Logo školy

Klasické gymnázium Modřany a základní škola, s.r.o.

Škola / charakteristika školy
Název školy:Klasické gymnázium Modřany a základní škola, s.r.o.
Adresa školy: Ulice: Rakovského 3136/1
Obec: Praha 4
Kraj: Praha
PSČ: 143 00
Ředitel:Mgr. Lenka Rousková
Kontakt na školu Telefon: 244 402 581
Email: rouskova@kgm.cz
Web: www.kgm.cz
IČ:61054682
RED-IZO:600005267
Zřizovatel:Mgr. Lenka Rousková
Typ zřizovatele:Privátní sektor
Základní škola
Adresa: Ulice: Rakovského 3136/1
Obec: Praha 4
Kraj: Praha
PSČ: 143 00
Kontakt na školu:
IZO:181077272
Střední škola
Adresa: Ulice: Rakovského 3136/II
Obec: Praha 4
Kraj: Praha
PSČ: 143 00
Kontakt na školu: Telefon: 244 402 581
Fax: 241 760 986
IZO:110007778
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Nejvyšší povolený počet žáků: 600
Aktuální počet žáků: 256
Dny otevřených dveří (termín/y): 12.11.2014; 25.11.2014; 2.12.2014; 13.1.2015; 10.2.2015
Forma přijímacího řízení: test všeobecných studijních předpokladů, pohovor
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: všeobecné studijní předpoklady
Termín přijímacích zkoušek: 22.4.2015 a 24.4.2015
Bezbariérový přístup: ne
Umístění školy v obci: klidová zóna
Dopravní dostupnost: MHD, integrovaná doprava, autobus, vlak
Linka MHD nebo integrované dopravy: tram.3,17; bus 165, 253, 150, 139;
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 300
Vstup do školy umožněn od: 7:30
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Roční školné v Kč: 40000
Stipendium: mimořádné
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: fyzika, ICT, cizí jazyky, biologie, chemie, knihovna, zeměpis, dějepis
Prostory pro výuku tělesné výchovy: venkovní hřiště, v areálu školy, tělocvična/sportovní hala, sportovní areál (atletika), posilovna
Specifické akce školy (pravidelné): výlety, výchovně vzdělávací a poznávací výjezdy do zahraničí; přednášky na odborných pracovištích a ústavech; kontakty s vysokými školami - odborné přednášky; , plesy, besídky/akademie, exkurze, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, tématické/projektové dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty
Zapojení ve specifických programech : projekty v programu Týden (den) zdraví; projekty v rámci Dne Země; projekty EVVO
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: partnerské školy, studijní pobyt v zahraničí, společné projekty se zahraničním subjektem, výměnné pobyty, jazykový pobyt v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, ruský, francouzský, italský, španělský, latinský jazyk
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy:
Specifické formy podpory žákům: studenti se speciálními vzdělávacími potřebami - SPU - projekt; práce s nadanými - podpora sportovní přípravy;
Nabídka dalšího vzdělávání: jazykové certifikace, kurz autoškoly
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače ve třídách, WiFi v celé škole
Zájmové činnosti: sportovní, ICT, jazykové, výtvarné (např. malování, keramika), přírodovědné, turistické
Místo pro trávení volného času: studovna/knihovna
V blízkosti školy: sport, veřejná knihovna, kultura, ZUŠ, DDM/středisko volného času
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: školní informační systém, individuální schůzky, třídní schůzky, telefonická komunikace s učiteli, žákovská knížka (elektronická), e-mailová komunikace s učiteli
Školní družina
Adresa: Ulice: Rakovského 3136/1
Obec: Praha 4
Kraj: Praha
PSČ: 143 00
Kontakt na školu:
IZO:181078694
Školní jídelna - výdejna
Adresa: Ulice: Rakovského 3136
Obec: Praha 4
Kraj: Praha
PSČ: 143 00
Kontakt na školu: Telefon: 244 402 581
Fax: 244 402 425
IZO:161102875
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: 3 a více jídel
Dietní stravování: ano
Cena oběda v Kč: studenti do 15 let - 40,- Kč; nad 15 let - 42,-Kč
Bufet: ano
Specifické stravovací projekty: Týden zdraví, resp. Den zdraví
Nápojové/potravinové automaty: ne