Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora, Jaselská 932

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora, Jaselská 932

Škola / charakteristika školy

Název školy:Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora, Jaselská 932
Adresa školy: Ulice: Jaselská 932
Obec: Kutná Hora
Kraj: Středočeský
PSČ: 284 01
Ředitel:RNDr. Vladislav Slavíček
Kontakt na školu Telefon: 327 586 140
Email: vladislav.slavicek@gymkh.eu
Fax: 327 514 578
Web: www.gymkh.cz
IČ:61924032
RED-IZO:600007219
Zřizovatel:Středočeský kraj
Typ zřizovatele:Kraj

Střední škola

Adresa: Ulice: Jaselská 932
Obec: Kutná Hora
Kraj: Středočeský
PSČ: 284 80
Kontakt na školu: Telefon: 327 586 140
Fax: 327 514 578
IZO:061924032
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: všechny učebny v jedné budově
Nejvyšší povolený počet žáků: 600
Aktuální počet žáků: 480
Dny otevřených dveří (termín/y): 6.12. a 7.12. 2019
Forma přijímacího řízení: písemná
Přijímací zkoušky: ano ve všech oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika
Termín přijímacích zkoušek: 12. - 17. 4. 2019
Bezbariérový přístup: ano zcela
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip, kamerový systém
Umístění školy v obci: periferie, klidná ulice
Dopravní dostupnost: MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: bus linka 1
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 500
Vstup do školy umožněn od: 7.00
Začátek první vyučovací hodiny: 8.05
Roční školné v Kč: 0
Koncepce školy: Dlouhodobý_záměr_GJO_2018 - 2023.docx (107,9 KB)
Školní vzdělávací program: Odkaz na Školní vzdělávací program Gymnázia Jiřího Ortena.docx (11,8 KB)
Školní řád: sm-02-03-A-skolni rad GJO_2018.docx (46,3 KB)
Poslední výroční zpráva: Vyr zprava GJO KH 17_18_kraj.pdf (999,8 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné
Speciálně vybavené odborné učebny: biologie, chemie, fyzika, ICT, knihovna, výtvarná výchova
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, venkovní hřiště, posilovna, tělocvična/sportovní hala
Specifické akce školy (pravidelné): plesy, tématické/projektové dny, exkurze, adaptační kurzy, zahradní slavnosti, besedy a přednášky pro veřejnost
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: partnerské školy, společné projekty se zahraničním subjektem, výměnné pobyty
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý, francouzský
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: lyžování, turistika, vodácký kurz
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Studentská Agora (Agora CE)
Specifické formy podpory žákům: Spolupráce s poradenskými zařízeními, výchovní poradci ve škole, možnost individuálního studijního plánu
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, asistent pedagoga, výchovný poradce
Rozvrhy hodin: Odkaz na Rozvrh hodin GJO.docx (11,8 KB)
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve společných prostorách, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: BYOD
Zájmové činnosti: sportovní, ICT, literárně-dramatické, hudební, přírodovědné, zdravotnické
Místo pro trávení volného času: zahrada, herna, studovna/knihovna, relaxační zóny ve vnitřních prostorách
V blízkosti školy: ZUŠ, veřejná knihovna, DDM/středisko volného času, sport, kultura
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, žákovská knížka (elektronická), telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli, profil školy na sociální síti, třístranné schůzky (učitel-rodič-žák), školní informační systém
Funkce školního informačního systému: e-třídní kniha - přehled učiva, přehled absence, přehled klasifikace, e-omluvenka, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, e-nástěnka, výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování

Školní jídelna

Adresa: Ulice: Jaselská 932
Obec: Kutná Hora
Kraj: Středočeský
PSČ: 284 80
Kontakt na školu: Telefon: 327 586 111
Fax: 327 514 578
IZO:110451198