Zde může být obrázek školy.

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště dopravní Čáslav, příspěvková organizace

Škola / charakteristika školy
Název školy:Střední odborná škola a Střední odborné učiliště dopravní Čáslav, příspěvková organizace
Adresa školy: Ulice: Aug. Sedláčka 1145
Obec: Čáslav
Kraj: Středočeský
PSČ: 286 01
Ředitel:Ing. Bc. Luděk Fišera
Kontakt na školu Telefon: 327 312 845
Email: skola@sosasoudopravnicaslav.cz
Web: http://www.sosasoudopravnicaslav.cz
IČ:14801973
RED-IZO:600007260
Zřizovatel:Středočeský kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Aug. Sedláčka 1145
Obec: Čáslav
Kraj: Středočeský
PSČ: 286 01
Kontakt na školu: Telefon: 327 312 845
IZO:107820668
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s výučním listem, střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní
Rozmístění školy: škola má více samostatných budov
Nejvyšší povolený počet žáků: 350
Aktuální počet žáků: 315
Dny otevřených dveří (termín/y): 16.11.2022(8-17), 3.12.2022(8-12), 21.1.2023(8-12), 8.2.2023(8-17), Individuálně po domluvě, přístup www.dscaslav.cz
Forma přijímacího řízení: bez přijímací zkoušky, písemná
Přijímací zkoušky: ano v některých oborech
Přijímací zkoušky z předmětů: český jazyk, matematika
Termín přijímacích zkoušek: 1. termín 13.4.2023, 2. termín 14.4.2023
Bezbariérový přístup: ne
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip, kamerový systém, videotelefon
Umístění školy v obci: klidná ulice, širší centrum
Dopravní dostupnost: MHD, autobus, vlak, integrovaná doprava
Linka MHD nebo integrované dopravy: Bus 31
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 50
Vstup do školy umožněn od: 6:00 hod.
Začátek první vyučovací hodiny: 7:50 hod.
Roční školné v Kč: 0
Stipendium: motivační, podporující žáky v závislosti na docházce
Přípravné kurzy: přípravné kurzy pro navazující vzdělávání
Koncepce školy: Koncepce školy logo.pdf (908,6 KB)
Školní vzdělávací program: ŠVP-Autoelektrikář.pdf (1866,5 KB)
ŠVP-Karosář.pdf (1745,4 KB)
ŠVP_Mechanik opravář motorových vozidel.pdf (1816,4 KB)
ŠVP_Požární ochrana.pdf (2287,1 KB)
ŠVP_Autotronik.pdf (2278,6 KB)
Školní řád: Dodatek Školního řádu č.1.pdf (137,8 KB)
Školní řád 2020-21e.pdf (331,8 KB)
Poslední výroční zpráva: Výroční zpráva 2020_2021.pdf (11201,1 KB)
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: cizí jazyky, praktické vyučování, fyzika, ICT
Prostory pro výuku tělesné výchovy: venkovní hřiště, posilovna, mimo areál školy
Specifické akce školy (pravidelné): adaptační kurzy, plesy, tématické/projektové dny, výlety, sportovní dny, návštěvy kulturních akcí, exkurze, Adaptační kurz pro žáky prvních ročníků. Sportovní soustředění pro obor Požární ochrana.
Certifikáty škol: Škola doporučena zaměstnavateli, Aktivní škola,
Domácí spolupráce : Spolupráce s ÚO HZS Kutná Hora, Policie ČR, Škoda Auto a.s., Partnerské autoservisy v rámci praktické výuky
Spolupráce s firmami: část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách, exkurze ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: partnerské školy, jazykový pobyt v zahraničí, společné projekty se zahraničním subjektem
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ne
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: německý, anglický
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: plavání, bruslení, lyžování, Soustředění sebeobrany pro žáky oboru Požární ochrana.
Účast ve vzdělávacích programech neziskových organizací: Jeden svět na školách (Člověk v tísni), Příběhy bezpráví (Člověk v tísni)
Specifické formy podpory žákům: Ano
Přítomnost specialistů: speciální pedagog, školní metodik prevence, výchovný poradce, Koordinátor spolupráce školy se zaměstnavatelem. Kariérový poradce.
Nabídka dalšího vzdělávání: kurz autoškoly, Svářečský průkaz
Rozvrhy hodin: Rozvrhy.pdf (724,8 KB)
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: WiFi v celé škole, učebny ICT
Využití internetu ve výuce: Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: turistické, sportovní
Místo pro trávení volného času: vyhrazená učebna, hřiště, školní dvůr, studovna/knihovna, Posilovna
V blízkosti školy: veřejná knihovna, kultura, ZUŠ, DDM/středisko volného času, park/přírodní zázemí, sport
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: e-mailová komunikace s učiteli, třídní schůzky, individuální schůzky, telefonická komunikace s učiteli, školní informační systém, žákovská knížka (elektronická), konzultační hodiny, profil školy na sociální síti
Funkce školního informačního systému: přehled absence, e-třídní kniha - přehled učiva, e-nástěnka, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, přehled klasifikace
Domov mládeže
Adresa: Ulice: Sedláčkova 2
Obec: Čáslav
Kraj: Středočeský
PSČ: 286 01
Kontakt na školu: Telefon: 327 312 845
IZO:110018401
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Sedláčkova 2
Obec: Čáslav
Kraj: Středočeský
PSČ: 286 01
Kontakt na školu: Telefon: 327 312 845
IZO:110018419