijímání nových žáků: 31.8.2015
Bezbariérový přístup: ne
Umístění školy v obci: širší centrum
Spádová oblast: obec
Vzdělávání
ZUŠ poskytuje základní umělecké vzdělávání: v hudebním oboru, v tanečním oboru, ve výtvarném oboru, v literárně-dramatickém oboru
ZUŠ organizuje v hudebním oboru: přípravné studium ke vzdělávání II. stupně základního studia, základní studium II. stupně, základní studium I. stupně, přípravné studium ke vzdělávání I. stupně základního studia
ZUŠ organizuje ve výtvarném oboru: základní studium I. stupně, přípravné studium ke vzdělávání I. stupně základního studia, základní studium II. stupně, přípravné studium ke vzdělávání II. stupně základního studia
ZUŠ organizuje v tanečním oboru: základní studium I. stupně, přípravné studium ke vzdělávání I. stupně základního studia, základní studium II. stupně, přípravné studium ke vzdělávání II. stupně základního studia
ZUŠ organizuje v literárně-dramatickém oboru: základní studium II. stupně, základní studium I. stupně, přípravné studium ke vzdělávání II. stupně základního studia, přípravné studium ke vzdělávání I. stupně základního studia
Vzdělávací/studijní zaměření v hudebním oboru: sborový zpěv, sólový zpěv, hra na bicí nástroje, hra na strunné nástroje, hra na akordeon, hra na klávesové nástroje, hra na dechové nástroje, hra na smyčcové nástroje
Škola organizuje : výstavy, koncerty, výjezdy do zahraničí
Způsob informování zákonných zástupců: webové stránky, schůzky, e-mailová komunikace, vnitřní informační systém