Logo školy

Gymnázium, Praha 9, Chodovická 2250

Škola / charakteristika školy
Název školy:Gymnázium, Praha 9, Chodovická 2250
Adresa školy: Ulice: Chodovická 2250
Obec: Praha 9
Kraj: Praha
PSČ: 193 00
Ředitel:Mgr. Zuzana Suchomelová
Kontakt na školu Telefon: 281 921 487
Email: bartakova@gymnchod.cz
Web: http://gymnchod.cz
IČ:49371185
RED-IZO:600006166
Zřizovatel:Hlavní město Praha
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Chodovická 2250
Obec: Praha 9
Kraj: Praha
PSČ: 193 00
Kontakt na školu: Telefon: 281 921 487
Fax: 281 921 487
IZO:108001288
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet žáků: 452
Aktuální počet žáků: 447
Dny otevřených dveří (termín/y): 08.12. a 2.2.2021 - odkaz na schůzky viz webové stránky
Forma přijímacího řízení: písemná, test (výběr z možností)
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: matematika, český jazyk
Termín přijímacích zkoušek: dle rozpisu JPZ
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip, videotelefon, recepce s přítomností dospělé osoby
Umístění školy v obci: periferie, klidná ulice
Dopravní dostupnost: MHD, vlak
Linka MHD nebo integrované dopravy: 209, 221, 224, 171, 141, 303, 344. 398, 354, 353
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 650
Vstup do školy umožněn od: 7:00
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00
Roční školné v Kč: 0
Školní vzdělávací program: Postupný náběh platnosti aktualizovaného ŠVP ZV.docx (25,4 KB)
SVP_G1_aktualizace_2021-22.pdf (2943,6 KB)
ŠVP_G2_aktualizace_2020-21.pdf (4270,9 KB)
SVP_G1_aktualizace_2020-21.pdf (3626,8 KB)
Školní řád: 3 _Skolni_rad_aktualizace_září_2021_čisté.docx (53,2 KB)
Poslední výroční zpráva: Výroční zpráva 2019-2020.docx (63,7 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: ICT, dějepis, zeměpis, fyzika, chemie, biologie, výtvarná výchova, hudební výchova, knihovna
Prostory pro výuku tělesné výchovy: tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště, v areálu školy, sportovní areál (atletika), mimo areál školy, posilovna
Specifické akce školy (pravidelné): exkurze, sportovní dny, tématické/projektové dny, plesy, výlety, návštěvy kulturních akcí, adaptační kurzy, Den studentstva Noc s Andersenem Adventní zájezdy
Zapojení ve specifických programech : Fiktivní firmy, Záložka pro školy, Jeden svět na školách, Pro školy, Česká kniha
Certifikáty škol: Scio Pro školy
Domácí spolupráce : spolupráce s mateřskými školami, Domovy seniory, místní knihovnou, Divadlem Horní Počernice, Policií ČR
Mezinárodní spolupráce: partnerské školy, výměnné pobyty, jazykový pobyt v zahraničí, sportovní pobyt v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, latinský
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ano
Výuka cizích jazyků metodou CLIL - jazyky: anglický, německý
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: turistika, vodácký kurz, propojení sportovních aktivit v rámci 1 kurzu: 1.turistika, cyklistika, kanoe, volejbal, nohejbal, tenis a softball 2. turistika, volejbal, badminton, fotbal, basketbal, plavání, aerobic, zumba, stolní tenis , lyžování, cyklistický kurz
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Příběhy bezpráví (Člověk v tísni), Jeden svět na školách (Člověk v tísni), Čtení pomáhá (Martin Roman), Elixír do škol (Nadace ČS), Otevřená věda (AV ČR), Junior Achievement Firma (JA Czech) , Pražský studentský sumit (Asociace pro mezinárodní otázky), Globe (Sdružení Tereza)
Specifické formy podpory žákům: IVP, doučování v rámci Šablon
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, využívání psychologa z MČ (OSPOD) - spolupráce - individuální sezení, přednášky, konzultace, asistent pedagoga, školní metodik prevence
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, učebny ICT, počítače ve třídách, počítače ve společných prostorách
Využití internetu ve výuce: BYOD, Školní tablety/notebooky/mobilní učebna
Zájmové činnosti: literárně-dramatické, výtvarné (např. malování, keramika), hudební, jazykové, sportovní, společenské hry, programování/robotika
Místo pro trávení volného času: relaxační zóny ve vnitřních prostorách, studovna/knihovna
V blízkosti školy: park/přírodní zázemí, sport, kultura, ZUŠ, veřejná knihovna, DDM/středisko volného času
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: školmí časopis/newsletter, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, třídní schůzky, školní informační systém, žákovská knížka (elektronická)
Funkce školního informačního systému: přehled absence, e-třídní kniha - přehled učiva, přehled klasifikace, e-nástěnka, e-omluvenka, možnost editace osobních údajů žáka, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování
Školní klub
Adresa: Ulice: Chodovická 2250
Obec: Praha 9
Kraj: Praha
PSČ: 193 00
Kontakt na školu: Telefon: 281 921 487
Fax: 281 921 487
IZO:110025792
Základní informace
Jsou přijímáni všichni zájemci: ano
Výše měsíční úplaty za pobyt ve školním klubu: 0
Umístění školního klubu: v budově ZŠ
Bezbariérový přístup: ne
Nabídka zájmových kroužků: ano
Další důležité informace: jen pro žáky školy
Provozní doba
Ranní provoz: ne
Odpolední provoz: ano
Odpolední provoz (od - do): 14:30 - 16:00
Způsob informování zákonných zástupců: webové stránky, e-mailová komunikace