Zde může být obrázek školy.

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště dopravní Čáslav, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy

Název školy:Střední odborná škola a Střední odborné učiliště dopravní Čáslav, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Aug. Sedláčka 1145
Obec: Čáslav
Kraj: Středočeský
PSČ: 286 01
Ředitel:Ing. Bc. Luděk Fišera
Kontakt na školu Telefon: 327 312 845
Email: skola@sosasoudopravnicaslav.cz
Fax: 327 312 845
Web: http://www.sosasoudopravnicaslav.cz
IČ:14801973
RED-IZO:600007260
Zřizovatel:Středočeský kraj
Typ zřizovatele:Kraj

Střední škola

Adresa: Ulice: Aug. Sedláčka 1145
Obec: Čáslav
Kraj: Středočeský
PSČ: 286 01
Kontakt na školu: Telefon: 327 312 845
Fax: 327 312 845
IZO:107820668
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s výučním listem, střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet žáků: 350
Aktuální počet žáků: 221
Dny otevřených dveří (termín/y): 14.11. 2018, 8. 12.2018, 19.1.2019 (Individuálně po domluvě)
Forma přijímacího řízení: písemná, bez přijímací zkoušky
Přijímací zkoušky: ano v některých oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika
Termín přijímacích zkoušek: 1. termín 12.4.2019, 2. termín 15.4.2019
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: kamerový systém, vstup na elektronický čip
Umístění školy v obci: klidná ulice, širší centrum
Dopravní dostupnost: integrovaná doprava, MHD, autobus, vlak
Linka MHD nebo integrované dopravy: Bus 31
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 50
Vstup do školy umožněn od: 6:00 hod.
Začátek první vyučovací hodiny: 7:00 hod.
Roční školné v Kč: 0
Stipendium: motivační
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro navazující vzdělávání
Koncepce školy: Koncepce školy logo.pdf (908,6 KB)
Školní vzdělávací program: ŠVP-Autoelektrikář.pdf (1866,5 KB)
ŠVP-Karosář.pdf (1745,4 KB)
ŠVP_Mechanik opravář motorových vozidel.pdf (1816,4 KB)
ŠVP_Požární ochrana.pdf (2287,1 KB)
ŠVP_Autotronik.pdf (2278,6 KB)
Školní řád: Školní řád SOŠ a SOUd_1. 9. 2018 1.pdf (686,6 KB)
Poslední výroční zpráva: VZ SOS a SOUd 17-18 Portál.pdf (752,8 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : odborné, všeobecné - sportovní
Speciálně vybavené odborné učebny: fyzika, praktické vyučování, ICT, cizí jazyky
Prostory pro výuku tělesné výchovy: mimo areál školy, posilovna, venkovní hřiště
Specifické akce školy (pravidelné): plesy, sportovní dny, výlety, exkurze, Adaptační kurz pro žáky prvních ročníků., adaptační kurzy
Domácí spolupráce : Spolupráce s ÚO HZS Kutná Hora
Spolupráce s firmami: exkurze ve firmě/firmách
Zapojení do evropských projektů: ne
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: anglický, německý
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: bruslení, plavání, Soustředění sebeobrany pro žáky požární ochrany.
Specifické formy podpory žákům: Ano
Přítomnost specialistů: výchovný poradce, školní metodik prevence
Nabídka dalšího vzdělávání: kurz autoškoly, Svářečský průkaz
Rozvrhy hodin: Rozvrhy všech tříd.pdf (785,2 KB)
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, učebny ICT
Zájmové činnosti: sportovní
Místo pro trávení volného času: hřiště, studovna/knihovna, školní dvůr, vyhrazená učebna, Posilovna
V blízkosti školy: park/přírodní zázemí, sport, DDM/středisko volného času, veřejná knihovna, kultura, ZUŠ
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: žákovská knížka (papírová), žákovská knížka (elektronická), individuální schůzky, e-mailová komunikace s učiteli, třídní schůzky, telefonická komunikace s učiteli, konzultační hodiny

Domov mládeže

Adresa: Ulice: Sedláčkova 2
Obec: Čáslav
Kraj: Středočeský
PSČ: 286 01
Kontakt na školu: Telefon: 327 312 845
Fax: 327 312 845
IZO:110018401

Školní jídelna

Adresa: Ulice: Sedláčkova 2
Obec: Čáslav
Kraj: Středočeský
PSČ: 286 01
Kontakt na školu: Telefon: 327 312 845
Fax: 327 312 845
IZO:110018419