Zde může být obrázek školy.

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Příbram II, Hrabákova 271

Škola / charakteristika školy
Název školy:Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Příbram II, Hrabákova 271
Adresa školy: Ulice: Hrabákova 271
Obec: Příbram II
Kraj: Středočeský
PSČ: 261 01
Ředitel:PaedDr. Tomáš Hlaváč
Kontakt na školu Telefon: 326 551 611
Email: sekret@spspb.cz
Web: http://www.spspb.cz
IČ:61100234
RED-IZO:600007821
Zřizovatel:Středočeský kraj
Typ zřizovatele:Kraj
Střední škola
Adresa: Ulice: Hrabákova 271
Obec: Příbram II
Kraj: Středočeský
PSČ: 261 80
Kontakt na školu: Telefon: 326 551 611
Fax: 326 551 617
IZO:000069108
Základní informace
Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou
Forma vzdělání: denní, dálková
Rozmístění školy: učebny ve více budovách v rámci jednoho areálu školy
Nejvyšší povolený počet žáků: 720
Aktuální počet žáků: 540
Dny otevřených dveří (termín/y): 8.11.2018 + 15.1.2019 (15.30-17.00 hodin) + 8.12.2018 (10.00-12.00 hodin)
Forma přijímacího řízení: bez přijímací zkoušky
Přijímací zkoušky: ne
Bezbariérový přístup: ano částečně
Zabezpečení vstupu školy: vstup na elektronický čip, recepce s přítomností dospělé osoby
Umístění školy v obci: širší centrum, klidná ulice
Dopravní dostupnost: integrovaná doprava, MHD
Linka MHD nebo integrované dopravy: č.2, č.3, č.6
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Vstup do školy umožněn od: 6.30 hodin
Začátek první vyučovací hodiny: 8,00 hodin
Roční školné v Kč: 0
Stipendium: prospěchové, podporující žáky v závislosti na docházce, od budoucího zaměstnance
Charakteristika školy
Zaměření : odborné
Speciálně vybavené odborné učebny: knihovna, praktické vyučování, cizí jazyky, ICT, fyzika, chemie
Prostory pro výuku tělesné výchovy: v areálu školy, tělocvična/sportovní hala, mimo areál školy, posilovna, venkovní hřiště, sportovní areál (atletika)
Specifické akce školy (pravidelné): sportovní dny, škola v přírodě/ozdravné pobyty, exkurze, Zimní lyžařský kurz Letní sportovní kurz Letní vodácký a cyklistický kurz , návštěvy kulturních akcí, plesy, tématické/projektové dny, adaptační kurzy
Spolupráce s firmami: část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách, exkurze ve firmě/firmách, stáže ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce: výměnné pobyty, společné projekty se zahraničním subjektem, jazykový pobyt v zahraničí, partnerské školy
Zapojení do evropských projektů: ano
Školní parlament: ano
Vzdělávání
Způsob hodnocení: známkou
Výuka cizích jazyků: německý, anglický
Výuka cizích jazyků metodou CLIL (v rámci výuky jiného předmětu): ne
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Specifické formy výuky tělesné výchovy - sportovní kurzy: turistika, vodácký kurz, bruslení, lyžování, plavání
Přítomnost specialistů: školní metodik prevence, výchovný poradce
Nabídka dalšího vzdělávání: kurz autoškoly
Služby žákům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve třídách, WiFi v části školy, učebny ICT, počítače ve společných prostorách
Využití internetu ve výuce: V každé učebně školy, Pouze v rámci počítačové učebny
Zájmové činnosti: sportovní, jazykové, ICT, literárně-dramatické, technické, programování/robotika
Místo pro trávení volného času: vyhrazená učebna, studovna/knihovna
V blízkosti školy: veřejná knihovna, sport, kultura
Informování rodičů
Způsob informování rodičů: třídní schůzky, školní informační systém, e-mailová komunikace s učiteli, Studijní průkaz žáka, telefonická komunikace s učiteli, individuální schůzky, profil školy na sociální síti, konzultační hodiny
Funkce školního informačního systému: výběr jídel ve školní jídelně/odhlašování, e-nástěnka, možnost chatu s vyučujícími/vedením školy, e-třídní kniha - přehled učiva, přehled klasifikace, přehled absence
Vyšší odborná škola
Adresa: Ulice: Hrabákova 271
Obec: Příbram II
Kraj: Středočeský
PSČ: 261 80
Kontakt na školu: Telefon: 326 551 611
Fax: 326 551 617
IZO:150068531
Základní informace
Forma vzdělání: denní
Nejvyšší povolený počet studentů: 150
Aktuální počet studentů: 32
Počet přijatých studentů v aktuálním školním roce: 23
Dny otevřených dveří (termíny): 25.3.2019 (13.00-15.00 hodin)
Přijímací zkoušky: ne
Forma přijímacího řízení: bez přijímací zkoušky
Termín přijímacích zkoušek: 24.6.2019
Bezbariérový přístup: ne
Umístění školy v obci: širší centrum, klidná ulice
Dopravní dostupnost: MHD, integrovaná doprava
Linka MHD nebo integrované dopravy: č.2, č.3, č.6
Nejbližší zastávka veřejné dopravy (v metrech): 100
Roční školné v Kč: 3000
Snížené školné: ne
Přípravné kurzy pro uchazeče: ne
Charakteristika školy
Speciálně vybavené odborné učebny: ANO
Specifické akce školy (pravidelné): odborné stáže, sportovní dny, exkurze
Spolupráce s firmami: část praktického vyučování probíhá ve firmě/firmách, exkurze ve firmě/firmách
Mezinárodní spolupráce:
Zapojení do evropských projektů: ne
Vzdělávání
Obory vzdělání: 64-31-N/15 ŘÍZENÍ SPORTOVNÍCH A TĚLOVÝCHOVNÝCH ČINNOSTÍ A ORGANIZACÍ
Výuka cizích jazyků: německý, anglický
Výuka vybraných předmětů v cizím jazyce: ne
Nabídka dalšího vzdělávání: kurz autoškoly
Služby studentům
Přístup k PC/internetu mimo výuku: počítače ve společných prostorách, učebny ICT, WiFi v části školy, počítače v učebnách
Místo pro trávení volného času: studovna/knihovna, vyhrazená učebna
Ubytování: ne
Stravování: ano
Školní jídelna
Adresa: Ulice: Jiráskovy sady 240
Obec: Příbram II
Kraj: Středočeský
PSČ: 261 01
Kontakt na školu: Telefon: 318 626 265
Fax: 318 624 517
IZO:102814309
Stravování
Školní jídelna/výdejna: v budově školy
Možnost výběru z více jídel: 2 jídla
Dietní stravování: ano
Cena oběda v Kč: 30
Bufet: ano
Specifické stravovací projekty: ovoce do škol, školní mléko
Nápojové/potravinové automaty: ano