Logo školy

Střední škola elektrotechniky a strojírenství

Škola / charakteristika školy
Název školy:Střední škola elektrotechniky a strojírenství
Adresa školy: Ulice: Jesenická 1
Obec: Praha 10
Kraj: Praha
PSČ: 106 00
Ředitel:Ing. Bc. Simona Nesvadbová, Ph.D.
Kontakt na školu Telefon: 222 351 000
Email: info@ssesp10.cz
Web: http://www.ssesp10.cz
IČ:00639133
RED-IZO:600006638
Zřizovatel:Hlavní město Praha
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Jesenická 1
Obec: Praha 10
Kraj: Praha
PSČ: 106 00
Kontakt na školu: Telefon: 222 351 043
Fax: 222 351 001
IZO:000639133
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s výučním listem, střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet žáků: 700
Aktuální počet žáků: 500
Dny otevřených dveří (termín/y): termíny na www.ssesp10.cz
Forma přijímacího řízení: bez přijímací zkoušky, písemná
Přijímací zkoušky: ano v některých oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika
Termín přijímacích zkoušek: I. termín 12. 4. 2021; II. termín 13. 4. 2021; I. náhradní termín 12. 5. 2021; II. náhradní termín 13. 5. 2021; obory vzdělávání se závěrečnou zkouškou - bez. přij. zkoušek do 30. 4. 2021
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: recepce s přítomností dospělé osoby, kamerový systém, vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: klidná ulice, širší centrum
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: 195, 188, 154
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 500
Vstup do školy umožněn od: 6.30
Začátek první vyučovací hodiny: 7.50
Roční školné v Kč: 0
Stipendium: motivační, prospěchové
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro uchazeče
Školní vzdělávací program: Programátor počítačem řízených strojů.pdf (4687,5 KB)
Provoz a ekonomika dopravy.pdf (5388,6 KB)
Letecký mechanik.pdf (5121,2 KB)
Finanční specialista.pdf (5573,3 KB)
Elektrotechnik.pdf (4283,3 KB)
Školní řád: Školni rad 2020_21.pdf (340,8 KB)
Poslední výroční zpráva: Vyrocni zprava SSES za rok 2019-2020.pdf (1148,3 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: knihovna, ICT, praktické vyučování
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, venkovní hřiště, tělocvična/sportovní hala, mimo areál školy
Specifické akce školy (pravidelné): tématické/projektové dny, plesy, návštěvy kulturních akcí, výlety, sportovní dny, exkurze, adaptační kurzy
Zapojení ve specifických programech : Zdravé město, Řemeslo žije, Metropolitní program
Certifikáty škol: Škola doporučená zaměstnavateli, Ověřená firma
Domácí spolupráce : Asociace středních telekomunikačních a poštovních škol, Asociace elektrotechnického vzdělávání, Cech KOVO ČR, Asociace středních průmyslových škol
Spolupráce s firmami: část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách, exkurze ve firmě/firmách, stáže ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: jazykový pobyt v zahraničí
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: německý, anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, plavání, vodácký kurz, Lezecká stěna, bruslení, cyklistický kurz
Specifické formy podpory žákům: Dle doporučení ŠPZ
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, školní metodik prevence, speciální pedagog, školní psycholog
Nabídka dalšího vzdělávání: Pro vybrané obory: Svářecí kurz, CAD/CAM, Ekonomický SW Pohoda, Vyhláška 50
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, počítače ve třídách
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: sportovní, přírodovědné, ICT, technické, turistické
Místo pro trávení volného času: studovna/knihovna, vyhrazená učebna, školní dvůr, hřiště, zahrada
V blízkosti školy: sport, kultura
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: konzultační hodiny, profil školy na sociální síti, žákovská knížka (elektronická), školní informační systém, třídní schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, Hromadné (výběrové) sms pomocí aplikace SMS operátor, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli
Funkce školního informačního systému: e-třídní kniha - přehled učiva, přihlašování na akce, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, e-nástěnka, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, možnost editace osobních údajů žáka, přehled absence, přehled klasifikace
ŠJ - výdejna
Adresa: Ulice: Jesenická 1
Obec: Praha 10
Kraj: Praha
PSČ: 106 00
Kontakt na školu: Telefon: 222 351 041
Fax: 272 768 865
IZO:110350944
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: 3 a více jídel
Dietní stravování: ne
Cena oběda v Kč: 34 Kč
Bufet: ano
Specifické stravovací projekty: ovoce do škol
Nápojové/potravinové automaty: ano