Logo školy

Vyšší odborná škola sociálně právní

Škola / charakteristika školy
Název školy:Vyšší odborná škola sociálně právní
Adresa školy: Ulice: Jasmínová 3166/37a
Obec: Praha 10
Kraj: Praha
PSČ: 106 00
Ředitel:Ing. Milan Johanis
Kontakt na školu Telefon: 272 661 202
Email: skola@vossp.cz
Web: www.vossp.cz
IČ:61385395
RED-IZO:600006506
Zřizovatel:Hlavní město Praha
Typ zřizovatele:Kraj
Vyšší odborná škola
Adresa: Ulice: Jasmínová 3166/37a
Obec: Praha 10
Kraj: Praha
PSČ: 106 00
Kontakt na školu: Telefon: 272 661 202
Fax: 272 650 172
IZO:110025954
Základní informace
Forma vzdělání: denní, kombinovaná
Nejvyšší povolený počet studentů: 700
Aktuální počet studentů: 600
Počet přijatých studentů v aktuálním školním roce: 200
Přijímací zkoušky: ne
Forma přijímacího řízení: bez přijímací zkoušky
Bezbariérový přístup: ano, částečně
Umístění školy v obci: klidová zóna
Dopravní dostupnost: MHD, autobus
Linka MHD nebo integrované dopravy: bus 177,138,195 tram 26, 22
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 80
Roční školné v Kč: 3000
Přípravné kurzy pro uchazeče: ano
Charakteristika školy
Zaměření: sociální práce, sociální pedagogika
Specifické akce školy (pravidelné): odborné stáže, exkurze, sportovní dny, návštěvy kulturních akcí, plesy, tematické/projektové dny
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách, celé praktické vyučování probíhá ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: partnerské školy, pobyt zaměřený na odborné aktivity v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ne
Vzdělávání
Výuka cizích jazyků: anglický, německý
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce - jazyky: anglický, německý
Služby studentům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, počítače ve společných prostorách, učebny ICT, počítače v učebnách
Místo pro trávení volného času: zahrada, studentský klub, vyhrazená učebna
Ubytování: ne
Stravování: ano
Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Adresa: Ulice: Jasmínová 3166/37a, Záběhlice
Obec: Praha 10
Kraj: Praha
PSČ: 106 00
Kontakt na školu:
IZO:181095874