Zde může být obrázek školy.

Gymnázium, Praha 5, Nad Kavalírkou 1

Škola / charakteristika školy
Název školy:Gymnázium, Praha 5, Nad Kavalírkou 1
Adresa školy: Ulice: Nad Kavalírkou 1
Obec: Praha 5
Kraj: Praha
PSČ: 150 00
Ředitel:Mgr. Jiří Matějka
Kontakt na školu Telefon: 257 210 925
Email: matejka.jiri@kavalirka.cz
Web: www.kavalirka.cz
IČ:61385298
RED-IZO:600005623
Zřizovatel:Hlavní město Praha
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Nad Kavalírkou 1
Obec: Praha 5
Kraj: Praha
PSČ: 150 00
Kontakt na školu: Telefon: 257 210 925
Fax: 257 212 086
IZO:061385298
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 570
Aktuální počet žáků: 513
Forma přijímacího řízení: písemná, test (výběr z možností), test všeobecných studijních předpokladů
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: matematika, všeobecné studijní předpoklady, Součástí přijímací zkoušky je test z všeobecného přehledu (obecné znalosti z různých oborů vzdělávání dle RVP pro ZŠ - vlastivěda, přírodověda, apod.)., český jazyk
Termín přijímacích zkoušek: 14. a 15.4.2021
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: kamerový systém, vstup na elektronický čip, recepce s přítomností dospělé osoby
Umístění školy v obci: klidná ulice, klidová zóna
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: tramvaj 9, 10, 15, 16; bus 123, 167
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 350
Vstup do školy umožněn od: 6:30
Začátek první vyučovací hodiny: 7:50
Roční školné v Kč: 0
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče
Koncepce školy: Koncepce 8l gymnázia.pdf (197,1 KB)
Školní vzdělávací program: SVP_GV 2020.pdf (1151,6 KB)
SVP_ZV 2020.pdf (1215,8 KB)
Školní řád: skolnirad.2020-2021.pdf (778,5 KB)
Poslední výroční zpráva: vyrocnizprava2019_2020.pdf (2072 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: knihovna, fyzika, biologie, chemie, zeměpis, cizí jazyky, dějepis, ICT, hudební výchova, výtvarná výchova
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, venkovní hřiště, posilovna, tělocvična/sportovní hala, sportovní areál (atletika), jiné
Specifické akce školy (pravidelné): jarmarky a dílny, adaptační kurzy, zahradní slavnosti, výlety, návštěvy kulturních akcí, plesy, besídky/akademie, tématické/projektové dny, exkurze, sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty,
Mezinárodní spolupráce: studijní pobyt v zahraničí, partnerské školy, výměnné pobyty, jazykový pobyt v zahraničí, sportovní pobyt v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, francouzský, španělský
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: cyklistický kurz, vodácký kurz, turistika, bruslení, lyžování
Alternativní písmo:
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Jeden svět na školách (Člověk v tísni), Příběhy bezpráví (Člověk v tísni)
Specifické formy podpory žákům: V těchto případech poskytuje výchovná poradkyně konzultace učitelům, rodičům i samotným žákům, popřípadě byla doporučena návštěva pedagogicko-psychologické poradny (PPP). Ve všech případech postupujeme individuálně a s ohledem na potřeby konkrétních žáků.
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, školní metodik prevence
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, učebny ICT, počítače ve společných prostorách
Využití internetu ve výuce: BYOD
Zájmové činnosti: jazykové, sportovní, ICT, literárně-dramatické, hudební, výtvarné (např. malování, keramika), programování/robotika
Místo pro trávení volného času: hřiště, školní dvůr, studovna/knihovna, zahrada
V blízkosti školy: ZUŠ, kultura, sport, veřejná knihovna, DDM/středisko volného času, park/přírodní zázemí
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: profil školy na sociální síti, třídní schůzky, školní informační systém, žákovská knížka (elektronická), telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, e-mailová komunikace s učiteli
Funkce školního informačního systému: přehled absence, e-třídní kniha - přehled učiva, přehled klasifikace, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, přihlašování na akce
ŠJ
Adresa: Ulice: Nad Kavalírkou 1
Obec: Praha 5
Kraj: Praha
PSČ: 150 00
Kontakt na školu: Telefon: 257 210 925
Fax: 257 212 086
IZO:108023044