Zde může být obrázek školy.

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště dopravní Čáslav, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Střední odborná škola a Střední odborné učiliště dopravní Čáslav, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Aug. Sedláčka 1145
Obec: Čáslav
Kraj: Středočeský
PSČ: 286 01
Ředitel:Ing. Bc. Luděk Fišera
Kontakt na školu Telefon: 327 312 845
Email: skola@sosasoudopravnicaslav.cz
Web: http://www.sosasoudopravnicaslav.cz
IČ:14801973
RED-IZO:600007260
Zřizovatel:Středočeský kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Aug. Sedláčka 1145
Obec: Čáslav
Kraj: Středočeský
PSČ: 286 01
Kontakt na školu: Telefon: 327 312 845
IZO:107820668
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s výučním listem, střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet žáků: 400
Aktuální počet žáků: 344
Dny otevřených dveří (termín/y): 15.11.2023 (8-17), 2.12.2023 (8-12), 13.1.2024 (8-12), 7.2.2024 (8-17), Individuálně po domluvě, přístup www.dscaslav.cz
Forma přijímacího řízení: písemná, bez přijímací zkoušky
Přijímací zkoušky: ano v některých oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: matematika, český jazyk
Termín přijímacích zkoušek: 1. termín 12. dubna 2024, 2. termín 15.dubna 2024
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: kamerový systém, videotelefon, vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: klidná ulice, širší centrum
Dopravní dostupnost: integrovaná doprava, vlak, autobus, MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: Bus 31
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 50
Vstup do školy umožněn od: 6:00 hod.
Začátek první vyučovací hodiny: 7:50 hod.
Roční školné v Kč: 0
Stipendium: motivační, podporující žáky v závislosti na docházce
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro navazující vzdělávání
Koncepce školy:
Školní vzdělávací program: ŠVP_od_2022.pdf (8701,7 KB)
Školní řád: Dodatek Školního řádu 2023.pdf (197,3 KB)
Školní řád 2023-24_SR.pdf (437,6 KB)
Poslední výroční zpráva: Výroční zpráva 2022-2023b.pdf (5529,6 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: praktické vyučování, cizí jazyky, fyzika, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: venkovní hřiště, posilovna, mimo areál školy
Specifické akce školy (pravidelné): návštěvy kulturních akcí, sportovní dny, výlety, tématické/projektové dny, plesy, adaptační kurzy, exkurze, Adaptační kurz pro žáky prvních ročníků. Sportovní soustředění pro obor Požární ochrana.
Certifikáty škol: Škola doporučena zaměstnavateli, Aktivní škola,
Domácí spolupráce : Spolupráce s ÚO HZS Kutná Hora, Policie ČR, Škoda Auto a.s., Partnerské autoservisy v rámci praktické výuky
Spolupráce s firmami: část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách, exkurze ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: partnerské školy, jazykový pobyt v zahraničí, společné projekty se zahraničním subjektem
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání, bruslení, lyžování, Soustředění sebeobrany pro žáky oboru Požární ochrana.
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Jeden svět na školách (Člověk v tísni), Příběhy bezpráví (Člověk v tísni)
Specifické formy podpory žákům: Ano
Přítomnost specialistů: speciální pedagog, školní metodik prevence, výchovný poradce, Koordinátor spolupráce školy se zaměstnavatelem. Kariérový poradce.
Nabídka dalšího vzdělávání: kurz autoškoly, Svářečský průkaz
Rozvrhy hodin: Rozvrhy hodin - platné od 1.9.2023.pdf (1197,3 KB)
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: učebny ICT, WiFi v celé škole
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: turistické, sportovní
Místo pro trávení volného času: vyhrazená učebna, hřiště, školní dvůr, studovna/knihovna, Posilovna
V blízkosti školy: veřejná knihovna, kultura, ZUŠ, DDM/středisko volného času, park/přírodní zázemí, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: e-mailová komunikace s učiteli, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, školní informační systém, žákovská knížka (elektronická), konzultační hodiny, profil školy na sociální síti, třídní schůzky
Funkce školního informačního systému: přehled klasifikace, přehled absence, e-třídní kniha - přehled učiva, e-nástěnka, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy
Domov mládeže
Adresa: Ulice: Sedláčkova 2
Obec: Čáslav
Kraj: Středočeský
PSČ: 286 01
Kontakt na školu: Telefon: 327 312 845
IZO:110018401
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Sedláčkova 2
Obec: Čáslav
Kraj: Středočeský
PSČ: 286 01
Kontakt na školu: Telefon: 327 312 845
IZO:110018419