Zde může být obrázek školy.

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště dopravní Čáslav, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy

Název školy:Střední odborná škola a Střední odborné učiliště dopravní Čáslav, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Aug. Sedláčka 1145
Obec: Čáslav
Kraj: Středočeský
PSČ: 286 01
Ředitel:Ing. Bc. Luděk Fišera
Kontakt na školu Telefon: 327 312 845
Email: skola@sosasoudopravnicaslav.cz
Fax: 327 312 845
Web: http://www.sosasoudopravnicaslav.cz
IČ:14801973
RED-IZO:600007260
Zřizovatel:Středočeský kraj
Typ zřizovatele:Kraj

Střední škola

Adresa: Ulice: Aug. Sedláčka 1145
Obec: Čáslav
Kraj: Středočeský
PSČ: 286 01
Kontakt na školu: Telefon: 327 312 845
Fax: 327 312 845
IZO:107820668
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s výučním listem, střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Aktuální počet žáků: 285
Forma přijímacího řízení: bez přijímací zkoušky, písemná, pohovor
Přijímací zkoušky: ano v některých oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika
Termín přijímacích zkoušek: 15.4.2015
Bezbariérový přístup: ne
Umístění školy v obci: klidná ulice
Dopravní dostupnost: autobus, vlak
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 50
Vstup do školy umožněn od: 6:00 hod.
Začátek první vyučovací hodiny: 7:00 hod.
Charakteristika školy
Zaměření : všeobecné - sportovní, odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: fyzika, ICT, cizí jazyky, praktické vyučování
Prostory pro výuku tělesné výchovy: mimo areál školy, venkovní hřiště, posilovna
Specifické akce školy (pravidelné): plesy, exkurze, sportovní dny, výlety, Adaptační kurz pro žáky prvních ročníků.
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání, vodácký kurz, Soustředění sebeobrany pro žáky požární ochrany.
Specifické formy podpory žákům: Ano
Nabídka dalšího vzdělávání: kurz autoškoly
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, učebny ICT
Zájmové činnosti: sportovní
Místo pro trávení volného času: školní dvůr, hřiště, studovna/knihovna, Posilovna
V blízkosti školy: sport, ZUŠ, veřejná knihovna, DDM/středisko volného času
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, individuální schůzky, žákovská knížka (papírová), telefonická komunikace s učiteli, e-mailová komunikace s učiteli

Domov mládeže

Adresa: Ulice: Sedláčkova 2
Obec: Čáslav
Kraj: Středočeský
PSČ: 286 01
Kontakt na školu: Telefon: 327 312 845
Fax: 327 312 845
IZO:110018401

Školní jídelna

Adresa: Ulice: Sedláčkova 2
Obec: Čáslav
Kraj: Středočeský
PSČ: 286 01
Kontakt na školu: Telefon: 327 312 845
Fax: 327 312 845
IZO:110018419