Zde může být obrázek školy.

Gymnázium, Praha 5, Nad Kavalírkou 1

Škola / charakteristika školy
Název školy:Gymnázium, Praha 5, Nad Kavalírkou 1
Adresa školy: Ulice: Nad Kavalírkou 1
Obec: Praha 5
Kraj: Praha
PSČ: 150 00
Ředitel:Mgr. Jiří Matějka
Kontakt na školu Telefon: 257 210 925
Email: matejka.jiri@kavalirka.cz
Web: www.kavalirka.cz
IČ:61385298
RED-IZO:600005623
Zřizovatel:Hlavní město Praha
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Nad Kavalírkou 1
Obec: Praha 5
Kraj: Praha
PSČ: 150 00
Kontakt na školu: Telefon: 257 210 925
IZO:061385298
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 570
Aktuální počet žáků: 513
Forma přijímacího řízení: test všeobecných studijních předpokladů, test (výběr z možností), písemná
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: matematika, všeobecné studijní předpoklady, český jazyk, Součástí přijímací zkoušky je test z všeobecného přehledu (obecné znalosti z různých oborů vzdělávání dle RVP pro ZŠ - vlastivěda, přírodověda, apod.).
Termín přijímacích zkoušek: 14. a 15.4.2021
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: kamerový systém, recepce s přítomností dospělé osoby, vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: klidová zóna, klidná ulice
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: tramvaj 9, 10, 15, 16; bus 123, 167
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 350
Vstup do školy umožněn od: 6:30
Začátek první vyučovací hodiny: 7:50
Roční školné v Kč: 0
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče
Koncepce školy: Koncepce 8l gymnázia.pdf (197,1 KB)
Školní vzdělávací program: SVP_GV 2020.pdf (1151,6 KB)
SVP_ZV 2020.pdf (1215,8 KB)
Školní řád: skolnirad.2020-2021.pdf (778,5 KB)
Poslední výroční zpráva: vyrocnizprava2019_2020.pdf (2072 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: cizí jazyky, knihovna, chemie, výtvarná výchova, biologie, zeměpis, dějepis, hudební výchova, fyzika, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, venkovní hřiště, posilovna, jiné, sportovní areál (atletika), tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): exkurze, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, adaptační kurzy, plesy, výlety, tématické/projektové dny, , škola v přírodě/ozdravné pobyty, jarmarky a dílny, zahradní slavnosti, besídky/akademie
Mezinárodní spolupráce: partnerské školy, sportovní pobyt v zahraničí, studijní pobyt v zahraničí, výměnné pobyty, jazykový pobyt v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, francouzský, španělský
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: turistika, vodácký kurz, bruslení, cyklistický kurz, lyžování
Alternativní písmo:
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Jeden svět na školách (Člověk v tísni), Příběhy bezpráví (Člověk v tísni)
Specifické formy podpory žákům: V těchto případech poskytuje výchovná poradkyně konzultace učitelům, rodičům i samotným žákům, popřípadě byla doporučena návštěva pedagogicko-psychologické poradny (PPP). Ve všech případech postupujeme individuálně a s ohledem na potřeby konkrétních žáků.
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve společných prostorách, učebny ICT, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: BYOD
Zájmové činnosti: sportovní, výtvarné (např. malování, keramika), jazykové, ICT, hudební, literárně-dramatické, programování/robotika
Místo pro trávení volného času: studovna/knihovna, hřiště, zahrada, školní dvůr
V blízkosti školy: sport, veřejná knihovna, kultura, ZUŠ, DDM/středisko volného času, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: žákovská knížka (elektronická), školní informační systém, profil školy na sociální síti, telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, třídní schůzky
Funkce školního informačního systému: přehled absence, e-třídní kniha - přehled učiva, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, přihlašování na akce, přehled klasifikace
ŠJ
Adresa: Ulice: Nad Kavalírkou 1
Obec: Praha 5
Kraj: Praha
PSČ: 150 00
Kontakt na školu: Telefon: 257 210 925
IZO:108023044