Zde může být obrázek školy.

Křesťanské gymnázium

Škola / charakteristika školy
Název školy:Křesťanské gymnázium
Adresa školy: Ulice: Kozinova 1000
Obec: Praha 10 - Hostivař
Kraj: Praha
PSČ: 102 00
Ředitel:Mgr. Ing. Božena Böhmová
Kontakt na školu Telefon: 271 750 632
Email: reditel@krestanskegymnazium.cz
Web: www.krestanskegymnazium.cz
IČ:60162961
RED-IZO:600006476
Zřizovatel:Arcibiskupství pražské
Typ zřizovatele:Církev
Střední škola
Adresa: Ulice: Kozinova 1000
Obec: Praha 10 - Hostivař
Kraj: Praha
PSČ: 102 00
Kontakt na školu: Telefon: 271 750 632
IZO:060162961
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 544
Aktuální počet žáků: 500
Dny otevřených dveří (termín/y): 10.11.2022 04.01.2023
Forma přijímacího řízení: písemná, bez přijímací zkoušky
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: matematika
Termín přijímacích zkoušek: 17.4. 2023 a 18.4. 2023
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby
Umístění školy v obci: klidová zóna
Dopravní dostupnost: MHD, integrovaná doprava, autobus, vlak
Linka MHD nebo integrované dopravy: BUS 177, 181,182 tramvaj 22,26
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 300
Vstup do školy umožněn od: 7:45 hodin
Začátek první vyučovací hodiny: 8:00 hodin
Roční školné v Kč: 3000
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče
Koncepce školy: Koncepce.pdf (469 KB)
Školní vzdělávací program: Úvod.pdf (788,6 KB)
Učební plán.pdf (255,3 KB)
Poslední výroční zpráva: VZ KG 2021-2022.pdf (1783,1 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: cizí jazyky, biologie, hudební výchova, chemie, fyzika, ICT, knihovna, zeměpis
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, tělocvična/sportovní hala, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): adaptační kurzy, jarmarky a dílny, besídky/akademie, plesy, tématické/projektové dny, exkurze, návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, výlety
Domácí spolupráce : Tříkrálová sbírka (Charita)
Mezinárodní spolupráce: partnerské školy, studijní pobyt v zahraničí, pobyt zaměřený na odborné aktivity v zahraničí, jazykový pobyt v zahraničí, společné projekty se zahraničním subjektem, výměnné pobyty
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, francouzský, latinský
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: cyklistický kurz, plavání, turistika, vodácký kurz, lyžování
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Globe (Sdružení Tereza), Jeden svět na školách (Člověk v tísni)
Specifické formy podpory žákům: Nadaní žáci -pobyty v zahraničí, soutěže SOČ Slabší žáci - doučování v rámci školního klubu
Přítomnost specialistů: školní psycholog, školní metodik prevence, asistent pedagoga, výchovný poradce
Nabídka dalšího vzdělávání: jazykové certifikace
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v části školy, počítače ve společných prostorách, učebny ICT, počítače ve třídách
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: příprava na jazykové certifikáty, sportovní, ICT, jazykové, výtvarné (např. malování, keramika), hudební, literárně-dramatické, společenské hry, technické
Místo pro trávení volného času: herna, studovna/knihovna, vyhrazená učebna, počítačová učebna
V blízkosti školy: park/přírodní zázemí, sport, kultura, ZUŠ, veřejná knihovna, DDM/středisko volného času
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: e-mailová komunikace s učiteli, telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, žákovská knížka (elektronická), třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), besedy o vzdělávání, konzultační hodiny, školmí časopis/newsletter, třídní schůzky
SVČ - DDM
Adresa: Ulice: Kozinova 1000
Obec: Praha 10 - Hostivař
Kraj: Praha
PSČ: 102 00
Kontakt na školu: Telefon: 271 750 632
IZO:181027283
Středisko volného času
Druh střediska volného času: DDM
Bezbariérový přístup: ne
Umístění v obci: klidová zóna
Spádová oblast: okres
Dopravní dostupnost: MHD, integrovaná doprava, autobus, vlak
Linka MHD nebo integrované dopravy: BUS 177,181,182 TRAMVAJ 22,26
Provoz zařízení (od - do): 11:40 - 16:30
Nabídka činností o víkendu: ne
Převaha nabídky pro: mládež
Uskutečňované formy zájmového vzdělávání: pravidelná zájmová, příležitostná zájmová, individuální práce, spontánní činnosti
Zaměření pravidelné činnosti na oblasti zájmového vzdělávání: ICT, jazykové, společenské hry, sportovní, výtvarné (např. malování, keramika), hudební, literárně-dramatické, technické
Přístup k PC a internetu: učebny ICT, počítače ve společných prostorách, počítače ve třídách, WiFi v části školy
Způsob informování zákonných zástupců: schůzky, webové stránky, e-mailová komunikace
Školní klub
Adresa: Ulice: Kozinova 1000
Obec: Praha 10 - Hostivař
Kraj: Praha
PSČ: 102 00
Kontakt na školu: Telefon: 271 750 632
IZO:181010658
Základní informace
Jsou přijímáni všichni zájemci: ano
Umístění školního klubu: v budově ZŠ
Bezbariérový přístup: ne
Nabídka zájmových kroužků: ano
Provozní doba
Ranní provoz: ne
Odpolední provoz: ano
Odpolední provoz (od - do): 11:40 - 16:30
Způsob informování zákonných zástupců: schůzky, webové stránky, e-mailová komunikace