Zde může být obrázek školy.

Metropolitní odborná umělecká střední škola Praha 4 s.r.o.

Škola / charakteristika školy
Název školy:Metropolitní odborná umělecká střední škola Praha 4 s.r.o.
Adresa školy: Ulice: Táborská 350/32
Obec: Praha 4 - Nusle
Kraj: Praha
PSČ: 140 00
Ředitel:Mgr. Bc. Marie Zajícová
Kontakt na školu Telefon: 241 726 935, 241 470 954
Email: soltes@ssouk.cz
Web: www.mouss.cz
IČ:25638530
RED-IZO:600005321
Zřizovatel:Jaroslava Rakušanová
Typ zřizovatele:Privátní sektor
Střední škola
Adresa: Ulice: Táborská 350/32
Obec: Praha 4 - Nusle
Kraj: Praha
PSČ: 120 00
Kontakt na školu: Telefon: 244 471 520
Fax: 241 726 935
IZO:041193041
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s výučním listem, střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Nejvyšší povolený počet žáků: 300
Aktuální počet žáků: 210
Forma přijímacího řízení: talentová , bez přijímací zkoušky
Přijímací zkoušky: ano v některých oborech
Přijímací zkoušky z předmětů:
Bezbariérový přístup: ne
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: 18, 193
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 50
Vstup do školy umožněn od: 7:30
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Roční školné v Kč: 15000
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, výtvarná výchova, praktické vyučování
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, exkurze, sportovní dny, výlety
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Výuka cizích jazyků: ruský, anglický, německý
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT
Zájmové činnosti: jazykové
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: školní informační systém, e-mailová komunikace s učiteli, třídní schůzky, individuální schůzky, žákovská knížka (papírová)