Zde může být obrázek školy.

Metropolitní odborná umělecká střední škola Praha 4 s.r.o.

Škola / charakteristika školy
Název školy:Metropolitní odborná umělecká střední škola Praha 4 s.r.o.
Adresa školy: Ulice: Táborská 350/32
Obec: Praha 4 - Nusle
Kraj: Praha
PSČ: 140 00
Ředitel:Mgr. Bc. Marie Zajícová
Kontakt na školu Telefon: 241 726 935, 241 470 954
Email: soltes@ssouk.cz
Web: www.mouss.cz
IČ:25638530
RED-IZO:600005321
Zřizovatel:Jaroslava Rakušanová
Typ zřizovatele:Privátní sektor
Střední škola
Adresa: Ulice: Táborská 350/32
Obec: Praha 4 - Nusle
Kraj: Praha
PSČ: 120 00
Kontakt na školu: Telefon: 244 471 520
Fax: 241 726 935
IZO:041193041
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s výučním listem, střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet žáků: 400
Aktuální počet žáků: 398
Dny otevřených dveří (termín/y): 3.11.2021,12.1.2022,16.2.2022
Forma přijímacího řízení: bez přijímací zkoušky, talentová
Přijímací zkoušky: ano v některých oborech
Přijímací zkoušky z předmětů:
Termín přijímacích zkoušek: Řádné termíny: 12.1.2022, 13.2.2022, Náhradní termíny: 10.5.2022, 11.5.2022
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip, kamerový systém
Umístění školy v obci: širší centrum
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: 18, 193,14,24
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 20
Vstup do školy umožněn od: 7:00
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Roční školné v Kč: 16200
Rozšířené informace o ročním školném: 16200-19200
Koncepce školy: KONCEPCE ŠKOLY.docx (12,2 KB)
Školní vzdělávací program: PODNIKÁNÍ - 2021.pdf (1069,4 KB)
Školní řád: ŠKOLNÍ ŘÁD.docx (70 KB)
Poslední výroční zpráva: VYROCNI-ZPRAVA_MOUSS_19-20_final.pdf (4729,4 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, praktické vyučování, výtvarná výchova, cizí jazyky
Prostory pro výuku tělesné výchovy: venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): sportovní dny, exkurze, návštěvy kulturních akcí, výlety, tématické/projektové dny, adaptační kurzy, besedy a přednášky pro veřejnost, Tematické setkávání, spolupráce s rodiči
Zapojení ve specifických programech : Duševní zdraví ve školách
Domácí spolupráce : Spolupráce s PČR, PPP, OSPOD, Domovy pro seniory, SENECURA, Thomayerova nemocnice
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách, část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: partnerské školy, pobyt zaměřený na odborné aktivity v zahraničí, spolupráce se zaměstnavateli v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, ruský
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Jeden svět na školách (Člověk v tísni)
Přítomnost specialistů: speciální pedagog, školní metodik prevence, výchovný poradce, Školní pedagog
Rozvrhy hodin: Rozvrh.pdf (112 KB)
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, WiFi v celé škole, počítače ve třídách
Využití internetu ve výuce: Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: Škola neposkytuje zájmové činnosti z důvodu bohatého vzdělávacího obsahu. Umělecké obory navštěvují kulturní akce.
Místo pro trávení volného času: školní dvůr, relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: individuální schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, žákovská knížka (papírová), třídní schůzky, školní informační systém, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), žákovská knížka (elektronická), telefonická komunikace s učiteli, konzultační hodiny, profil školy na sociální síti, besedy o vzdělávání
Funkce školního informačního systému: e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, přehled klasifikace, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, e-nástěnka, možnost editace osobních údajů žáka