Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora, Jaselská 932

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora, Jaselská 932

Škola / charakteristika školy

Název školy:Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora, Jaselská 932
Adresa školy: Ulice: Jaselská 932
Obec: Kutná Hora
Kraj: Středočeský
PSČ: 284 01
Ředitel:RNDr. Vladislav Slavíček
Kontakt na školu Telefon: 327 586 140
Email: vladislav.slavicek@gymkh.eu
Fax: 327 514 578
Web: www.gymkh.cz
IČ:61924032
RED-IZO:600007219
Zřizovatel:Středočeský kraj
Typ zřizovatele:Kraj

Střední škola

Adresa: Ulice: Jaselská 932
Obec: Kutná Hora
Kraj: Středočeský
PSČ: 284 80
Kontakt na školu: Telefon: 327 586 140
Fax: 327 514 578
IZO:061924032
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 600
Aktuální počet žáků: 480
Dny otevřených dveří (termín/y): 6.12. a 7.12. 2019
Forma přijímacího řízení: písemná
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: matematika, český jazyk
Termín přijímacích zkoušek: 12. - 17. 4. 2019
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: kamerový systém, vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: klidná ulice, periferie
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: bus linka 1
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 500
Vstup do školy umožněn od: 7.00
Začátek první vyučovací hodiny: 8.05
Roční školné v Kč: 0
Koncepce školy: Dlouhodobý_záměr_GJO_2018 - 2023.docx (107,9 KB)
Školní vzdělávací program: Odkaz na Školní vzdělávací program Gymnázia Jiřího Ortena.docx (11,8 KB)
Školní řád: sm-02-03-A-skolni rad GJO_2018.docx (46,3 KB)
Poslední výroční zpráva: Vyr zprava GJO KH 17_18_kraj.pdf (999,8 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: knihovna, ICT, výtvarná výchova, biologie, fyzika, chemie
Prostory pro výuku tělesné výchovy: posilovna, venkovní hřiště, v areálu školy, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): exkurze, plesy, tématické/projektové dny, adaptační kurzy, besedy a přednášky pro veřejnost, zahradní slavnosti
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: výměnné pobyty, společné projekty se zahraničním subjektem, partnerské školy
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: francouzský, anglický, německý
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: vodácký kurz, turistika, lyžování
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Studentská Agora (Agora CE)
Specifické formy podpory žákům: Spolupráce s poradenskými zařízeními, výchovní poradci ve škole, možnost individuálního studijního plánu
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, asistent pedagoga, školní metodik prevence
Rozvrhy hodin: Odkaz na Rozvrh hodin GJO.docx (11,8 KB)
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, počítače ve společných prostorách
Využití internetu ve výuce: BYOD
Zájmové činnosti: zdravotnické, přírodovědné, ICT, sportovní, hudební, literárně-dramatické
Místo pro trávení volného času: zahrada, relaxační zóny ve vnitřních prostorách, studovna/knihovna, herna
V blízkosti školy: DDM/středisko volného času, ZUŠ, kultura, veřejná knihovna, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: e-mailová komunikace s učiteli, žákovská knížka (elektronická), třídní schůzky, telefonická komunikace s učiteli, školní informační systém, profil školy na sociální síti, individuální schůzky, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák)
Funkce školního informačního systému: přehled klasifikace, e-omluvenka, e-třídní kniha - přehled učiva, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, přehled absence, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, e-nástěnka

Školní jídelna

Adresa: Ulice: Jaselská 932
Obec: Kutná Hora
Kraj: Středočeský
PSČ: 284 80
Kontakt na školu: Telefon: 327 586 111
Fax: 327 514 578
IZO:110451198